NENO LA LEO: Mika 5:2 Bali wewe, Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda. . .

NENO LA LEO: Mika 5:2 Bali wewe, Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda; kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli; ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele
TAFAKARI: Bethlehemu ulikuwa ni mji mdogo ukilinganishwa na miji mingine katika Falme ya Yuda. Hakuna mtu ambaye alitegemea kuwa mwokozi wa ulimwengu angekuwa mzawa wa kamji kadogo na kafukara kama hako. Mungu huwainua walio chini na kuwaweka juu. Mkristo mwenzangu, hali yako ya sasa isikukatishe tamaa.Ukiwa pamoja na Yesu hakuna lisilowezekana. Kama vile muujiza ulivyotokea katika kamji kadogo ka Bethlehemu,na kwako pia muujiza unaweza kukutokea kwa maana kwa Mungu hakuna mdogo wala mkubwa.Basi, Neema ya Bwana iendelee kutubariki wote ili tutakapokumbuka kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu kristo tuwe na Upako wa kipekee kabisa.
SALA: Mungu Baba yetu uliye Mbinguni,tunakushukuru kwa yote uliyotutendea katika maisha yetu.Tunakuomba ukaifungue milango yote iliyofungwa na mwovu shetani ili sisi watoto wako tuishi katika Nuru yako tukilisifu jina lako na kutoa ushuhuda daima. Ameen!
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Isaya 11:1 Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, . . .

NENO LA LEO: Isaya 11:1 Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda
TAFAKARI: Kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Kristo kulitabiriwa na manabii wengi miaka mingi sana kabla ya kuzaliwa kwake. Nabii Isaya ni mmoja wao waliotabiri kuja kwa Yesu hapa duniani. Yesu alizaiwa katika ukoo wa Yese. (Mathayo 1). Yesu alikuja hapa Duniani kwa mpango kamili wa Mungu akiwa na lengo moja tu la kutuokoa katika dhambi. Hivi karibuni tutasherekea sikukuu ya kukumbuka ujio huo wa mwana wa Mungu. Huo basi ndio wakati muafaka wa kumpa Yesu maisha yako na kukiri kumkataa shetani na mambo yake yote. Yesu anawakaribisha wote waliolemewa na mizigo. Amen!
SALA: Baba Mungu tunakushukuru tena kwa siku hii ya leo. Tunakuomba utupe amani na upendo wa kupendana na kusaidiana kama wewe ulivyotupenda sisi hata ukamtoa mwana wako wa pekee ili kila amuaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunaomba katika jina kuu la Yesu kristo. Ameen!
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

LEO’S HOME GOING FUNDRAISING – UPDATE!!!!!!

img_2461LEO’S HOME GOING FUNDRAISING – UPDATE!!!!!!

By 10amET today, December 7, 2016, we are at 51% of our goal. Thank you all who have donated and the ones who will be donating. We are only $10,155 away from our goal. Please, we are asking for everyone’s support by assisting with your heartfelt donations using one of the methods below:

1) Gofundme Link:

https://www.gofundme.com/leomwakitalu

2) Bank of America
Martha Gembe
Bumi Mwakibete
063000047 Routing Number
898080881969 Account Number

3) JPMorgan Chase Bank, N.A.
Kenan Z Haonga
Deogratius E Mwalujuwa
044000037 Routing Number
905017005 Account Number
Chase Quickpay:
deochange2006@yahoo.com

Please, help to spread the word.
Thank you.

NENO LA LEO: Yohana 11:25-26 Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima

NENO LA LEO: Yohana 11:25-26 Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi; naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo?
Tafakari: Yesu kristo anatupa tumaini kubwa sana maishani. Katika dunia ambayo ina mambo mengi ya kusikitisha na kufanya mioyo yetu ltulemee Yesu anatuambia kuwa kila amuaminiye ajapokufa atakuwa anaishi. Sisi kazi tuliyopewa kuifanya ili tupate mshahara wa uzima wa milele ni KUMUAMINI YESU TU! Sasa Wakristo wenzangu hata hii itatushinda??
Sala: Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku yako hii mpya uliyotupa leo. Tunakuomba utuvute karibu na wewe zaidi ili pale siku zetu zitakapoisha hapa duniani tuwe pamoja na wewe katika uzima wa milele. Ameen!
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org