NENO LA LEO | Zaburi 99:6-7 Musa na Haruni miongoni mwa makuhani wake, Na Samweli miongoni mwao waliitiao jina lake, Walipomwita Bwana aliwaitikia; Katika nguzo ya wingu alikuwa akisema nao…

Zaburi 99:6-7

Musa na Haruni miongoni mwa makuhani wake, Na Samweli miongoni mwao waliitiao jina lake, Walipomwita Bwana aliwaitikia; Katika nguzo ya wingu alikuwa akisema nao. Walishika shuhuda zake na amri aliyowapa.

TAFAKARI

Tunasoma katika maandiko kuwa Musa, Haruni and Samweli waliliita jina la Mungu na Bwana aliwaitikia. Walimwamini Mungu katika maisha yao na Mungu alikuwa pamoja nao. Tunajifunza katika maisha yetu haya imetupasa kumwita Mungu katika kila jambo tunalopitia. Mungu bado anajibu maombi na bado anasikiliza sala za watu wake. Nataka nikutie moyo kuwa katika mambo yote unayokutana nayo katika maisha kuwa ukiliita jina la Bwana atasikia, atakujibu na kukutana na shida zako.

SALA

Mungu wangu, naleta shida zangu zote mikononi mwako. Naomba unisadie niweze shinda kila aina ya tatizo ambalo lipo mbele yangu kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Marko 11:25-26 Nanyi, kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu…

Marko 11:25-26

Nanyi, kila msimamapo na kusali, sameheni, mkiwa na neno juu ya mtu; ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu.
Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu.

TAFAKARI

Tunaishi pamoja na wanadamu wenye mapungufu, ambao mara nyingi hutukwaza kwenye mambo mengi. Maaandiko yanatufundisha kusamehe saba mara sabini maana Yesu alijua kuwa kuna watu ambao wana tabia ya kurudia makosa yale yale. Ili tuweze kuishi maisha safi mbele za Mungu, inabidi tujifunze kumwomba Mungu atupe moyo wa huruma na rehema. Moyo ambao utakuwa tayari kusamehe watu wote, kuwaachilia na kutoweka kinyongo ndani. Tutapofika sehemu ambapo tutaweza samehe na kuendelea kuwapenda hao watu walitukosea, basi tutakuwa tumekomaa katika ukristo wetu.

SALA

Mungu wangu nisadie niweze kusamehe wenzangu kama wewe ulivyo nisamehe. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

Karibuni Ibada ya Kiswahili | Leo Jpili 23 Julia 2017 Kuanzia Saa Kumi Kamili | Mafundisho

Ibada ya Kiswahili – 23 Julai 2017 na Mch. Ipyana Mwakabonga

Usemi wa Wahenga “Samaki mmoja akioza basi wote wameoza”

Salaam kabla ya Mahubiri: “Unataka kufika umbali gani na umejiandaa kiasi gani?!Basi kaa mkao wa kwenda!

Nuhu: Tunajifunza kitu gani kutoka katika somo la Nuhu

Somo: Mwanzo 6:1-22

Mwanzo 6:21 21Bwana akasikia harufu ya kumridhisha; Bwana akasema moyoni, Sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake; wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya.

Mwanzo5:28-29 28 Lameki akaishi miaka mia na themanini na miwili, akazaa mwana. 29 Akamwita jina lake Nuhu, akinena, Huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana.

Yuda 1:6-76Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. 7 Kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando-kando, waliofuata uasherati kwa jinsi moja na hawa, wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili, wakiadhibiwa katika moto wa milele.

Nuhu: Tunajifunza kitu gani kutoka katika somo la Nuhu

Mungu anatusaidia kuboresha mitazamo yetu

  • Tunavikwa uwezo wa kuona na kutambua mitazamo chanya pasipo kujali mazingira tunayoishi
  • Kutujengea utayari wa kuyapokea mafundisho sahihi ambayo yanaweza kuteletea mabadiliko katika maisha yetu!
  • Kutambua thamani ya nafasi yako katika mpango wa Mungu ili uweze kuongezewa…

 

Vizibo/Kizuizi

 

  1. Vinavyoweza kuondolewa
    • Vizibo vya kujiwekea wenyewe
  2. Visivyoweza kuondolewa
  3. Vinavyoletwa na watu

 

IMG_3778

NENO LA LEO | Yeremia 1:5 Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii wa mataifa…

Yeremia 1:5

Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii wa mataifa.

TAFAKARI

Hakuna hata mmoja wetu aliye zaliwa kwa bahati mbaya. Inawezakana wazazi wako hawakupanga kukuzaa lakini Mungu alishapanga. Alijua unakuja katika huu ulimwengu na alisha kuandalia mazingira ambayo yatakuwezesha wewe kuishi na kutimiza kusudi la kuishi kwako. Kama bado hujamfahamu Mungu na unaishi dhambini basi jua Mungu anakufahamu. Kama umemfahamu lakini bado hujiamini katika Imani yako ndani ya Yesu, napenda nikutie moyo kuwa Mungu wetu anakufahamu. Maisha yako yapo mbele zake daima, anajua kuingia kwako na kutoka kwako na amechunguza njia zako zote. Usiogope bali anza siku yako ya leo ukijua Mungu anakujua, anajua shida unayopitia, anajua kilio chako na yupo mbioni kukusadia. Atakutendea mambo makuu na kila mwenye mwili ataona na kulitukuza Jina lake pamoja nawe.

SALA

Bwana Mungu, Asante maana unajua kila kitu changu. Nisadie niweze tembea katika kusudi lako. Niwezeshe niweze kuishi maisha yakupendezayo siku zote.
Katika jina la Yesu, Ameen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Isaya 14:3 Tena itakuwa katika siku ile, ambayo BWANA atakupa raha baada ya huzuni yako, na baada ya taabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa…

Isaya 14:3

Tena itakuwa katika siku ile, ambayo BWANA atakupa raha baada ya huzuni yako, na baada ya taabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa.

TAFAKARI

Pindi tupitiapo magumu katika maisha haya, haitupasi kukata tamaa. Hatakiwi tukate tamaa kwa kuwa Mungu yupo upande wetu. Hataacha tujaribiwe kuliko uwezo wetu, katika yote atafanya mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili. Neno la Mungu linasema katika Isaya kuwa kuna siku inakuja Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako, na baada ya taabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa. Nataka nikutie moyo ndugu yangu kuwa kuna siku yako inakuja, kuna siku Mungu atakufuta machozi na kukupa furaha ya milele . Endelea kumwamini Mungu maana atafanya.

SALA

Mungu wangu nisadie niweze kusubiria wokovu wako maana ahadi yako ni kweli na amini. Kwa Jina la Yesu, Amina

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org