NENO LA LEO: ISAYA 1:4 – 6 Neno la BWANA lilinijia,kusema,kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua…

NENO LA LEO: ISAYA 1:4-6 Neno la BWANA lilinijia,kusema,kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua,na kabla hujatoka tumboni,nalikutakasa;nimekuweka kuwa nabii wa mataifa.

TAFAKARI: Mungu anasema kuwa kabla hatujawa hivi tulivyo alisha tujua na ZAIDI alitutakasa.hivyo basi mambo yote tuyofanya hapa Duniani tunatakiwa tuwe waangalifu ili yawe ni kwa ajili ya kumtumikia Mungu,kwani anatujua kwa kila kitu

SALA: Mungu wetu mzuri sana,tunashukuru kwa kila kitu hapa Duniani.Tunakuomba utukumbushe kuwa UNATUJUA na ULISHA TUTAKASA,hivyo hatuna budi kukutumikia wewe tu milele.Ni katika Jina la Bwana wetu Kristo tumeomba, Amen.
(c)IYK_Neno

NENO LA LEO: Kutoka 20:12 Waheshimu baba na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi. . .

NENO LA LEO: Kutoka 20:12 Waheshimu baba na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na BWANA, Mungu wako.
TAFAKARI:Neno la leo pia ni amri ya tano ya Mungu. Sasa tafakari jinsi ambavyo haisemi “watii” wazazi wako bali inasema “waheshimu” wazazi wako. Hii ni kwa sababu heshima inajumuisha utii, shukrani, thamani, n.k. Mtu anaweza akakutii lakini asikuheshimu, lakini mtu akikuheshimu, atakutii na kukuthamini.
Kuna nyakati sisi kama watu wazima tunapata mitihani ya maisha haswa pale tunapotofautiana na wazazi wetu. Changamoto huzidi maana labda nasi tunaona tumeshakua watu wazima na tunajitegemea, tuna kazi zetu,nyumba zetu, watoto wetu, au labda tunaona tuko “mamtoni” basi tunapandisha vifua. La hasha ndugu zangu, inatubidi tuwaheshimu wazazi wetu hata kama wamekosea, nafasi yao iko pale pale! Kama una bahati ya kuwa na wazazi wako hai, basi usiwaache wakanung’unika. Na kama wazazi wako hapo karibu waambie unawapenda. Kama wako mbali nyanyua simu uwajulie hali. Tutimize sehemu yetu kama Mungu alivyotuagiza na hakika siku zetu zitakuwa na furaha na amani itokayo kwa Mungu.

SALA: Ee Mungu baba utuongoze tunapo tafakari neno lako na kuheshimu amri yako. Tunaomba utupe neema yako tuweze kutumia busara na hekima na tuwe mifano kwa watoto wetu. Tunaomba utuwezeshe kujenga mahusiano ya heshima kwa wazazi na walezi wetu. Amen.
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org