NENO LA LEO: 1 Yohana 4:19 Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.

NENO LA LEO:  1 Yohana 4:19 Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.

TAFAKARI: Hivi umewahi kufikiri bila Yesu kufa msalabani ungekuwa wapi? Umewahi kujiuliza maisha yako yangekuaje sasa kama neema ya Mungu isangali kufunika? Mimi binafsi najua asingelikuwa Yesu kunikomboa singeliweza kusimama leo na kumtumikia. Alianza yeye kupiga hatua ya kwanza maishani mwangu; akaniletea neema yake ya wokovu ambayo ilinikomboa toka katika dhambi na mauti. Chochote ninachofanya sasa hivi kwa ajili yake ni kwa sababu yeye alikifanya kwanza kwa ajili yangu. Ndugu yangu katika utumishi wako isije fika wakati ukajiona kana kwamba unamsadia Mungu maana ana shida ya watumishi. Yeye ndio alikupa huo uzima.Pumzi unayovuta inatoka kwake, nguvu ulizo nazo amekupa yeye, mali ulizo nazo ni zake. Mume, mke na watoto ulio nao ni wake. Kwa hiyo usije fanya kiburi katika utumishi wako maana bila yeye wewe na mimi si kitu. Mtumikie kwa unyenyekevu na kwenda mbele zake kwa furaha.

SALA: Mungu Baba, asante kwa kunipenda kwanza. Asante kwa kunibariki kwa baraka zote za rohoni na mwilini. Asante kwa familia yangu, ndugu jamaa na marafiki. Asante hata kwa huduma uliyonipa katika kanisa lako. Nisadie niweze kuwa mnyenyekevu mbele zako daima. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c) IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Isaya 41:10 Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe;

NENO LA LEO: Isaya 41:10 Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe; usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.

TAFAKARI: Mara nyingi tunajaribiwa na tunahisi kuwa Mungu hayupo katikati yetu. Kuna majaribu yanachoma Kama moto, na kuna maumivu yanauma kweli na kukaa kwa muda mrefu. Katika mambo yote tunayo pitia katika maisha haya inabidi kujifunza kutokuogopa. Mungu yupo pamoja nasi, Mungu hatakuja kutuacha wala kutupungikia, yupo kwa ajili ya kututia nguvu, kutusadia na kutuongoza katika njia zetu. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo kuwa usiogope lolote lililo mbele yako maana Mungu yupo pamoja nawe katika mambo yote.

SALA: Mungu Baba, nisadie nisiogope lolote katika maisha yangu. Nipe kukumbuka Kama upo pamoja nami katika yote nayopitia. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_Neno