NENO LA LEO: Isaya 61:10 Nitafurahi sana katika Bwana. . .

NENO LA LEO: Isaya 61:10 Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu; maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana arusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi arusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu.

TAFAKARI: Mungu mkuu amekufunika na vazi la haki hivyo huna budi kumshangilia. Vazi hili la wokovu la haki ni ishara ya kumshinda shetani. Kuwa mwenye furaha kwa kuwa umemshinda shetani na uzidi kumtegemea Mungu aimarishe mbegu zake za haki na wokovu kwako.

SALA:  Mwenyezi Mungu asante kwa maana umenichagua kuwa miongoni mwa watoto wako uliowavika taji la haki na wokovu. Naahidi kukutumikia siku zote za maisha yangu ukiwa wewe kiongozi wangu. Amen
(c)IYK_Neno
www.iykcolumhus.org

NENO LA LEO: Marko 10:21-22 Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia,. . .

NENO LA LEO: Marko 10:21-22 Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na mali nyingi.

TAFAKARI: Mara nyingi mali na anasa za dunia hii huwa zinatuzuia kumfuata Yesu. Kuna kijana kwenye maandiko alikuwa na mali nyingi, na alipouliza afanye nini ili arithi Ufalme wa Mbinguni, alijibiwa kuwa akauze vyote alivyo navyo kisha amfuate Yesu. Huyu kijana alihuzunika maana alikuwa na mali nyingi. Kuna mambo tunayafanya katika maisha haya ambayo tukiendelea kufanya yanaweza kutuzuia kurithi ule ufalme ujao. Sijui ni jambo gani ndugu yangu hutaki kuliachia ili upate kutana na Yesu maishani mwako. Sijui ni mtu gani au kitu gani kinazuia usimfahamu mwana wa Mungu kiundani zaidi. Leo nataka nikutie moyo kuwa neema bado ipo, ukikubali na kutii sauti ya Bwana Yesu; atakusamehe na kukuokoa toka kwenye dhambi na mauti.

SALA: Mungu wangu, nisadie niweze kusikia sauti ya wito wako na kukubali kukufuata. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(C)IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Habakuki 2:4 Tazama, roho yake hujivuna,. . .

NENO LA LEO: Habakuki 2:4 Tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake; lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake.

TAFAKARI: Maandiko yanasema, “Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana.”(Waebrania 11:1)
Imani huwa inatumika katika mambo ya wakati ujao. Wakati uliopita tumejifunza mengi nayotusadia kuishi maisha ya sasa lakini ili tupate yale tunayotamani kwa wakati ujao tunahitaji kuwa na imani. Kila mmoja wetu kwenye sehemu alipo katika maisha ana mahitaji anayomwamini Mungu ampatie hapo mbeleni. Wengine wanamwomba Mungu awasadie wapate nyumba, wakati wengine kazi nzuri, kuna mtu anamwona Mungu kwa ajili ya mume au mke, wengine wapo kwenye ndoa wanaomba amani na wakati mwengine wengine wanaomba uzao. Katika jambo lolote unatamani Mungu akufanyie siku ya leo nakukumbusha kuwa na imani. Mwamini Mungu, amini kuwa atafanya na atakupatia haja za moyo wako. Usitie shaka uombapo wala usiweke wasi wasi na utakuja kuona uaminifu wa Mungu maishani mwako.

SALA: Bwana Mungu, nisadie nisimame katika imani ndani ya Kristo Yesu. Nipe kuamini kila wakati hata pale akili yangu inapokataa. Nikijua wewe ni Mwaminifu na utanijibu sawa sawa na mapenzi yako ndani ya Kristo Yesu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

NENO LA LEO: Luka 18:1 Akawaambia mfano, ya kwamba imewapasa. . .

NENO LA LEO: Luka 18:1 Akawaambia mfano, ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu sikuzote, wala wasikate tamaa.

TAFAKARI: Mara nyingi tunatamani maombi yajibiwe kwa nyakati zetu. Huwa tunaumia majibu ya maombi yanapochelewa. Hii imefanya wakati mwengine tusite kuomba ili kuepusha kuugua kwa moyo pale majibu yanapochelewa. Maandiko yanasema,” Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana, ni mti wa uzima.”(Mithali 13:12). Inawezekana una ugua muda huu maana majibu yako ya maombi yamechelewa. Siku ya leo nataka nikutie moyo kuwa usikate tamaa ipo siku ipo siku Mungu atakujibu na moyo wako utafurahi.

SALA: Bwana Mungu, nisadie niendelee kusimama kwenye maombi mpaka pale ntakapopata majibu yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c) IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Mhubiri 9:11 Nikarudi, na kuona chini ya jua, ya kwamba si wenye mbio washindao katika ..

NENO LA LEO: Mhubiri 9:11 Nikarudi, na kuona chini ya jua, ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo; lakini wakati na bahati huwapata wote.

TAFAKARI: Inawezekana umekuwa unafanya jambo fulani kwa muda mrefu bila mafanikio. Au umekuwa unafanya kazi kwa bidii ili ufikie kiwango fulani cha maisha lakini mpaka sasa bado hujafika. Au umejifunza jambo fulani kwa muda mrefu ambalo halijaeleweka mpaka sasa. Siku ya leo nataka nikutie moyo kuwa kuna wakati wa kila jambo. Ipo siku milango yako itafunguka na Mungu atakukumbuka. Endelea kumwamini maana kibali chake katika maisha yako ni kikubwa na yeye atakutendea sawa sawa na utajiri wake, katika utukufu, ndani ya Kristo Yesu.

SALA: Mungu wangu, nipe hekima ya kusubiri wakati wako nikijua kuwa utanitendea kwa wakati wako. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK _Neno
www.iykcolumbus.org