NENO LA LEO | Isaya 55:6-7 Mtafuteni Bwana, maadamu anapatikana, Mwiteni, maadamu yu karibu, Mtu mbaya na aache njia yake, Na mtu asiye haki aache mawazo yake…

Isaya 55:6-7

Mtafuteni Bwana, maadamu anapatikana, Mwiteni, maadamu yu karibu; Mtu mbaya na aache njia yake, Na mtu asiye haki aache mawazo yake; Na amrudie Bwana, Naye atamrehemu; Na arejee kwa Mungu wetu, Naye atamsamehe kabisa.

TAFAKARI

Maandiko yanatutia moyo kumtafuta Bwana, maadamu anapatikana, pia kuendelea kumwita maana yu karibu au kwa maneno mengine anajibu. Inawezekana ulijaribu kumtafuta Mungu huko nyuma lakini kwa kuwa hakumwona basi ukakata tamaa na kuamua kuendelea na maisha yako. Inawezekana ulimwita kipindi fulani lakini akanyamaza na ukaona kuwa Mungu basi ni wa watu fulani na hawezi kukusikia. Kuna jambo moja inabidi ulifahamu kuwa Mungu ni mtakatifu na huwa hajichanganyi na wenye dhambi. Huwa anaweendea wenye dhambi na kuwasihi wamrudie lakini huwa ashirikiani nao kwenye dhambi zao. Kwa hiyo maadamu tunaishi kwenye mwili huu wa dhambi imetupasa kujitakasa kwanza kabla ya kwenda kutafuta uso wa Mungu. Tutapo acha njia zetu mbaya na kumrudia Bwana kwa kweli basi tutamwona na yeye atatujibu kipindi kile tutachomwita.

SALA

Mungu wangu, nisamehe kwa pale nilipoishi visivyo haki. Niwezeshe niweze acha njia zangu mbaya, na mawazo yangu mabaya nipate kukurudia wewe ili unirehemu na unisamehe kabisa. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org