NENO LA LEO | Zaburi 118:24 Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, Tutashangilia na kuifurahia…

Zaburi 118:24

Siku hii ndiyo aliyoifanya Bwana, Tutashangilia na kuifurahia.

TAFAKARI

Kila siku katika maisha yetu ina kusudi na faida yake. Kila siku itabaki kuwa historia na kuwa na jambo litakalo sadia kutengeneza maisha yetu ya baadaye. Kila siku Mungu anayokupa kuamka asubuhi, kwenda kufanya shughuli zako na kurudi nyumbani kwenye familia yako ni siku ya kumshukuru Mungu. Kuna wengi walilala usiku lakini hawakuamka, lakini wewe umeamka. Kuna wengi waliamka asubuhi na kwenda kwenye shughuli zao lakini hawakurudi jioni lakini wewe umepata neema ya kurudi nyumbani. Mshukuru Mungu, mtukuze kwa kukupa nafasi ya kuona siku ya leo. Jua amekuacha hadi leo maana kuna kusudi, mshukuru kwa yote katika maisha yako na endelea kumtumaini huku ukijuzua using’unike bali umshukuru katika yote. Ukiona bado unaishi basi jua Mungu bado anakusudi na maisha yako, kwa hiyo tafuta kulitimiza hilo kusudi ili ile siku upate kuvikwa lile taji utapomaliza kazi yako.

SALA

Mungu wangu, nakushukuru kwa siku ya leo. Nitie nguvu nifanye yote nayotakiwa kufanya siku hii ya leo. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org