NENO LA LEO | Wafilipi 4:13 Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu…

Wafilipi 4:13

Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.

TAFAKARI

Kuna wakati kwenye maisha sote huwa tunachoka. Inawezekana umechoshwa na ndoa yako, umejikuta unapitia jaribu katika kila kona ya ndoa yako kuanzia kwa wakwe mpaka kwenye amani yenu humo ndani. Pia inawezekana umechoshwa na maisha ya nchi hii, kila unalojaribu halifanikiwi. Vibali huna na imefika wakati umekata tamaa kabisa unaishi maana kuna watu wanakutegemea kwa hiyo huna jinsi. Pia inawezekana umechoshwa na hali ya kuwa kapela, umemwomba Mungu upate mwenzi wa maisha, umejaribu kuingia kwenye mahusiano ya hapa na pale lakini yote mwisho ya siku yameishia kwenye maumivu. Siku ya leo nina habari njema kwa ajili yako. Kuwa yupo Mungu atiaye nguvu, Mungu aliyekuleta kwenye nchi hii yupo! Mungu aliyekupa hiyo ndoa yako yupo! Mungu aliyekuumba wewe alisha kuandalia mwenzi wako wa maisha. Nataka nikutie moyo jitie nguvu katika Bwana asubuhi ya leo, mwamini yeye maana yupo mbioni kukujibu maombi yako.

SALA

Mungu wangu na Baba yangu, kuna mambo mengi yamenichosha kwa kweli. Nina majuto mengi na sina hata mwelekeo wa kesho yangu. Naomba unitie nguvu siku ya leo, nisadie niweze kusimama kwa imani nikijua kuwa hata sasa umeshanisadia. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yohana 14:16-17 Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli…

Yohana 14:16-17

Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu.

TAFAKARI

Watu wengi huwa wanasahau nafasi ya Roho Mtakatifu katika kanisa na maisha ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu alivyoenda kwa Baba alituachia Roho wa Mungu awe msadizi wetu katika yote tunayopitia katika maisha haya. Mungu hakukusudia tuhangaike peke yetu kama yatima. Alituachia Roho wake ili apate kutushauri na kutufunulia mambo ambayo yapo mbele yetu. Wakristo wengi hawajui kazi ya Roho wa Mungu kwenye maisha yao ndo maana wengi wanaishi bila tumaini. Yeye ndiye mfariji wetu na tumaini letu wakati wa shida. Yeye ndiye atupaye hekima ya kupambana na shida za maisha haya. Tukimtegemea atatupa nguvu za kushinda dhambi na kushinda majaribu. Siku ya leo mwombe Mungu akufunulie Roho wake kwenye maisha yako. Mwombe akujaze kwa upya na nguvu za Roho wake Mtakatifu. Omba akupe kutembea kwenye imani iliyo ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu siku zote za maisha yako.

SALA

Mungu Baba, naomba umtume Roho wako kwenye maisha yangu. Natamani nijazwe kwa upya na nguvu ya Roho wako siku ya leo. Natamani nimwone akinigusa na kubadilisha maisha yangu. Natamani kuona akichukua hofu zangu na huzuni zangu. Karibu Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu ili upate kutimiza mapenzi yako yote. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 2 Wakorintho 12:9 Naye akaniambia, Neema yangu yakutosha; maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu…

2 Wakorintho 12:9

Naye akaniambia, Neema yangu yakutosha; maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu.

TAFAKARI

Ndani ya Yesu kuna neema ya Mungu inayotufunika katika madhaifu yetu. Kuna neema inayotulinda ili tusivuke mipaka na kufanya mambo ya aibu katika maisha. Bila hiyo neema kila mmoja wetu anaweza kufanya lolote lile ambalo watu wengine wasio na Mungu hufanya. Kama una udhaifu ambao unakusumbua kaitka maisha yako, nenda mbele za Mungu na uombe neema yake ikusadie kushinda huo udhaifu. Omba neema yake ipate kukufunika ili adui asije akautumia udhaifu wako kwa ajili ya makusudi yake. Unapokiri udhaifu wako mbele za Mungu na kujisalimisha mikononi mwake. Atakupatia nguvu ya kushinda, kusonga mbele na kufanikiwa katika njia yako.

SALA

Mungu wangu, nakabidhi udhaifu wangu mikononi mwako. Naomba unisafishe na kunisaidia niweze kuishinda. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waefeso 3:17-19 Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina na msingi katika upendo…

Waefeso 3:17-19

Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina na msingi katika upendo; ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana, na urefu, na kimo, na kina; na kuujua upendo wake Kristo, upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu.

TAFAKARI

Upendo katika kanisa la Mungu umepoa. Wengi tunajipenda wenyewe kuliko tunavyopenda wengine. Kuna kipindi watu walikuwa wako tayari kuomba na kufunga kwa ajili ya wengine. Watu walikuwa wapo tayari kutumia mali zao na muda wao kusadia wengine. Tumefika kipindi ambapo watu ni wabinafsi na wanatanguliza mambo yao na kushindwa kuwatanguliza wengine. Tunapoamua kupenda wengine, Mungu hutupa neema ya kutusadia kuwapenda hao watu. Najua kuwa kuna watu ambao kwa namna za kibinadamu wanastahili kutoonyeshwa upendo lakini Neno la Mungu linatufundisha kuwapenda hata kama hao watu ni maadui zetu. Siku ya leo mwombe Mungu akupe nguvu za kupenda watu; mwombe akupe nguvu kusamehe wale walikuumiza. Upendo utakundisha kuachilia na kuwachukulia watu katika madhaifu yao. Upendo utakuwezesha kuwatumikia wengine kwenye mwili wa Kristo kama vile ambavyo Mungu angetaka iwe.

SALA

Mungu wangu, naomba unipe nguvu niweze kupenda jirani zangu. Nipe nguvu ya kusamehe, kusahau na kuachilia. Nisadie niwapende hata maadui zangu, na kuendelea kuwaombea. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org