NENO LA LEO | MITHALI 8:34-35 Ana heri mtu yule anisikilizaye, Akisubiri siku zote malangoni pangu, Akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi aona uzima, Naye atapata kibali kwa BWANA…

MITHALI 8:34-35

Ana heri mtu yule anisikilizaye, Akisubiri siku zote malangoni pangu, Akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi aona uzima, Naye atapata kibali kwa BWANA.

TAFAKARI

Neno linazungumzia jinsi ambavyo sisi wana wa Mungu tunavyotakiwa kuishi maisha matakatifu huku tukiingojea siku ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuunyakua ulimwengu.
Watu wa Mungu tunatakiwa kukaa karibu sana na Mungu,neno linatueleza kuwa tumsubirie Bwana katika vizingiti vya milango yake.Maana yake tunatakiwa tumpende Mungu muda wote na tujitakase ili akija tuwe tayari kwenda ndaye katika uzima wa milele.

SALA

Asante Mungu kwa neno lako takatifu.Imekupendeza wewe kutupa huu ujumbe mzuri wa kukaa karibu na wewe tukikusubiri.Tuna kila sababu ya kukushukuru.Tunalipokea neno lako na kuliweka mioyoni mwetu,huku tukikuomba utuongoze kukutegemea wewe na kuishi kwenye utakatifu.Ni katika Jina la Bwana wetu YESU KRISTO tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | AYUBU WA KWANZA 20-22 Ndipo Ayubu akainuka,akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini, na kusujudia; akasema Mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi huko uchi vilevile….

AYUBU WA KWANZA 20-22

Ndipo Ayubu akainuka,akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini, na kusujudia; akasema Mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi huko uchi vilevile ; Bwana alitoa na Bwana ametwaa,jina lake na libarikiwe. Katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi,wala hakumuwazia Mungu kawa upumbavu.

TAFAKARI

Tunaona neno linavyotueleza juu ya majaribu makali sana ambayo Ayubu aliyapitia, lakini kwa sababu ya Imani yake hakuwahi kutenda dhambi.Tujiulize sisi watoto wa Mungu ni mara ngapi tumekuwa tukianguka dhambini kwa majaribu tunayopitia? Neno linatueleza wazi kuwa tunatakiwa kutotenda dhambi bali tumsujudie Mungu kwa kila jambo.

SALA

Mungu wetu asante kwa ajili ya afya, vyakula,ufahamu,elimu,na kila kitu katika haya maisha ulotupa. Tunakuomba utujalie kuwa waaminifu kama alivyokuwa Ayubu. Tusianguke dhambini katika majaribu yoyote yale. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

Ibada ya Kiswahili | Jumapili 13 Agosti 2017 Saa Kumi Kamili Jioni | Karibuni

Mahubiri Jumapili 13 Agosti 2017 na Mch. Ipyana Mwakabonga

KICHWA: Yatumie Mapenzi ya Mungu Kufanya MAAMUZI yenye FAIDA!

Zaburi: 32:88 Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea; Nitakushauri, jicho langu likikutazama.

Isaya 48:1616 Nikaribieni, sikieni haya; tokea mwanzo sikunena kwa siri; tangu yalipokuwapo, mimi nipo; na sasa Bwana MUNGU amenituma, na roho yake.

Methali 19:2 Tena si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa; Naye afanyaye haraka kwa miguu hutenda dhambi.

Habari zinazozungumia Maamuzi katika Biblia

- Habari ya Ahabu : 2 Mambo ya Nyakati:18

- Habari ya Nehemia: Nehemia 1

MAAMUZI ni uwezo wa kufanya uchaguzi

–Roho ni Pumzi yenye Uzima

–Mtu ni Roho ambaye ana nafsi ndani yake

–Nafsi ni Kiunganishi cha mwili na Roho/Mavumbi ya ardhi na pumzi yenye uzima

–Nafsi ina vitu vitatu AKili, Hisia na Utashi

IYK Ibada 13Agosti2017

NENO LA LEO | Ayubu 2-1. Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana,Shetani naye akaenda kati yao, ili kujihudhurisha mbele za Bwana…

Ayubu 2-1.

Tena kulikuwa na siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana,Shetani naye akaenda kati yao, ili kujihudhurisha mbele za Bwana.

TAFAKARI

Je wapendwa watu wa Mungu tunajua kuwa mara nyingi Shetani huwa anakuwa mahali tunakokuwa?.Na hata pale tunapokuwa mbele za Mungu?.Hivyo inatubidi tujue namna ya kumuepuka hasa kwa maombi.

SALA

Mungu pokea sifa na utukufu.Tunakuomba utuongoze namna ya kukaa ndani yako ili shetani anapojichanganya nasi tuweze kumtambua na kumshinda kwa uweza,mamlaka,na nguvu zako.Ni katika Jina la Yesu Kristo Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | ZABURI:27:4 Neno moja nimelitaka kwa BWANA,Nalo ndilo nitakalolitafuta, Nikae nyumbani mwa BWANA siku zote za maisha yangu…

ZABURI:27:4

Neno moja nimelitaka kwa BWANA,Nalo ndilo nitakalolitafuta, Nikae nyumbani mwa BWANA siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa BWANA Na kutafakari hekaluni mwake.

TAFAKARI

Hapa Neno linazungimzia kutafuta KUKAA nyumbani mwa BWANA,na siyo tu kukaa nyumbani mwa bwana ila kukaa SIKU zote za maisha ya mwanadamu.Ndugu zangu njia PEKEE ya kumtumikia Mungu ni kukaa NDANI ya nyumba yake.Nyumbani hakuna AINA yoyote ya Dhambi.Hivyo watu wamungu tutafuteni kukaa nyumbani mwa BWANA.

SALA

Mungu mwema tunaomba utukumbushe kujitakasa na kisha kurudi kukaa ndani ya nyumba yako milele.Ni katika Jina la Bwana wetu Kristo Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org