NENO LA LEO | 2 Wathesalonike 3:3 Lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu…

2 Wathesalonike 3:3

Lakini Bwana ni mwaminifu, atakayewafanya imara na kuwalinda na yule mwovu.

TAFAKARI

Sifa moja ya Mungu ambaye tunamtumikia ndani ya Kristo Yesu, ni kwamba ni Mungu mwaminifu. Ni Mungu ambaye hutimiza ahadi zake kwa wanadamu na kuwatunza wale wote wampendao. Tunajua kuwa kuna nguvu mbili zishindanazo katika ulimwengu huu, nguvu za giza (za shetani) na nguvu za nuru, za Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tulio ndani ya Kristo tunajua kuwa nguvu za giza zinaweza kupambana dhidi yetu lakini hazitaweza kutushinda maana aliye ndani mwetu ni mkuu kuliko aliye ulimwenguni. Nataka nikutie moyo kuwa usimwogope shetani wala wakala wake yeyote. Mungu hatamruhusu akuonee wala kukudhuru. Atakulinda wewe na familia yako, na hata utakapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti,yeye atakulinda na atakuepusha na mabaya yote na kukufanya imara ndani ya Kristo Yesu.

SALA

Mungu wangu na Baba yangu, tazama maisha yangu yapo mikononi mwako. Ninazidi kujikabidhi kwako siku ya leo, naomba uzidi kunifunika kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Unitunze kwenye pendo lako ili niweze kutembea kwenye amani yako. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Zaburi 138:1 Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, Mbele ya miungu nitakuimbia zaburi…

Zaburi 138:1

Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, Mbele ya miungu nitakuimbia zaburi.

TAFAKARI

Mungu wetu anapendezwa na moyo wenye shukrani. Tunapokuwa tunapitia vipindi mbali mbali kwenye maisha inatupasa kujifunza kumshukuru Mungu katika kila jambo. Ni rahisi kumshukuru Mungu pale tunapo pandishwa cheo, ndoa zetu zinapokuwa na amani, tunapokuwa kwenye afya njema na tunapopata mafanikio kwenye shughuli zetu za kila siku. Inakuwa ngumu kumshukuru Mungu pale mambo yanapoenda kinyume na matarajio yetu. Tunapojifunza kumshukuru Mungu hata nyakati za shida, Mungu huliona hilo na hushuka chini ili apate kutuokoa. Nataka nikutie moyo ndugu yangu. Mshukuru Mungu ukiwa kwenye bonde na ukiwa kwenye kilele ,na tambua katika yote unayopitia yeye yupo pamoja nawe ili kukusaidia.

SALA

Bwana Mungu, asante kwa kila jambo katika maisha yangu. Pokea sifa kwa yote unayo nitendea, Jina lako lipate kuinuliwa milele. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Zaburi 120:1 Katika shida yangu nalimlilia Bwana Naye akaniitikia…

Zaburi 120:1

Katika shida yangu nalimlilia Bwana Naye akaniitikia.

TAFAKARI

Kuna kipindi Mzaburi Daudi alipitia shida katika maisha yake. Katika shida yake alimlilia Bwana Mungu wake, na Mungu akaitika. Mara nyingi tunapitia shida katika maisha yetu ya kila siku, na tunashindwa kumwita Bwana maana tunategemea sana wanadamu. Tunawaita marafiki na ndugu ambao tunafikiri wanaweza kutusadia. Matokeo yake hatupati msaada wowote na tunabaki tumechanganyikiwa. Leo hii nataka nikukumbushe kuwa yupo Mungu anayejibu maombi, yupo Mungu anayesikia sala za watu wake. Ukiomba atakujibu na kukupa haja ya moyo wako.

SALA

Mungu wangu, naleta shida zangu mbele zako. Naomba ushuke upate kukutana nazo sawa sawa na ahadi katika Neno lako. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yohana 12:26 Mtu akinitumikia, na anifuate; nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu…

Yohana 12:26

Mtu akinitumikia, na anifuate; nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu.

TAFAKARI

Mungu amempa kila mmoja wetu vipaji mbali mbali ambavyo vinaweza kuwa baraka katika mwili wa Kristo. Mara nyingi wengi wetu tunapenda kujidharau na kuona wengine ni bora kuliko sisi. Kuna watu katika kanisa ambao wana sauti nzuri na wangeweza kuwa waimbaji wazuri ambao wangebariki wengi lakini wanaogopa kujitokeza kufanya hivyo. Tunakuwa na ujasiri mwingi katika mambo ya duniani, lakini yafikapo mambo ya Mungu huwa tunaogopa. Nina amini kuwa Mungu amekupatia kitu ndani mwako ambacho kinaweza kutubariki sisi sote. Leo nataka nikutie moyo kuwa jitokeze ili Mungu apate kukutumia. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu, na hicho kitu alichokupa kinaweza kuwa bora kama vya wengine wote kama utaruhusu Mungu akutumie. Usijidharau wala kujiona huwezi, ndani mwako yupo Mungu atakayekuwezesha kufanya lolote kwa ajili ya utukufu wake kama utakuwa tayari kutumika.

SALA

Mungu wangu, kama unaweza tumia chochote na mtu yeyote, basi naomba unitumie mimi. Nitumie nipate kupeleka Jina lako kwa wasio kujua. Nisadie niweze shinda hofu zangu ili nipate kusimama na kukutumikia. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | MATAYO 19:13-15 Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea; wanafunzi wake wakawakemea…

MATAYO 19:13-15

Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea; wanafunzi wake wakawakemea.
Lakini Yesu akasema, Waacheni watoto wadogo waje kwangu; wala msiwazuie; kwa maana walio mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni wao.
Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko.

TAFAKARI

Katika kutembea kwetu na Bwana mara nyingi tunakumbuka kuomba juu ya mambo mengi na vitu vingi. Tunawaombea rafiki, ndugu na jamaa na kusimama nao kwenye shinda mbali mbali. Tunakumbuka kuombea serikali na amani za nchi zetu lakini mara nyingi tunasahau kuombea watoto wetu. Huwa tunafikiri kuwa watoto wetu watakuwa wakubwa na kuwa kama sisi. Tunasahau kuwa hata sisi tunapambana na vita toka kwa adui kila itwapo leo; na kwamba asingependa kuona watoto wetu wanamcha Mungu. Hii vita ni dhahiri, shetani anatumia mitandao ya kijamii, luninga na intaneti kwa ujumla kuharibu kizazi cha watoto. Kama wazazi inabidi tusimame na tuseme kuwa sisi na watoto wetu tutamtumikia Mungu. Tusimame na kusema kuwa watoto zetu wa kike watabaki kuwa wa kike; na wakiume hawatabadili jinsia zao za asili kwenda kwa zile zisizo za asili. Omba mtu wa Mungu, usimwachie shetani ateke kizazi chako ili kipate kumtumikia. Kataa mpango wowote wa shetani juu ya watoto wako, simama imara kwenye maombi na Mungu atasikia dua yako.

SALA

Mungu wangu nawaleta watoto wangu mikononi mwako. Mungu naomba uwalinde na mipango yote ya adui kwa Jina la Yesu. Wafunike kwa damu ya mwanao Yesu Kristo wapate kutembea katika mpango wako. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org