NENO LA LEO | Wagalatia 6:7 Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna…

Wagalatia 6:7

Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna.

TAFAKARI

Maisha tuliyo nayo leo ni mkusanyiko wa maamuzi tuliyofanya hapo nyuma. Chochote tunachopanda katika maisha yetu huwa kinakuja kuota baadaye. Hakuna jambo lolote tufanyalo sasa ambalo halitaleta matokeo hapo mbele. Kama ni jambo jema basi litaleta mambo mema na kama ni jambo baya basi uwe na hakika litaleta mambo mabaya hapo mbele. Sijui mbegu gani unazopanda ndugu yangu; lakini nipo hapa leo kukusihi upande mbegu zako ndani ya Yesu. Chochote upandacho ndani ya Kristo Yesu kitazaa matunda mema ambayo yataleta heri tele kwako na kwa wote wanakuzunguka.

SALA

Mungu wangu, nisamehe kwa mbegu zote mbaya nilizopanda ndani ya maisha yangu. Nisadie niweze kupanda mbegu nyema tangu sasa mpaka mwisho wa maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | ISAYA 51:7-8 Nisikilizeni, ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sharia yangu; msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao…

ISAYA 51:7-8

Nisikilizeni, ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sharia yangu; msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Maana nondo itawala kama vazi na funza atawala kama sufu, bali haki yangu itakuwa ya milele na wokovu wangu hata vizazi vyote.

TAFAKARI

Neno linatuhakikishia kuwa tusiogope makutano kwa sababu ya dhihaka zao. Tunajua kuwa woga na kufadhaika ni kwa sababu hatujalishika neno la Mungu na kuliweka moyoni mwetu vizuri. Mungu ameahidi kuwashughulikia wale wote wanaokuwa vikwazo kwa watumishi wake. Tuweni macho watu wa Mungu na tusiogope kulieneza neno la Mungu.

SALA

Baba katika Jina la Yesu Kristo kipekee tunapokea neno lako takatifu ambalo umependa tulitafakari kwa upya siku ya leo.Tunakuomba utukirimie tuweze kulishika na kulitenda ili tuijue na kuipokea haki yako itakayo tupeleka Mbinguni.Ni katika Jina La Yesu Kristo. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Luka mtakatifu 9:23 Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata,ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate…

Luka mtakatifu 9:23

Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata,ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate.

TAFAKARI

Ili tuweze kuishi ndani ya Mungu na kufuata maagizo yake,lazima tujikane na kubeba mizigo yetu.SWALI,je sisi wakristo tumejikana,na je tumejitwika mizigo yetu ya kila siku.Wakristo tusisahau kuwa tunaandamwa na mizigo ya dhambi za kila siku.Tujiulize kama kweli tunastahili kuendelea kujiita wakristo na kama kuna mahali tuliteleza tutubu na kurudi kwa Mungu.

SALA

Mungu asante kwa neno lako zuri sana.tunaomba utupokee tena tunapotubu na kurudi tena kwako kwa ajili ya kukutumikia.Katika jina la Yesu Kristo tumeomba,tukisema Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Luka Mtakatifu 21:1 Akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamuona MJANE mmoja akitia mle senti mbili. Akasema…

Luka Mtakatifu 21:1

Akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina.Akamuona MJANE mmoja akitia mle senti mbili. Akasema, hakika nawaambia huyu MJANE masikini ametia zaidi kuliko wote.

TAFAKARI

Hapa tunajifunza jinsi utoaji unavyotofautiana.Wakristo ni vyema kuwa watoaji hata kama tunadhani kile tunachomtolea Mungu ni kidogo sana machoni mwetu.Mungu huwa anaangalia moyoni mwa MTU pale anapotoa sadaka.Na kama MTU umebarikiwa kifedha basi ni vyema kumtolea Mungu kulingana na jinsi alivyo kubariki.

SALA

Mungu baba tunaomba utukumbushe juu ya matoleo yetu,tusitoe ziada ya vile ulivyotubariki kwavyo,bali tutoe kulingana na AGIZO lako.Tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.Amen!

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org