NENO LA LEO | 1 Yohana 3:18 Wanangu, upendo wetu usiwe wa maneno matupu, bali upendo wetu udhihirishwe kwa vitendo na kweli…

1 Yohana 3:18

Wanangu, upendo wetu usiwe wa maneno matupu, bali upendo wetu udhihirishwe kwa vitendo na kweli.

TAFAKARI

Tumekuwa tukifundishwa habari ya upendo toka pindi tulipopata akili. Wengi wetu tulifundishwa kwanza na wazazi na walezi wetu kuwa inatupasa kuwapenda wale ambao ni ndugu, jamaa na rafiki zetu. Tulipokuwa wakubwa vyakutosha na kuanza kujifunza Neno la Mungu, tukajifunza kuhusu upendo kupitia kwa Yesu mwenyewe. Ingawa tunasikia kuhusu somo la upendo kila iwapo leo, kuishi ndani ya upendo sio kitu rahisi kabisa. Baada ya anguko la Adam, dhambi ilingia duniani na ikamfanya mwanadamu awe mbinafsi na ndio maana Kaini alimuua Abeli. Kama una pata shida kumpenda jirani yako Kama nafsi yako , haupo peke yako, wengi tunapata hiyo shida na nimejifunza bila msaada wa Mungu haiwezekani. Leo napenda nikutie moyo kuwa unaweza ukapenda wengine na kuishi maisha ya upendo, kama utamwomba Bwana Yesu akusadie. Pale utakapoamua kujikana, na kuanza kuwatanguliza wengine mbele. Mungu atakusadia na kukupa neema ya kufanya hivyo kwa moyo wa furaha. Mwambie Yesu huwezi, na omba msaada wake Leo.

SALA

Mungu wangu, nisadie kupenda jirani zangu kama nafsi yangu. Nimejaribu nimeshindwa, naomba msaada wako leo. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waebrania 4:12 Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili…

Waebrania 4:12

Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.

TAFAKARI

Neno la Mungu lililo andikwa kwenye Biblia lina nguvu ya kubadilisha maisha ya kila mmoja wetu. Wengi wetu tunasoma Kama hadithi au stori tu za watu wa zamani ndo maana tunashindwa kupata ile nguvu ambayo Mungu alikusudia tuipate toka kuumbwa kwa ulimwengu .Neno lake linaleta uzima, Neno lake lina nguvu ya kufungua, kuponya na kuweka huru. Unaweza ukawa unajiuliza nifanyeje ili niweze pokea hiyo nguvu? Unachotakiwa kufanya ni kuanza kuliamini, kila ulisomapo jua kuwa ni Mungu anaongea na wewe. Chochote ambacho aliwafanyia watu wake kwenye maaandiko, anaweza kukufanyia na wewe Kama utaamini. Kisha utaona maisha yako yana badilika na utaanza pokea miujiza, baraka, uponyaji na uzima kupitia hilo Neno.

SALA

Mungu wangu, nisamehe kwa pale niliposhindwa kuamini Neno lako. Nisadie niweze kuanza kuliamini, nilishike na kulitendea kazi. Ili niweze kupokea yote uliyo kusudia nipate. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Marlon 10:21-22 Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate…

Marlon 10:21-22

Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate.
Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na mali nyingi.

TAFAKARI

Mara nyingi mali na anasa za dunia hii huwa zinatuzuia kumfuata Yesu. Kuna kijana kwenye maandiko alikuwa na mali nyingi, na alipouliza afanye nyingi ili arithi ufalme wa mbinguni, alijibiwa aende auze vitu vyote alivyo navyo kisha amfuate Yesu. Huyu kijana alihuzunika maana alikuwa na mali nyingi. Kuna mambo tunayafanya katika maisha haya ambayo tukiendelea kuyafanya yanaweza kutuzuia kurithi ule ufalme ujao. Sijui ni jambo gani ndugu yangu hutaki kuliachia ili upate kukutana na Yesu maishani mwako. Sijui ni mtu gani au kitu gani kinazuia usimfahamu mwana wa Mungu kiundani zaidi. Leo nataka nikutie moyo kuwa neema bado ipo, ukikubali na kutii sauti ya Bwana Yesu; atakusamehe na kukuokoa toka kwenye dhambi na mauti.

SALA

Mungu wangu, nisadie niweze kusikia sauti ya wito wako na kukubali kukufuata. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 1 Wakorintho 7:1-4 Basi kwa habari ya mambo yale mliyoandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe…

1 Wakorintho 7:1-4

Basi kwa habari ya mambo yale mliyoandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke.
Lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe.
Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake.
Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe; vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe.

TAFAKARI

Mtume Paulo ameelezea kiuwazi kabisa swala zima la mahusiano katika ndoa na kuwashinikiza ambao hawajaoa waoe ili kiepukana na tamaa za kuanguka katika dhambi.
Mtume anaendelea kueleza kuwa mume ampe mke haki yake na mke ampe mme haki yake. Kitendo cha mapenzi katika ndoa sio “hongo” au zawadi unayopewa na mwenza wako eti kwa sababu amekuwa na “good behavior ” Bali ni wajibu (duty) wa mwanamke na mwanamume kutimiziana haja za kimapenzi ndani ya ndoa yao .
Ukishaoa unakuwa na “amri” juu ya mwili wa mke wako na mkeo anakuwa na “amri”juu ya mwili wako. Hilo ni agizo na ni zawadi mnayopeana siku ya ndoa.
Amri hii inaendelea hata kwenye mavazi na grooming kwa ujumla. Mke anajivalisha ampendezeshe mumewe na hali kadhalika mme anajiweka vizuri kadiri ya matakwa ya mkewe.
Ushirikiano kwenye maamuzi ndani ya ndoa na mawasiliano yaliyoko wazi ni mambo ya msingi sana na ndio mambo makubwa yanayolinda ndoa. Migogoro na utengano vinapoingia kwenye ndoa,shetani hupata nafasi na kuwasambaratisha kabisa. Tuzidi kuomba Mungu ili walioko nje (ya ndoa ) waingie na walioko ndani (ya ndoa) wadumu.

SALA

Mwenyezi Mungu Baba yetu uliye mbinguni,tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo mpya. Tunaziweka ndoa zetu mikononi mwako. Ukawajalie wale wote ambao bado wanatafuta mwenza wapate, na wale walioshapata wadumu katika ndoa zao kwa furaha na Amani. Katika jina la Yesu tunaomba, Ameeen!

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org