NENO LA LEO | Zaburi 145:10-12 “Ee BWANA, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Wataunena utukufu wa ufalme wako, na kuuhadithia uweza wako”…

Zaburi 145:10-12

“Ee BWANA, kazi zako zote zitakushukuru, na wacha Mungu wako watakuhimidi. Wataunena utukufu wa ufalme wako, na kuuhadithia uweza wako”.

TAFAKARI

Mungu ni mwamnifu kwetu na amekuwa akitenda mambo makuu juu yetu sisi wanadamu. Umewahi kujiuliza vitu vyote vilivyopo duniani vimetoka wapi? Ukishatambua swali hilo na kuona ulivyozungukwa na kila aina ya huduma muhimu huna budi kuushukuru na kuusifu uumbaji wake Mungu.

SALA

Hakika BWANA nimeona ukuu wako na uweza wako katika maisha yangu. Niwezeshe zaidi nipate kulishika neno lako na kuhadithia matendo yako ya ajabu kwa wengine ili nao wapate kujua umuhimu wa kukuweka wewe maishani mwao. Katika jina la Yesu naomba na kupokea, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waebrania 10: 23-25 “Na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu; tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri…

Waebrania 10: 23-25

“Na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu; tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri; wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine; bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwonavyo siku ile kuwa inakaribia”

TAFAKARI

Je wewe ni chachu ya maendeleo katika jamii inayokuzunguka? Hususan katika kuwagusa watu kwa mkono wako wa baraka, ama kinywa chako kilichotoa maneno ya busara na hata kuwatamkia wengine mema. Neno linatuasa umuhimu wa kukutana pamoja na kusemezana, kusali, kuomba na kusaidiana. Kwa kufanya yote haya basi Upendo hushamiri na kudumu katikati yetu.

SALA

Bwana Yesu tunaomba utusaidie tuzidi kulishika neno lako kwa maana wewe ni mwaninifu. Tufanye tuwe watu wenye kupenda kushirikiana na kamwe tusijitenge na wenzetu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mathayo 26:26-28 “Nao walipokuwa wakila Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, Twaeni, mle huu ndio mwili wangu…

Mathayo 26:26-28

Nao walipokuwa wakila Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, Twaeni, mle; huu ndio mwili wangu Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, Nyweni nyote katika hiki; kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi.

TAFAKARI

Je unajua maana ya kushiriki meza takatifu ya Bwana? Tunaposhiriki sakramenti tunasafishwa dhambi zetu na kuweka makubaliano na Mungu kwamba tutatii na kuendelea kushika amri zake na vile vile tunapata neema ya msamaha. Iwapo unashiriki meza ya Bwana na huku moyo wako umejaa chuki ama umekosana na ndugu yako au jamaa yako ,basi ushiriki wako hauhesabiki kuwa mtakatifu.

SALA

Bwana Yesu tusaidie kujua na kutambua umuhimu uliopo katika kushiriki meza yako takatifu. Tusaidie kutoshiriki meza yako kwa mazoea tu bali tufahamu ya kwamba meza yako takatifu inapaswa kusogelewa na mioyo safi. Katika jina lako takatifu tunaomba na kupokea, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Wafilipi 4: 4-6 “Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema, Furahini. Upole wenu na ujulikane na Watu wote…

Wafilipi 4: 4-6
“Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema, Furahini. Upole wenu na ujulikane na Watu wote. Bwana Yu Karibu. Msijisumbue kwa Neno lolote; bali katika kila Neno kwa Kusali na Kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu”

TAFAKARI

Kwa yeyote yule mwenye kumjua Mungu na haswa neno lake basi mara nyingi huwa na moyo wenye furaha, amani na upole. Hivyo basi haina budi kuendelea kuwa wenye furaha huku tukimongoja BWANA kwa maana maandiko matakatifu yanasema yu karibu. Badala ya kusononeka juu ya shida zetu na kuwa wenye huzuni yatupasa kudumu katika sala na maombi yasiyo na kikomo.

SALA

Mwenyezi Mungu Baba wa Rehema, tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo yenye furaha kwa maana tumeuona mkono wako kwetu. Bwana tunazidi kuomba utujalie furaha na amani mioyoni mwetu hata adui yetu akituona wenye furaha azidi kuteketea kwa chuki. Tunaomba hayo na kupokea katika jina la Yesu, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yohana 11:25-26 Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi; naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo…

Yohana 11:25-26
Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi; naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo?

TAFAKARI:

Yesu kristo anatupa tumaini kubwa sana maishani. Katika dunia ambayo ina mambo mengi ya kusikitisha na kufanya mioyo yetu ltulemee Yesu anatuambia kuwa kila amuaminiye ajapokufa atakuwa anaishi. Sisi kazi tuliyopewa kuifanya ili tupate mshahara wa uzima wa milele ni KUMUAMINI NA KUMFUATA YESU TU! Sasa Wakristo wenzangu hata hii itatushinda??

SALA:

Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku yako hii mpya uliyotupa leo. Tunakuomba utuvute karibu na wewe zaidi ili pale siku zetu zitakapoisha hapa duniani tuwe pamoja na wewe katika uzima wa milele. Ameen!

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org