NENO LA LEO | Yeremia 1:5 Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii wa mataifa…

Yeremia 1:5

Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii wa mataifa.

TAFAKARI

Hakuna hata mmoja wetu aliye zaliwa kwa bahati mbaya. Inawezakana wazazi wako hawakupanga kukuzaa lakini Mungu alishapanga. Alijua unakuja katika huu ulimwengu na alisha kuandalia mazingira ambayo yatakuwezesha wewe kuishi na kutimiza kusudi la kuishi kwako. Kama bado hujamfahamu Mungu na unaishi dhambini basi jua Mungu anakufahamu. Kama umemfahamu lakini bado hujiamini katika Imani yako ndani ya Yesu, napenda nikutie moyo kuwa Mungu wetu anakufahamu. Maisha yako yapo mbele zake daima, anajua kuingia kwako na kutoka kwako na amechunguza njia zako zote. Usiogope bali anza siku yako ya leo ukijua Mungu anakujua, anajua shida unayopitia, anajua kilio chako na yupo mbioni kukusadia. Atakutendea mambo makuu na kila mwenye mwili ataona na kulitukuza Jina lake pamoja nawe.

SALA

Bwana Mungu, Asante maana unajua kila kitu changu. Nisadie niweze tembea katika kusudi lako. Niwezeshe niweze kuishi maisha yakupendezayo siku zote.
Katika jina la Yesu, Ameen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Isaya 14:3 Tena itakuwa katika siku ile, ambayo BWANA atakupa raha baada ya huzuni yako, na baada ya taabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa…

Isaya 14:3

Tena itakuwa katika siku ile, ambayo BWANA atakupa raha baada ya huzuni yako, na baada ya taabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa.

TAFAKARI

Pindi tupitiapo magumu katika maisha haya, haitupasi kukata tamaa. Hatakiwi tukate tamaa kwa kuwa Mungu yupo upande wetu. Hataacha tujaribiwe kuliko uwezo wetu, katika yote atafanya mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili. Neno la Mungu linasema katika Isaya kuwa kuna siku inakuja Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako, na baada ya taabu yako, na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa. Nataka nikutie moyo ndugu yangu kuwa kuna siku yako inakuja, kuna siku Mungu atakufuta machozi na kukupa furaha ya milele . Endelea kumwamini Mungu maana atafanya.

SALA

Mungu wangu nisadie niweze kusubiria wokovu wako maana ahadi yako ni kweli na amini. Kwa Jina la Yesu, Amina

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 1 Yohana 3:18 Wanangu, upendo wetu usiwe wa maneno matupu, bali upendo wetu udhihirishwe kwa vitendo na kweli…

1 Yohana 3:18

Wanangu, upendo wetu usiwe wa maneno matupu, bali upendo wetu udhihirishwe kwa vitendo na kweli.

TAFAKARI

Tumekuwa tukifundishwa habari ya upendo toka pindi tulipopata akili. Wengi wetu tulifundishwa kwanza na wazazi na walezi wetu kuwa inatupasa kuwapenda wale ambao ni ndugu, jamaa na rafiki zetu. Tulipokuwa wakubwa vyakutosha na kuanza kujifunza Neno la Mungu, tukajifunza kuhusu upendo kupitia kwa Yesu mwenyewe. Ingawa tunasikia kuhusu somo la upendo kila iwapo leo, kuishi ndani ya upendo sio kitu rahisi kabisa. Baada ya anguko la Adam, dhambi ilingia duniani na ikamfanya mwanadamu awe mbinafsi na ndio maana Kaini alimuua Abeli. Kama una pata shida kumpenda jirani yako Kama nafsi yako , haupo peke yako, wengi tunapata hiyo shida na nimejifunza bila msaada wa Mungu haiwezekani. Leo napenda nikutie moyo kuwa unaweza ukapenda wengine na kuishi maisha ya upendo, kama utamwomba Bwana Yesu akusadie. Pale utakapoamua kujikana, na kuanza kuwatanguliza wengine mbele. Mungu atakusadia na kukupa neema ya kufanya hivyo kwa moyo wa furaha. Mwambie Yesu huwezi, na omba msaada wake Leo.

SALA

Mungu wangu, nisadie kupenda jirani zangu kama nafsi yangu. Nimejaribu nimeshindwa, naomba msaada wako leo. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waebrania 4:12 Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili…

Waebrania 4:12

Maana Neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake; tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo.

TAFAKARI

Neno la Mungu lililo andikwa kwenye Biblia lina nguvu ya kubadilisha maisha ya kila mmoja wetu. Wengi wetu tunasoma Kama hadithi au stori tu za watu wa zamani ndo maana tunashindwa kupata ile nguvu ambayo Mungu alikusudia tuipate toka kuumbwa kwa ulimwengu .Neno lake linaleta uzima, Neno lake lina nguvu ya kufungua, kuponya na kuweka huru. Unaweza ukawa unajiuliza nifanyeje ili niweze pokea hiyo nguvu? Unachotakiwa kufanya ni kuanza kuliamini, kila ulisomapo jua kuwa ni Mungu anaongea na wewe. Chochote ambacho aliwafanyia watu wake kwenye maaandiko, anaweza kukufanyia na wewe Kama utaamini. Kisha utaona maisha yako yana badilika na utaanza pokea miujiza, baraka, uponyaji na uzima kupitia hilo Neno.

SALA

Mungu wangu, nisamehe kwa pale niliposhindwa kuamini Neno lako. Nisadie niweze kuanza kuliamini, nilishike na kulitendea kazi. Ili niweze kupokea yote uliyo kusudia nipate. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Marlon 10:21-22 Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate…

Marlon 10:21-22

Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate.
Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na mali nyingi.

TAFAKARI

Mara nyingi mali na anasa za dunia hii huwa zinatuzuia kumfuata Yesu. Kuna kijana kwenye maandiko alikuwa na mali nyingi, na alipouliza afanye nyingi ili arithi ufalme wa mbinguni, alijibiwa aende auze vitu vyote alivyo navyo kisha amfuate Yesu. Huyu kijana alihuzunika maana alikuwa na mali nyingi. Kuna mambo tunayafanya katika maisha haya ambayo tukiendelea kuyafanya yanaweza kutuzuia kurithi ule ufalme ujao. Sijui ni jambo gani ndugu yangu hutaki kuliachia ili upate kukutana na Yesu maishani mwako. Sijui ni mtu gani au kitu gani kinazuia usimfahamu mwana wa Mungu kiundani zaidi. Leo nataka nikutie moyo kuwa neema bado ipo, ukikubali na kutii sauti ya Bwana Yesu; atakusamehe na kukuokoa toka kwenye dhambi na mauti.

SALA

Mungu wangu, nisadie niweze kusikia sauti ya wito wako na kukubali kukufuata. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org