NENO LA LEO | Yohana Mtakatifu 15:9. Kama vile baba alivyonipenda mimi,nami nilivyowapenda ninyi,kaeni katika PENDO langu…

Yohana Mtakatifu 15:9.

Kama vile baba alivyonipenda mimi,nami nilivyowapenda ninyi,kaeni katika PENDO langu.

TAFAKARI

Tunaona jinsi Mungu alivyompenda bwana Yesu,na Bwana Yesu anavyotupenda sisi.Swali linakuja je sisi tunapendana ?,na kama tunapendana je,tunaishi ndani ya PENDO.Tumeagizwa tupendane,na sio ombi bali ni agizo,hivyo yatupasa tulifuate agizo.

SALA

Bwana Yesu asante kwa agizo lako ZURI juu yetu.Wengi tumejisahau na kudhani maisha ya Duniani yako mikononi mwetu na kusahau AGIZO la sisi kupendana.Tunaomba uingie mioyoni mwetu ubadilishe mbegu mbaya zisizo za Upendo na kutufanya tuishi ndani ya hilo PENDO.Katika jina LA Yesu tumeomba na tukisema Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mathayo Mtakatifu 16:19. Nami nitakupa wewe Funguo za mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani, litakuwa limefungwa Mbinguni…

Mathayo Mtakatifu 16:19.

Nami nitakupa wewe Funguo za mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani, litakuwa limefungwa Mbinguni na lolote utakolilifungua duniani, litakuwa limefunguliwa mbinguni.

TAFAKARI

Ndugu zanguni,kuna mambo ambayo yakifungwa hapa duniani na mbinguni yanakuwa yamefungwa.Watu wa Mungu ,hebu tutafakari juu ya maisha yetu,na kuona kama kuna sehemu tumefungiwa au kujifungia wenyewe hapa duniani ili tumuombe Mungu atufungulie duniani na mbinguni pia.

SALA

Asante Mungu kwa uhai na uwepo wetu katika nchi uliyotupa.Asante kwa vyakula,pumzi na kila kitu.Tunakuomba utufungulie milango ya duniani na mbinguni.Katika Jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini utatufungulia.Amen

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yona 1:1-3 Basi neno la BWANA lilimjia Yona,mwana wa Amitai,kusema, Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa,ukapige kelele juu yake; kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu…

Yona 1:1-3

Basi neno la BWANA lilimjia Yona,mwana wa Amitai,kusema, Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa,ukapige kelele juu yake; kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi,apate kujiepusha na uso wa BWANA.

TAFAKARI

Tuona jinsi ambavyo Mungu alimchagua Yona kwenda kutoa ujumbe wake wa watu kuacha uovu.Watu wa Mungu tukumbuke kuwa hata siku hizi tunazoishi wapo watu wanaoitwa na Mungu ili waeneze INJILI ila wanakimbia wakidhani Mungu hawaoni.Tukumbuke kwamba Yona hakuweza kuukimbia USO wa Mungu,ila alijikuta akilazimika kuifanya kazi aliyotumwa na Bwana baada ya kupitia kwenye misukosuko mikali ndani ya tumbo la Samaki.Sasa basi Wakristo tuweni tunatii WITO wa kumjua,kumpendeza,kumheshimu,na kufanya jambo lolote lile ambalo tumeagizwa na Mungu.Tusisubiri akatulazimisha kumtumikia kama Yona.

SALA

Mungu asante kwa neno lako zuri.Tunarudi kwako tukikuomba utusamehe makosa yetu,hasa pale ulipotutuma kuifanya kazi yako halafu tukajificha.Tunakuomba utupe maagizo mapya ya kukutumikia nasi tukayafanye sawasawa na mapenzi yako.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | KUTOKA 4:10-12 Musa akamwambia BWANA Ee Bwana, mimi si msemaji, tokea zamani wala hapo uliposema na mtumishi wako; maana mimi si mwepesi wakusema, na ulimi wangu ni mzito…

KUTOKA 4:10-12

Musa akamwambia BWANA Ee Bwana, mimi si msemaji, tokea zamani wala hapo uliposema na mtumishi wako; maana mimi si mwepesi wakusema, na ulimi wangu ni mzito. BWANA akamwambia , ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi, au mwenye kuona,au kuwa kipofu? si mimi, BWANA? Basi sasa, enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako,na kukufundisha utakalonena.

TAFAKARI

Tunaona Musa anavyosita na kuwa na hofu juu ya uwezo wake wakusema,huku akitoa sababu za yeye kuwa na ulimi MZITO.Watu wa Mungu,kuna maeneo mengi sana tumekuwa tukishindwa kufanikisha matakwa ya Mungu au tuu kutimiza mahitaji yetu kwa HOFU au VISINGIZIO kuwa hatuwezi kufanya jambo fulani.Mungu anauliza VIUNGO,MIILI,na KILA KITU si ni yeye aliyetupa?kwanini hatutaki kujitumikisha wenyewe kutenda yaliyo mapenzi yake?.Tumuombe Mungu atuwezeshe kutenda yaliyo mapenzi yake.

SALA

Mungu baba tunaomba uingie katika miili,viungo,akili,ufahamu,na kila maeneo ya miili yetu ambayo tumeshindwa kuvitumia/kuyatumia kutenda yaliyo mapenzi yako,kwa kutokukumbuka kuwa DUNIA na vyote viijazavyo ni MALI yako.Tunakuomba utuongoze kutenda yakupasayo bila woga na visingizio.Katika Jina la Yesu Kristo tumeomba,Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org