NENO LA LEO | ZABURI:27:4 Neno moja nimelitaka kwa BWANA,Nalo ndilo nitakalolitafuta, Nikae nyumbani mwa BWANA siku zote za maisha yangu…

ZABURI:27:4

Neno moja nimelitaka kwa BWANA,Nalo ndilo nitakalolitafuta, Nikae nyumbani mwa BWANA siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa BWANA Na kutafakari hekaluni mwake.

TAFAKARI

Hapa Neno linazungimzia kutafuta KUKAA nyumbani mwa BWANA,na siyo tu kukaa nyumbani mwa bwana ila kukaa SIKU zote za maisha ya mwanadamu.Ndugu zangu njia PEKEE ya kumtumikia Mungu ni kukaa NDANI ya nyumba yake.Nyumbani hakuna AINA yoyote ya Dhambi.Hivyo watu wamungu tutafuteni kukaa nyumbani mwa BWANA.

SALA

Mungu mwema tunaomba utukumbushe kujitakasa na kisha kurudi kukaa ndani ya nyumba yako milele.Ni katika Jina la Bwana wetu Kristo Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | ZABURI 20:1-2 BWANA akujibu siku ya dhiki, Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka patakatifu pake…

ZABURI 20:1-2

BWANA akujibu siku ya dhiki,Jina la Mungu wa Yakobo likuinue.Akupelekee msaada toka patakatifu pake.

TAFAKARI

Neno linatuambia bwana ANAJIBU,pia linasema kwa wakati fulani mtu anaweza kufikwa na DHIKI.Neno dhiki ni pana na ni gumu pia kwetu binadamu pale linapotufika .Watu wa Mungu tumezungukwa na DHIKI katika maisha yetu,na wale ambao haijawafika bado inabidi kumshukuru sana Mungu na kumuomba sana ili atuepushe au atujibu pale inapotufika.Kila mtu anajua ni wapi,wakati gani,kwenye nini DHIKI inamtesa.Tukumbuke Biblia inatuambia”Ombeni lolote kwa IMANI nanyi mtapewa”.Jambo lolote linalokusumbua AMINI kwanza kuwa Mungu amesha kushindia kisha Omba kwa BIDII.”Utapewa”.Mungu hutoa MSAADA kutoka PATAKATIFU pake.

SALA

Mungu tunakuomba utushindie dhiki zetu.utukumbushe kuwa hakuna GUMU linalokushinda.Tunajiweka mikoni mwako tukiamini umesha tenda.Katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba,Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | MUHUBIRI 5:2 Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana,Mungu yuko mbinguni na wewe uko chini…

MUHUBIRI 5:2

Usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana,Mungu yuko mbinguni na wewe uko chini, kwahiyo maneno yako na yawe machache.

TAFAKARI

Wapendwa katika Kristo!hebu tumia dakika 5 kutafakari kwanini Mungu ametuletea hili neno DUNIANI.Neno limeanza kwa kuonya kuwa USISEME maneno ya UJINGA.Hii ni kwasababu Mungu anajua kuwa tumekuwa tukiongea maneno Mengi bila kujiuliza kuwa yana maana gani mbele za Mungu.Mungu anasema yeye yuko Mbinguni sisi tuko CHINI.Neno chini lina maana kubwa SANA.Inatupasa sisi tulioko chini tutii yale Mungu anayohitaji tuyafanye.Tusiwe wepesi kusema jambo lolote bila kujua maana yake mbele za MUNGU.

SALA

Mungu wetu uishie mbinguni.Tunakuomba utusamehe dhambi zetu,hasa pale ambapo tumekuwa tukisema maneno mengi bila kujali kama yanakupendeza.Pia tunaomba utujalie tutii maagizo yako.Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | ISAYA 51:7-8 Nisikilizeni,ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sharia yangu, msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwasababu ya dhihaka zao…

ISAYA 51:7-8

Nisikilizeni,ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sharia yangu, msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwasababu ya dhihaka zao. Maana nondo itawala kama vazi,na funza atawala kama sufu;bali haki yangu itakuwa ya milele,na wokovu wangu hata vizazi vyote.

TAFAKARI

Tunajua kuwa woga na kufadhaika ni kwasababu hatujalishika neno la Mungu na kuliweka moyoni mwetu?.Tunajua kuwa dhihaka na matukano vyote Mungu humshindia yule amwaminie na kulishika neno lake?.Tuweni macho watu wa Mungu na tulishike neno lake.

SALA

Baba katika Jina la Yesu Kristo kipekee tunapokea neno lako takatifu ambalo umependa tulitafakari kwa upya siku ya leo.Tunakuomba utukirimie tuweze kulishika na kulitenda ili tuijue na kuipokea haki yako itakayo tupeleka Mbinguni.Ni katika Jina La Yesu Kristo.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

Ibada ya Kiswahili – 06 Agosti 2017

IYK_Ibada 8-617Mahubiri: Jumapili 6 Agosti 2017 Mch. Ipyana Mwakabonga

Luka 19:1-10 ~ ‘habari ya Zakayo

Kichwa: Utafute Mkuyu wako!/ Find your fig tree

  • Jinsi MAAMUZI na TABIA zinavyoweza kutuweka mbali au karibu na MUNGU.….how decisions and behaviors can be put away or closer to God
  • Mkuyu ni eneo/mahali panapokusaidia ili uweze kumwona Yesu
  • Mkuyu is an area or location help us to see Jesus

Ibada ya Jumapili – 13 Agosti 2017

Somo: Mwanzo 3

Kichwa: Habari ya Uhusiano wa mwanadamu kuvunjika katika bustani ya eden- Mti