NENO LA LEO | Mithali 22:1 Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi; Na neema kuliko fedha na dhahabu…

Mithali 22:1

Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi; Na neema kuliko fedha na dhahabu.

TAFAKARI

Katika maisha kuna jaribu la kutafuta mali na maisha mazuri kwa njia yeyote ile hata kama sio njia halali . Hili jaribu huwajia wote wanaomjua Mungu na wasio mjua Mungu. Kitu kimoja cha kujiuliza kabla hujazama kwenye mtego kama huu ni kwamba; je, hizo njia zitakazokupa faida ya haraka haraka leo hii zina madhara gani hapo mbeleni? Maandiko yanasema heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi; Hii ina maana ni heri kuwa na sifa njema kwenye jamii kuliko kujipatia mali nyingi visivyo haki. Ili kushinda hili jaribu unamhitaji Yesu, maana ushindi unapatikana kwake. Ukisema utafanya kwa nguvu zako mwenyewe ipo siku utakwama maana hutakuwa na nguvu ndani yako ya kukuwezesha kushinda. Mwombe yeye akusadie ushinde, akupe kuwa mwaminifu katika kazi zako zote na kukuwezesha kuridhika na kile ambacho amekujalia kupata katika maisha haya.

SALA

Mungu wangu, naomba nisadie niweze ishi maisha manyofu yanayo kupendeza wewe. Nipe nguvu ya kushinda kila iana ya vishawishi vya kujipatia mali kwa njia zisisofaa. Kwa Jina la Yesu, Ninaomba,Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | ISAYA 59:1-2 Sikio lake si zito, hata lisiweze kusikia. Lakini maovu Yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia…

ISAYA 59:1-2

…Sikio lake si zito, hata lisiweze kusikia; Lakini maovu Yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia.

TAFAKARI

Nabii Isaya, anatukumbusha ya kwamba, DHAMBI na UOVU ni vyanzo vikuu vinavyouficha USO wa Mungu kwa watu wake. Uovu na dhambi vinaleta UADUI kati ya Mungu na Mwanadamu. Uovu na dhambi vinaharibu MAWASILIANO yetu na Mungu. Wakati mwingine, Mungu hayasikilizi MAOMBI yetu, kwa sababu SISI wenyewe tumeujenga UKUTA,unaoitwa Uovu na Dhambi kati yetu na Mungu. Nabii wa Mungu, asema “Sikio lake si zito”Sikio la Mungu linapenda “kuyasikiliza” maombi yetu. Mungu atusaidie ili tuweze kuishi maisha ya TOBA ya KWELI yenye kuleta mabadiliko ya matendo yetu siku zote, Amina.

SALA

Ee Mungu wa huruma, tunakuomba utusaidie ili tuyatimize mapenzi yako maishani mwetu. Ni katika jina la Yesu Kristo, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Heri aliyesamehewa dhambi,Na kusitiriwa makosa yake. Heri BWANA asiyemhesabia upotovu,Amabaye rohoni mwake hamna hila…

ZABURI YA 32:1-2

Heri aliyesamehewa dhambi,Na kusitiriwa makosa yake. Heri BWANA asiyemhesabia upotovu,Amabaye rohoni mwake hamna hila.

TAFAKARI

Wapendwa watu wa Mungu,kuna wakati tunaanguka kwenye dhambi kwa njia nyingi,ila NENO la Mungu linatuambia HERI yule aliyesamehewa hizo dhambi na kusitiriwa makosa yake .Ni juu yetu Wakristo kuji tathmini na kama tukijua tumetenda dhambi tuombe kusamehewa dhambi zetu.Pia kwa yeyote ambaye ROHONI mwake hakuna hila,basi BWANA hamhesabii upotovu.

SALA

Mungu wetu mwema.Neno lako ni kweli na umelileta kwetu ili litujenge ili tuishi katika uzima wa rohoni.Tunakuomba utusamehe dhambi zetu zote tulizozitenda kwa namna tofauti tofauti.Tunakuomba utufunulie kukujua na kuishi katika utakatifu.Ni katika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org