NENO LA LEO: Isaya 61:10 Nitafurahi sana katika Bwana. . .

NENO LA LEO: Isaya 61:10 Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu; maana amenivika mavazi ya wokovu, amenifunika vazi la haki, kama bwana arusi ajipambavyo kwa kilemba cha maua, na kama bibi arusi ajipambavyo kwa vyombo vya dhahabu.

TAFAKARI: Mungu mkuu amekufunika na vazi la haki hivyo huna budi kumshangilia. Vazi hili la wokovu la haki ni ishara ya kumshinda shetani. Kuwa mwenye furaha kwa kuwa umemshinda shetani na uzidi kumtegemea Mungu aimarishe mbegu zake za haki na wokovu kwako.

SALA:  Mwenyezi Mungu asante kwa maana umenichagua kuwa miongoni mwa watoto wako uliowavika taji la haki na wokovu. Naahidi kukutumikia siku zote za maisha yangu ukiwa wewe kiongozi wangu. Amen
(c)IYK_Neno
www.iykcolumhus.org

NENO LA LEO: Marko 10:21-22 Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia,. . .

NENO LA LEO: Marko 10:21-22 Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na mali nyingi.

TAFAKARI: Mara nyingi mali na anasa za dunia hii huwa zinatuzuia kumfuata Yesu. Kuna kijana kwenye maandiko alikuwa na mali nyingi, na alipouliza afanye nini ili arithi Ufalme wa Mbinguni, alijibiwa kuwa akauze vyote alivyo navyo kisha amfuate Yesu. Huyu kijana alihuzunika maana alikuwa na mali nyingi. Kuna mambo tunayafanya katika maisha haya ambayo tukiendelea kufanya yanaweza kutuzuia kurithi ule ufalme ujao. Sijui ni jambo gani ndugu yangu hutaki kuliachia ili upate kutana na Yesu maishani mwako. Sijui ni mtu gani au kitu gani kinazuia usimfahamu mwana wa Mungu kiundani zaidi. Leo nataka nikutie moyo kuwa neema bado ipo, ukikubali na kutii sauti ya Bwana Yesu; atakusamehe na kukuokoa toka kwenye dhambi na mauti.

SALA: Mungu wangu, nisadie niweze kusikia sauti ya wito wako na kukubali kukufuata. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(C)IYK-NENO
www.iykcolumbus.org