NENO LA LEO | Mwanzo 2:24 Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja…

Mwanzo 2:24

Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja.

TAFAKARI

Hiyo ndiyo ndoa ya kwanza iliyofungwa na Mwenyezi Mungu. Baada ya Mungu kumuumba Adamu, alimhurumia kwa upweke aliokuwa nao. Ndipo alimletea mwenzi wake ili wasaidiane katika maisha.
Mungu alitambua toka awali kabisa kwamba mwanamume anahitaji mwanamke ili kuweza kuyamudu maisha hapa duniani. Ndoa inaleta mazingira mazuri ya kujengea familia. Ndoa inazuia watu kuvunja Amri ya Mungu ya sita. Ndoa ni agizo la Mungu. Basi ndugu zanguni tujitahidini tukatimizeni hili agizo Kuu la Mungu, na Mungu atubariki.

SALA

Mwenyezi Mungu baba wa Rehema tunakuja mbele zako tukiombea wanandoa wote na wale watarajiwa wote. Baba ukawajaze upendo na Amani yako na kuzibariki ndoa zao ziwe za furaha na zidumu. Tunaomba katika jina la Yesu, Ameen!

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waefeso 3:17-19 Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina na msingi katika upendo…

Waefeso 3:17-19

Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana, na urefu, na kimo, na kina na kuujua upendo wake Kristo, upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu.

TAFAKARI

Upendo katika kanisa la Mungu umepoa. Wengi tunajipenda wenyewe kuliko tunavyopenda wengine. Kuna kipindi watu walikuwa wako tayari kuomba na kufunga kwa ajili ya wengine. Watu walikuwa wapo tayari kutumia mali zao na muda wao kusadia wengine. Tumefika kipindi ambapo watu ni wabinafsi na wanatanguliza mambo yao na kushindwa kuwatanguliza wengine. Tunapoamua kupenda wengine, Mungu hutupa neema ya kutusadia kuwapenda hao watu. Najua kuwa kuna watu ambao kwa namna za kibinadamu wanastahili kutoonyeshwa upendo lakini Neno la Mungu linatufundisha kuwapenda hata kama hao watu ni maadui zetu. Siku la leo mwombe Mungu akupe nguvu za kupenda watu; mwombe akupe nguvu kusamehe wale walikuumiza. Upendo utakufundisha kuachilia na kuwachukulia watu katika madhaifu yao. Upendo utakuwezesha kuwatumikia wengine kwenye mwili wa Kristo kama vile ambavyo Mungu angetamani iwe.

SALA

Mungu wangu, naomba unipe nguvu niweze kupenda jirani zangu. Nipe nguvu ya kusamehe, kusahau na kuachilia. Nisadie niwapende hata maadui zangu, na kuendelea kuwaombea. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yohana 14:16-17 Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli…

Yohana 14:16-17

Nami nitamwomba Baba, naye atawapa Msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele; ndiye Roho wa kweli; ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui; bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima; naja kwenu.

TAFAKARI

Watu wengi huwa wanasahau nafasi ya Roho Mtakatifu katika kanisa na maisha ya kila mmoja wetu. Bwana Yesu alivyoenda kwa Baba alituachia Roho wa Mungu awe msadizi wetu katika yote tunayopitia katika maisha haya. Mungu hakukusudia tuangaike peke yetu kama yatima. Alituachia Roho wake ili apate kutushauri na kutufunulia mambo ambayo yapo mbele yetu. Wakristo wengi hawajui kazi ya Roho wa Mungu kwenye maisha yao ndo maana wengi wanaishi bila tumaini. Yeye ndiye mfariji wetu na tumaini letu wakati wa shida. Yeye ndiye atupaye hekima ya ku kumbana na shida za maisha haya. Tukimtegemea atatupa nguvu za kushinda dhambi na kushinda majaribu. Siku ya leo mwombe Mungu akufunulie Roho wake kwenye maisha yako. Mwombe akujaze kwa upya na nguvu za Roho wake Mtakatifu. Omba akupe kutembea kwenye imani iliyo ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu siku zote za maisha yako.

SALA

Mungu Baba, naomba umtume Roho wako kwenye maisha yangu. Natamani nijazwe kwa upya na nguvu ya Roho wako siku ya leo. Natamani nimwone akinigusa na kubadilisha maisha yangu. Natamani kuona akichukua hofu zangu na huzuni zangu. Karibu Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu ili upate kutimiza mapenzi yako yote. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yakobo 5:7-8 Kwa hiyo ndugu, vumilieni, hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho…

Yakobo 5:7-8

Kwa hiyo ndugu, vumilieni, hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima hungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia.

TAFAKARI

Maandiko yanatutia moyo kuwa tuvumilie mpaka mwisho maana kuja kwake Bwana Yesu kunakaribia. Sisi tulio ndani ya Kristo tuna tumaini lenye baraka kuwa mwokozi wetu yupo njiani kuja kuchukua kanisa lake. Unapopotia magumu ya maisha haya, usije ukakata tamaa maana kuna maisha baada ya kifo. Ukiishi Kwa kumpendeza Mungu, siku ile atakapokuja ataliita jina lako pia bila kujalisha kama utakuwa hai au umekufa. Ukiwa hai atakunyakua kwenda mawinguni kumlaki, ukiwa umekufa atakuita toka kaburini nawe utaamka kuingia nae rahani mwake. Usife moyo endelea kuwa mwaminifu mbele zake mpaka mwisho.

SALA

Mungu Baba, nisadie niweze kuwa mwaminifu mbele zako mpaka mwisho. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Zaburi 34:19 Mateso ya mwenye haki ni mengi, Lakini BWANA humponya nayo yote…

Zaburi 34:19

Mateso ya mwenye haki ni mengi, Lakini BWANA humponya nayo yote.

TAFAKARI

Kumpokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako hakupi tiketi ya kuepuka mateso ya maisha haya. Watu wa Mungu bado wanakumbwa na majaribu, huwa pia wanauguliwa, wakati mwengine wana kataliwa, hupitia vipindi mbali mbali vya maisha Kama kuwa na pesa na kukosa, pia wanakumbana na matatizo ya ndoa, mara nyingine upambana na magonjwa na wengine huwa wana pata shida kushika mimba. Kama unakumbana na matatizo kipindi hiki ujue haupo peke yako, kuna wengi wanaumiza vichwa namna gani watalipa mapango ya nyumba zao mwezi huu na bili ambazo zimepita muda wake. Sikia Neno la Bwana asubuhi ya leo, Mungu wetu ndani ya Kristo Yesu atakuponya na mateso yote unayopitia. Hatamwacha adui akushinde na ajitwalie utukufu. Utukufu atajichukulia yeye Mungu, maana atakupigania na kukushindia.

SALA

Mungu wangu, najua napitia shida. Lakini pia najua mkono wako wa kuume una nguvu ya kuponya na kuokoa. Nina amini utaniponya na mateso yangu na kuniokoa Katika shida zangu. Nimeweka Imani yangu kwako, sitaabika. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org