NENO LA LEO | Matayo 12:36-37 Basi, nawaambia, Kila neno lisilo maana, watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu…

Matayo 12:36-37

Basi, nawaambia, Kila neno lisilo maana, watakalolinena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa.

TAFAKARI

Kila nisomapo haya maandiko huwa yananikumbusha kuwa kuna siku nitakuja kutoa hesabu ya maneno yangu mbele za Mungu. Mara nyingi tunanena maneno mengi yasiyo na maana, kisha tunajisahau kuwa kwa hayo maneno tunatakuja kuhukumiwa. Inatupasa tuombe Mungu atusadie kuchunga midomo yetu. Mzaburi Daudi alisema hivi, “Ee Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, Mngojezi mlangoni pa midomo yangu, Zaburi 141:3.” Tuombe Mungu aweke mlinzi kwenye vinywa vyetu na mngojezi mlangoni pa midomo yetu atakayetusadia kunena maneno yanayofaa na kujua wakati upi ni sahihi kufungua vinywa vyetu.

SALA

Mungu wangu na Baba yangu, nisamehe kwa pale niliponena maneno yasiyo na maana. Nisaidie ninene maneno yatakayokupa utukufu siku zote za maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Zaburi 71:1-3 Nimekukimbilia Wewe, Bwana, Nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, uniopoe, Unitegee sikio lako, uniokoe. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu…

Zaburi 71:1-3

Nimekukimbilia Wewe, Bwana, Nisiaibike milele. Kwa haki yako uniponye, uniopoe, Unitegee sikio lako, uniokoe. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, Nitakakokwenda sikuzote. Umeamuru niokolewe, Ndiwe genge langu na ngome yangu.

TAFAKARI

Kuna aibu ya maisha haya, ambayo naamini kila mmoja wetu amewahi kuabika kwa namna moja au nyingine. Lakini kuna aibu ambayo maandiko yanaita aibu ya milele. Hii ni aibu watakayoipata wale wote watakao kataa wokovu ulipo ndani ya Yesu Kristo katika maisha haya ya sasa. Mfalme Daudi anaposema amemkimbilia Bwana ili asije abika milele, alikwishafahamu kuwa kuna aibu ya milele kwa wale wote wasiomcha Mungu.Ndio maana alisalimisha maisha yake kwa Mungu wa Israel. Nabii Danieli anatufunulia zaidi kwenye Danieli 12:2, “Tena, wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele.” Mungu atusadie tusije pata kudharauliwa na kuaibika milele.

SALA

Mungu wangu, nimekukimbilia ili nisije abika milele. Nisadie niweze kutembea kwenye wokovu wangu mpaka mwisho wa safari yangu ili nipate kurithi uzima wa milele. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Nehemiah 8:10 Kisha akawaambia, Enendeni zenu, mle kilichonona, na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu…

Nehemiah 8;10

Kisha akawaambia, Enendeni zenu, mle kilichonona, na kunywa kilicho kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu; maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu; wala msihuzunike; kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu.

TAFAKARI

Nimejifunza katika kumtumikia Bwana kuna furaha ambayo dunia haiwezi kutupa. Inafurahisha moyo kuona utumishi tulip Fanta kwa ajili ya Bwana ukibariki watu. Mungu anapotufurahia katika utumishi wetu basi hutupa nguvu ya kuamka tena na kufanya kazi yake na kuendesha maisha yetu ya kila siku. Endelea kumtumikia Mungu katika eneo lolote alilokuweka , endelea kuwa mwaminifu hata kama hakuna mtu anayekuona au kukupongeza. Ukijua kuwa kazi yako si bure katika Bwana na ipo siku utapokea thawabu yako kutoka kwa Mungu.

SALA

Mungu wa wokovu wangu, nisadie niweze kuendelea kukutumikia kwa moyo pasipo kukata tamaa. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mwanzo 1:26-27 Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi…

Mwanzo 1:26-27

Mungu akasema, Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimwumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba.

TAFAKARI

Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ndani yetu kuna Mungu ambaye ni Roho wa Mungu akaaye ndani yetu. Ndiye anaye anayetuhimiza kutenda mema na kuishi maisha ya haki. Tuliumbwa tutawale dunia hii inayotuzunguka na kila kitu kinachoweza kuonekana kwa macho yetu ya damu na nyama. Wewe na mimi tuna thamani kubwa sana mbele za Mungu. Mungu anatutegemea sisi kutimiza mpango wake kwenye ulimwengu huu. Chochote chema ambacho Mungu anataka kukitenda kwa mwanadamu mmoja huwa anamtumia mwanadamu mwengine kufanya. Kwa hiyo usijidharau, wewe ni baraka ya mtu mwengine na jibu la maombi ya mtu mwengine.

SALA

Mungu wangu asante kwa kuniumba kwa sura na mfano wako. Nisadie niweze kufanyika baraka kwa kila mtu anayenizunguka katika maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumhus.org