NENO LA LEO | Mithali 18:22 Apataye mke apata kitu chema, Naye ajipatia kibali kwa Bwana…

Mithali 18:22

Apataye mke apata kitu chema; Naye ajipatia kibali kwa Bwana.

TAFAKARI

Leo nimesukumwa kuongelea mfumo dume kwenye familia zetu za Kiafrika. Wanaume wamekuwa kila kitu katika mambo mengi na wamewasahau wake zao kuwa na wao wana nafasi katika kufanya maamuzi ya familia. Maandiko yanasema kuwa mume ni kichwa lakini sijawahi kuona kichwa kinachotenda kazi bila kutegemezwa na kiwili wili. Biblia inasema kuwa apataye mke apata kitu chema; naye ajipatia kibali kwa Bwana. Mke huwa anakuja na baraka kwa mwanaume, pindi mwanaume anapomweheshimu mke wake na kumpa nafasi anayotakiwa ampe basi Bwana huwa anakumbuka huyo mwanaume na kumbariki. Kuna wanaume wengi walio mpokea Yesu wanajiuliza kwa nini hawabarikiwi na kuinuliwa kwenye maisha wakati wanatimiza kanununi zote? Inawezekana hubarikiwi kama unavyotamani kwa sababu mke wako nyumbani ana nung’ung’unika kwa hiyo kile kibali ulichotakiwa kupata kinakuwa kimefungwa. Rekebisha na mke wako, na hizo baraka utazipata, mpende na kumpa nafasi yake na Mungu atafungua zile baraka zote alizo sema atakupatia.

SALA

Mungu wangu, naomba nisadie niweze kuishi kwa hekima na mwenzangu wa maisha. Nisadie nimpende, nimhudumie, nisimame kwa ajili yake, nimwombee na kumpa nafasi anayostahili kwenye maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yohana 14:12 Amin, amin, nawaambieni, Yeye aniaminiye mimi kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba…

Yohana 14:12

Amin, amin, nawaambieni, Yeye aniaminiye mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya; naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba.

TAFAKARI

Kanisa la kwanza lilisimamia haya maneno ya Yesu na si ajabu ndo maana walitembea katika ushindi huku wakidumu kwenye furaha ya Roho Mtakatifu siku zote. Naamini zimefika nyakati kwa kanisa la Yesu Kristo la wakati huu kurudi kwenye maandiko na kuanza kusimamia ahadi zake. Naamini ni wakati ambao Ukristo wetu usibaki kwenye maandishi na viapo tu bali uwekwe kwenye matendo na kumpa Mungu nafasi ya kukutumia. Naamini kuwa kila mmoja wetu anaweza kutumiwa na Mungu kwa namna ya ajabu na kufanya mambo makubwa kama Yesu alivyo ahidi. Tatizo halipo kwa Mungu, wala si shetani bali tatizo kubwa la maendeleo ya Mkristo ni yeye mwenyewe. Ifike wakati mtu wa Mungu ukubali kuachana na huu ulimwengu ulio lewa maovu na unaosusua karibia kuanguka na umpe nafasi Mungu akutumie. Ukimpa nafasi basi uwe na hakika shetani na jeshi lake lote la kuzimu hataweza zuia wito wa Mungu ndani mwako ufanye kazi.

SALA

Mungu wangu, naomba nitumie katika kujenga ufalme wako. Natamani kuona mkono wako ukitenda kazi kupitia maisha yangu; natamani kuona ukinitumia niwe chombo cha mabadiliko katika jamii yangu. Nakupa sifa maana ahadi zako ni kweli na amina, Kwa Jina la Yesu, Amina

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Ufunuo 3:20 Tazama, nasimama mlangoni nabisha, mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami…

Ufunuo 3:20

Tazama, nasimama mlangoni, nabisha; mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami.

TAFAKARI

Yesu anabisha hodi kila siku kwenye maisha yetu kwa namna na jinsi tofauti tofauti. Kila siku anatuma watumishi wake waje kwetu kutuhimiza kuishi maisha matakatifu; akitamani tupate kusalimishia kila sehemu ya maisha yetu mbele zake. Kuna wengi anawasihi waache tabia fulani fulani ili wapate kufurahia wokovu wao. Kuna wengine anawaonya wapate kuacha dhambi fulani ili wapate kuwa na uzima ndani yao. Mlango wowote atakao taka aingie siku ya leo katika maisha yako, mfungulie apate kuingia.

SALA

Mungu wangu, ingia ndani mwangu na ufanyike kuwa Bwana na mwokozi wa vyote nilivyonavyo. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Wagalatia 6:7-8 Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna…

Wagalatia 6:7-8

Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu; bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele.

TAFAKARI

Tunajua kuwa katika maisha haya ya kawaida mambo tuyapandayo ujanani tutavuna uzeeni. Kwa maneno mengine ukitumia pesa vibaya kwenye ujana wako na kusahau mambo muhimu katika maisha kama nyumba utakuja pata tabu uzeeni maana ndipo utapata mavuno yako. Ni vile vile tunapokuja kwenye mambo ya kiroho, kama hutampa maisha yako Yesu kwenye dunia hii ukiwa bado una nafasi; uwe na hakika kuwa baada ya kifo utakumbana na hukumu. Utahukumiwa kulingana na matendo yako katika maisha haya, kama hukumpa Yesu nafasi ya kukusamehe dhambi zako basi utavuna uharibifu. Nataka nikutie moyo kuwa kama bado hujawekeza kwa Yesu huu ni wakati wa kufanya hivyo. Mpe maisha yako leo ili upate hakika ya kurithi ufalme wake baada ya kifo cha huu mwili; maana mwili utakufa lakini roho zetu zitaishi milele.

SALA

Mungu wangu na Baba yangu, nakupa maisha yangu leo. Nisadie niishi kama vile neno lako linavyotuamuru, ili nipate kurithi ufalme wako. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mhubiri 7:1 Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, Maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu…

Mhubiri 7:1

Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, Maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu.

TAFAKARI

Leo napenda kugusia kidogo hiki kipengele cha mtu kuwa na hasira za haraka haraka. Kuna wengi wetu ni wepesi kukasirika, pindi tushikwapo na hasira hujikuta tunafanya maamuzi ambayo tunakuja kujutia baadaye. Biblia inatufundisha kuwa tusiwe wepesi wa kukasirika maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Kwa maneno mengine kipindi tunapokuwa wepesi wa kukasirika bila hata sababu ya msingi maandiko yanatuweka katika kundi la wapumbavu. Imetupasa kumwomba Mungu atusadie katika eneo hili; atupe uvumilivu wa ndani ili tuweze kutawala roho zetu kipindi makwazo yajapo.

SALA

Mungu wangu na Baba yangu, naomba nisamehe kwa pale nilipokasirika visivyo haki; naomba nisadie niweze kutawala roho yangu kipindi nikwazwapo. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org