NENO LA LEO: Marko 10:21, Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia. . .

NENO LA LEO: Marko 10:21, Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na mali nyingi. 
TAFAKARI: Kuna kijana tajiri aliambiwa aache yote na amfute Yesu, ikawa ngumu kwake maana alikuwa na mali nyingi. Kuna nyimbo tunaimba kipindi watu wanapompokea Yesu, kuwa tumeamua kumfuta Yesu, nyuma hatutarudi. Lakini wengi yanakuwa ni maneno tu maana baada ya hapo tunarudi nyuma na kuishi yale maisha tuliyo yakataa. Kitu kimoja nataka ujiulize ndugu yangu leo, je yale mambo uliyosema unayakataa, zile tamaa ulizosema unazikimbia ulipompa Yesu maisha yako mpaka sasa unafanya hivyo? Nataka nikukumbushe kushika kiapo chako ulicho ahidi mbele za Mungu. Mungu ni mwaminifu, ukishika amri zake atakubariki na kukusadia katika mambo yote unayopitia katika maisha haya.
SALA: Mungu wangu, nisamehe kwa pale niliposhindwa kushika kiapo changu mbele zako. Nisadie niishe sawa sawa na mapenzi yako siku zote za maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_NENO

NENO LA LEO: Zaburi 35:1-3, Ee Bwana, utete nao wanaoteta nami, Upigane nao wanaopigana nami. . .

NENO LA LEO: Zaburi 35:1-3, Ee Bwana, utete nao wanaoteta nami, Upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, Usimame unisaidie. Uutoe na mkuki uwapinge wanaonifuatia, Uiambie nafsi yangu, Mimi ni wokovu wako. 
TAFAKARI: Mara nyingi tunapenda kuchukua mambo mikononi na kupigana vita zetu sisi wenyewe. Tunasema tumempokea Yesu na tunaishi maisha matakatifu. Lakini pindi watu wanapoanza kutusema au kutupinga katika mambo fulani. Huwa tunainuka na kuanza kurudisha mashambulizi huku tukiwalipa kama vile walivyotutendea. Haipaswi kuwa hivyo, Mzaburi alimgeukia Bwana pindi pale watu walipomsema na akaomba kuwa Bwana atete nao. Pindi watu walipoinuka kupigana nae, aliomba Bwana ndio apigane nao na amsadie kumshindia. Alijua kuwa wokovu wake watoka kwa Bwana, na alimkabidhi yote yeye na sisi imetupasa tumkabidhi yote Yesu na yeye ndo atashughulika na watesi wetu.
SALA: Mungu wangu naomba utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, Usimame unisadie katika vita zangu zote ee Bwana. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_Neno

NENO LA LEO: Wafilipi 4:19, Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake. . .

NENO LA LEO: Wafilipi 4:19, Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake, katika utukufu, ndani ya Kristo Yesu. 
TAFAKARI: Moja wapo ya kitu nilicho jifunza katika maisha yangu wokovu ni kwamba Mungu anajua tuna mahitaji na yupo kwa ajili ya kutimiza maihitaji yetu. Nimejifunza kuwa Mungu anataka tuishi kwa imani na kufuata kanununi zote ambazo maandiko yanatufundisha. Mfano kutoa zaka na sadaka kwenye nyumba yake. Pindi tunapotembea katika hizi kanuni na kuishi kwa imani ndani ya Yesu. Mungu hufungua milango ya baraka kwetu na kutuza kwa kila tunachohitaji kwa kadiri ya utajiri wake, katika utukufu, ndani ya Kristo Yesu. Hutupa kibali kuliko wengine, na kuhakikisha kuwa anabariki kazi za mikono yetu na kufungua madirisha ya mbinguni ili tupate kupokea baraka toka kwake.
SALA: Mungu wangu, naleta mahitaji yangu mbele zako. Naomba ukutane na kila hitaji langu kwa kadiri ya utajiri wako, katika utukufu, ndani ya Kristo Yesu. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_Neno

NENO LA LEO: Mwanzo 3:12 – 13 Adamu akasema, Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo…

NENO LA LEO: Mwanzo 3:12 – 13 Adamu akasema, Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo, nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, Nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, Nyoka alinidanganya, nikala.

TAFAKARI: Mungu wetu SIYO Mungu wa LAWAMA.  Tangu mwanzoni, MWANADAMU alipoamua kuisikiliza SAUTI ya shetani, dhambi ya
LAWAMA iliyatawala maisha yake.  Somo la leo, linamshuhudia baba yetu Adamu, anavyomlaumu MUNGU. “…huyu MWANAMKE uliyenipa …ndiye aliyenipa MATUNDA ya mti huo, NIKALA.  Mama yetu Eva, kama vile Adamu, naye AKAMLAUMU, nyoka “ …nyoka alinidanganya, NIKALA.”
Matokeo ya dhambi ya LAWAMA ni ADHABU ya MAUTI.  Dhambi hii imeendelea kukisumbua hata kizazi cha leo.  Mungu wetu hafurahishwi na LAWAMA zetu. Kwa MOYO wa UPOLE na kwa MACHOZI yenye HURUMA, Mungu aliamua kutufia juu ya MSALABA. Msalaba unaoturudisha ndani
ya EDENI mpya; yaani, maisha ya WOKOVU! Msalaba huu, unatuokoa dhidi ya nguvu ya DHAMBI, KIFO, na SHETANI, amina.

SALA: Ee Mungu wetu, tunakuomba utupe nguvu ya kumshinda shetani na kazi zake zote.  Utusaidie ili tuyatende mapenzi yako
maishani mwetu, ni katika Jina la Yesu Kristo, Amina .
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org