NENO LA LEO | 2 TIMOTHEO 2:19 Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake…

2 TIMOTHEO 2:19

Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama,wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake. Na tena,Kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu.

TAFAKARI

Tunaona Mungu wetu anasema anawajua walio wake Kwa sababu yeye ni Mungu na ndiye aliye tuumba.Jinsi tulivyo ni kwa mapenzi yake.Ila wenye kutenda mema na maagizo yake ndiyo watakao ungana naye kule PARADISO siku ya mwisho.Mungu anaendelea kutuambia katika neno lake kuwa YEYOTE anayelitaja jina lake basi HANA BUDI kuuacha UOVU.Mpendwa mtu wa Mungu,hapo uliko,inawezekana umekuwa ukiwa na mahudhurio mazuri kanisani,ukitoa zaka zako kwa uaminifu.Swali linakuja,je,umeuacha UOVU?.Ni lazima tuuche uovu ili tuweze kuingia paradiso(MBINGUNI).

SALA

Mungu mwema,asante tena kwa siku ya leo.Umependezwa na sisi kulisikia tena hili la uzima.Sasa tunajua kuwa ni lazima tuache uovu ili tuingie mbinguni.Hivyo Mungu wetu ingia katika akili ulizotupa na kutufanya tuelewe na kutii maandiko yako matakatifu.Tunakuomba utufanye tuwe imara katika kukutegemea wewe tu.Ni katika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | WARUMI 1:28 Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyo wapasa…

WARUMI 1:28

Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao,Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa,wayafanye yasiyo wapasa.

TAFAKARI

Tunaona jinsi ambavyo watu wa Mungu tunapoacha kutenda yale ambayo Mungu ameyaagiza,matokeo yake Mungu hutuacha,na anapo tuacha hatma yake ni kwamba huwa tunaangukia kwenye kutenda yasiyo tupasa(DHAMBI),na sababu ya msingi ya sisi kutenda dhambi ni kwasababu huwa tunaacha kutumia akili alizotupa Mungu na kuanza kutumia akili zetu,ambazo HAZIFAI.Watu wa Mungu tuna kila sababu ya kumgeukia Mungu kwani hata kukosa kwetu mafanikio ni Kwa sababu ya akili zetu zisizofaa,ambazo zimeletwa na kuishi nje ya mpango wa Mungu.Tukitaka kubarikiwa ni LAZIMA tutende yanayo mpendeza Mungu na kumtafuta Mungu kwa BIDII.

SALA

Eee Mungu wetu,uliye mwema sana.Neno lako ni taa na nuru katika maisha yetu.Asante kwa kutuletea hili neno.Ni zuri sana na lenye kutubariki.Tunakuomba ufungue ufahamu wetu ili hili neno liyabadili maisha yetu kwani walio wengi hatujui kuwa tunaishi kwa kufuata akili zetu,ambazo hazifai.Tunahitaji kutumia akili ulizo tubariki nazo kwa kukutegemea wewe tu milele.Ni katika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo,tumeomba.Amen

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | MITHALI 7:1-2. Mwanangu, yashike maneno yangu, Na kuziweka amri zangu akiba kwako…

MITHALI 7:1-2

Mwanangu,yashike maneno yangu, Na kuziweka amri zangu akiba kwako.
Uzishike amri zangu ukaishi,Na sheria yangu kama mboni ya jicho lako.

TAFAKARI

Tunaona Mungu anatuelekeza kuwa tunatakiwa kuzishika na kuziweka akiba AMRI zake. Hilo ni agizo,siyo kwamba tunatakiwa kuchagua kuzishika amri zake au la,hapana,tunatakiwa kuzishika amri zake.Na tunaona anaahidi kuwa tukizishika AMRI zake tutaishi.Hivyo Wakristo tujue kuwa tunaweza kuyafupisha maisha yetu ya kuishi hapa duniani Kwa sababu ya kutozishika amri za Mungu.Hivyo yatupasa kuzishika na kuzitii amri za Mungu.

SALA

Asante Mungu kwa neno lako takatifu.Tunakuomba utujalie kujifunza na kuzishika amri zako ili tukaishi.Na pale tulipo kukosea tunaomba utusamehe.Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo,tumeomba.Amen

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | MATHAYO 26:31 Ndipo Yesu akawaambia, Ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, Nitampiga mchungaji, na kondoo wa kundi watatawanyika…

MATHAYO 26:31

Ndipo Yesu akawaambia,Ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu;kwa kuwa imeandikwa,Nitampiga mchungaji,na kondoo wa kundi watatawanyika.

TAFAKARI

Wapendwa watu wa Mungu,Bwana Yesu Kristo asifiwe.Tunaona katika neno la leo jinsi Bwana wetu Yesu Kristo anavyo waambia wanafunzi wake juu ya machukizo watakayo kutana nayo sababu ya makuu alokuwa akiyatenda Bwana Yesu.cha kujifunza hapa ni kwamba hata tukiwa na wema wa kiasi gani kuna WAKATI pamoja na wema wetu bado tunaweza kuhukumiwa.Na pia kuna uwezekano wa kuhukumiwa pasipo sisi binafsi kutenda jambo lolote baya.Tunaona,japokuwa Bwana Yesu hakutenda dhambi lakini wanafunzi wake walichukizwa kwa ajili ya Bwana Yesu.Wakristo tusimame imara katika kumtegemea Mungu.Tujue wazi kuwa hata katika kumtegemea yeye tutafikia wakati tutachukuzwa na wasio mtegemea.

SALA

Mungu Baba asante kwa wema wako wapekee hata tumeweza kuiona siku ya leo.hatuna budi kukushukuru kwa kila jambo Kwa sababu ya ukuu wako.Tunakuomba utupe neema na kutufunulia kujua kwamba pamoja na kukutegemea bado tutachukizwa na wasio kutegemea.Ila tunakuomba utujalie tuweze kusimama imara ndani yako kwa kila jambo hata kama ni jaribu ili mwisho wa yote tuurithi uzima wa milele.Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba.Amen

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org