NENO LA LEO | Zaburi46:1-3 Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso…

Zaburi46:1-3

Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, Ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari.
Maji yake yajapovuma na kuumuka, Ijapopepesuka milima kwa kiburi chake.

TAFAKARI

Tofauti ya sisi tulio ndani ya Kristo na watu wa mataifa ni kwamba tunalo tumaini ndani ya Kristo. Pale tupitiapo shida na mateso, Mungu wetu huwa kimbilio letu na msaada tele wakati wa mateso. Katika kipindi chochote cha maisha tunachopitia, tunajua kuwa Neno la Mungu linasema kuwa Mungu hatatuacha wala kutupungukia kabisa. Katika lugha ya kigeni wanatumia maneno kuwa God won’t leave us nor forsake us. To leave someone is to take your physical presence from that person, and to forsake someone is to emotional abandon that person. Ambayo ina tafsiri kuwa Mungu hatuacha kwa kuondoa uwepo wake katika maisha yetu ambao unaweza ukaonekana kwa jinsi ya mwili. Pia hatatuacha kwa jinsi ya hisia, kwa lugha nyingine tunaweza kusikia uwepo wake na Amani yake ndani ya mioyo yetu .Kwa kifupi He won’t take away His physical presence and His emotional attention from us. Nakutia moyo usiogope, mwamini Mungu na ujue yupo pamoja nawe siku zote.

SALA

Mungu wangu, nakimbilia kwako siku ya leo. Nakabidhi vyote mikononi mwako. Sitaogopa mabaya maishani mwangu, nitie nguvu niendelee kuishi maisha ya ushindi ndani ya Kristo Yesu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Ufunuo 3:8 Nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga…

Ufunuo 3:8

Nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu.

TAFAKARI

Mungu anafahamu matendo ya kila mmoja wetu, anajua kuingia kwetu na kutoka kwetu. Anafahamu madhaifu yetu na masumbufu yetu. Hakuna jambo ambalo halifahamu kuhusu wewe na mimi. Neno lake linasema ametufungulia mlango mbele yetu, ambao hapana awezaye kuufunga. Mlango huu umefunguliwa ndani ya Yesu, ametupa nguvu ya kuendelea mbele katika safari yetu ya imani. Ana mpango mzuri na maisha ya kila mmoja wetu. Nataka nikuombe uzidi kumwangalia Yesu ambaye ni mwanzilishi na mtimizaji wa imani yako. Endelea kulishikilia jina la Yesu na kusonga mbele na wokovu wako na Mungu atakusadia katika kila hatua ya maisha yako.

SALA

Mungu wangu, nisadie niweze kutumia nguvu ambazo ulizoweka ndani yangu kusonga mbele katika wokovu wangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mithali 18:20-21 Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, Atashiba mazao ya midomo yake…

Mithali 18:20-21

Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake; Atashiba mazao ya midomo yake.
Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi; Na wao waupendao watakula matunda yake.

TAFAKARI

Mara nyingi tunaongea maneno mengi bila kufikiria. Kupitia maneno yetu tumejenga wenzetu lakini pia tumebomoa vitu mbali mbali yakiwemo mahusiano yetu na wenzetu. Katika ulimi kuna mauti na uzima, kwa lugha nyingine maneno yako yanaweza kuleta kifo kwenye vitu ambavyo vimekua na kupendeza katika maisha yako. Pia maneno yako yanaweza kuleta uzima kwa vitu vyote ambavyo vimekufa katika maisha yako. Chochote unachosema hivi leo kinaweza kikawa ni chanzo cha mauti katika maisha yako ya baadaye au chanzo cha uzima. Mimi nimeamua kuchagua uzima, nitanena yale maneno yatakayo leta baraka na uzima maishani mwangu. Nataka nikutie moyo ndugu yangu uchague uzima pia na kuweka mbali kila aina ya neno liwezalo kukuletea mauti au hata hali ya umauti katika maisha yako.

SALA

Mungu wangu, naomba nisadie niweze kutumia ulimi wangu vizuri kwa ajili ya sifa na utukufu wa Jina lako. Kwa Jina kwa Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yohana 3:16 Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele…

Yohana 3:16

Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele

TAFAKARI

Kila mmoja wetu kwa namna moja au nyingine tume onja upendo wa watu wanatuzunguka katika maisha. Upendo wa binadamu wakati mwengine huja na mashatri na unaweza kuwa wa msimu. Lakini upendo wa Mungu hauna mashatri na ni wa milele. Mungu alikupenda kabla hujazaliwa, akakuchagua upate kutimiza kusudi lake katika dunia hii. Huyu ni Mungu ambaye alimtoa mwanae wa pekee afe kwa ajili yako na yangu. Huyu Mungu bado anakupenda hata kama unaishi katika maisha ya dhambi. Inawezekana wapendwa wame kuhukumu tayari. Wamekuita majina kama mlevi, lakini Mungu anapokuona anaona bado ndani yako kuna mtoto wake ambaye anaweza kuja kuwa chombo cha kutimiza kusudi lake. Nataka kukumbusha kuwa hata kama umetoka kutenda dhambi sekunde moja iliyopita au jana usiku Mungu anakupenda.

SALA

Mungu wangu, asante kwa kunipenda. Naomba unipe nguvu ya kukupenda pia, nipe nguvu ya kutengana na dhambi ili nije kuwa mwanao kweli kweli. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waebrania 12:14 Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao…

Waebrania 12:14

Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao;

TAFAKARI

Tunaishi kwenye dunia ambayo watu haiwasumbui kuishi katika hali ya uadui na wenzao. Imefika kupindi ambacho ni kawaida kuona watu wa familia moja, kabila, dini au taifa moja wakichukiana kwa sababu ya tofauti zao za kifikra au itikadi. Kabla hatujatoka nje kwenda kwa wale ambao tunapishana nao kitamaduni, historia na mazingira, Lazima tujiulize je ? tunaishi kwa amani na wale ambao wapo karibu yetu? Watu wale ambao ni ndugu na jamaa zetu? Maandiko yanayuhimiza kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote pia kuishi maisha matakatifu maana hivyo ndio namna tunaweza kumwona Mungu baada ya maisha haya. Asubuhi ya leo nataka nikukumbushe kuwa inakupasa kutafuta amani na wanao kuzunguka kwa gharama yeyote. Jitahidi ukiweza wema wako uanzie ndani ya nyumba yako; kisha baada ya hapo ndio ufikirie kupeleka kwa wengine walio nje.

SALA

Bwana Mungu, ninakuja kwako siku ya leo. Nisamehe kwa kuweka vinyongo ndani mwangu. Nisadie niweze kuachilia wale ndugu jamaa na rafiki walio nikosea. Nisadie niweze kusamehe mabaya yote ili niweze kuishi nao kwa amani. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org