NENO LA LEO | Kumbukumbu 34:7 Musa alikuwa mtu wa miaka mia na ishirini alipokufa; jicho lake halikupofuka, wala nguvu za mwili wake hazikupunguka…

Kumbukumbu 34:7

Musa alikuwa mtu wa miaka mia na ishirini alipokufa; jicho lake halikupofuka, wala nguvu za mwili wake hazikupunguka.

TAFAKARI

Maandiko yanasema tutatakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wetu na kufuata maagizo yake basi yeye atatupa maisha marefu hadi kutimiza siku zetu. Musa alitembea na Mungu kwa uaminifu , alisimama katika kweli ya Mungu mpaka mwisho wa siku zake. Mungu alimpa kuona miaka mingi akiwa na nguvu zake zote, hakuruhusu adui amchukue kabla hajatimiza siku zake. Itakuwa hivyo hivyo kwa mimi na wewe ndugu yangu, tukapoitii sauti ya Bwana Mungu wetu na kufanya yale yote anayotuagiza kwenye Neno lake. Basi Mungu atatupa kutimiza makusudi ya kuumbwa kwetu na kuishi siku zetu zote. Mungu hataruhusu wewe uondoke kabla hujatimiza lile alilo alilokusudia toka kuumbwa misingi ya ulimwengu huu. Nataka nikutie moyo kuwa endelea kumwamini na kutii sauti yake mpaka mwisho wa maisha yako.

SALA

Mungu wangu, ntakutii daima na kuishi sawa sawa na kusudi lako katika maisha yangu. Nisadie niweze timiza hayo kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waefeso 1:17 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye…

Waefeso 1:17

Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye.

TAFAKARI

Si watu wengi wanafanya juhudu za kutaka kumjua Mungu katika maisha yao. Wengi wanapenda kuonekana wanamfahamu Mungu au kuonekana wanashiriki mambo ya kidini lakini kiukweli ndani mwao hawamaanishi. Mtume Paulo alituombea ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, atupe sisi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kwa maneno mengine tunahitaji hekima ya Mungu na ufunuo wa Roho Mtakatifu ili kuweza kujua mambo ya Mungu. Siku ya leo omba hekima ya Mungu ikusadie kutafsiri Neno lake. Omba Mungu akupe ufunuo katika usomaji wako wa Neno ili upate kujua siri zilizofichwa ndani ya Neno la Mungu zitakazo kusadia kwenda katika kiwango cha juu zaidi kwenye imani yako.

SALA

Mungu Baba, nakuomba unipe roho ya hekima na ufunuo katika kukujua wewe ili nipate kukua katika kiwango cha juu ndani ya Kristo Yesu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yakobo 5:16 Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana, mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii…

Yakobo 5:16

Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana, mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii.

TAFAKARI

Katika maisha ni rahisi sana kuona udhaifu wa mtu mwengine na kosa la mtu mwengine kuliko kuona udhaifu wako na makosa yako. Mara nyingi Kama wakristo huwa tunapenda kujihesabia haki, kuwa sisi ndo tunafanya mambo mema kuliko wengine. Maandiko yanatufundisha juu ya kuombeana, kuhurumiana na kusadiana. Kanisa la Kristo linatakiwa litembee kwenye Upendo zaidi kuliko kutembea kwenye hukumu. Ni kweli inatakiwa tuonyane pale tunapopunguka lakini sehemu ya kuhukumu ni ya Mungu. Mungu atusadie tuwe na upendo mwingi utakaofunika wingi wa dhambi za rafiki na ndugu zetu. Mungu atusadie tuweze kuwa kitu kimoja na kusadiana kiukweli pasipo kuwa na mpango wowote wa siri mioyoni mwetu.

SALA

Mungu wangu, nisadie niweze kutembea kwenye Upendo na nijifunze kuombea wenzangu zaidi kuliko kuwasema. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Ufunuo 3:15-16 Nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto…

Ufunuo 3:15-16

Nayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto; ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto.
Basi, kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu.

TAFAKARI

Tunaishi kwenye kipindi ambacho kuna wakristo wengi ambao wanataka kumpendezesha Mungu na dunia pia. Hawa hupenda kwenda kwa Mungu kidogo na wakati wakishiriki na mambo ya anasa ya dunia hii kidogo. Inawezekana wewe sio mmoja wao lakini nazungumzia wale wakristo wanaopenda kutoonekana wakristo sana au wadunia sana kwa lugha ya kigeni wanapenda ku compromise imani yao. Maandiko yanasema wengi wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho wengi watakuwa wa kwanza, Mathayo 19:30. Inawezekana kuwa wewe ni wa kwanza kwenye dini au dhehebu lako labda wewe ndo mwamasishaji mkubwa. Usipo kuwa moto kwenye imani yako na uka-compromise basi ipo siku yule ulikuwa unamwona mdhambi atatubu na kuwa wa kwanza kwenye ufalme wa Mungu.

SALA

Mungu wangu, naomba nisadie niweze kuwa moto kwenye imani yangu. Nisadie nisije kuwa wa kwanza mbele za watu na nije kuwa wa mwisho mbele zako. Nipe nguvu chochote ninachofanya kwa ajili yako niwe nimemaanisha kweli. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Marko 8:36-37 Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake?…

Marko 8:36-37

Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake?
Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake?

TAFAKARI

Ipo siku nafsi zetu zitahukumiwa, ipo siku tutasimama mbele za Mungu na kutoa hesabu ya matendo yetu. Kila mmoja wetu kuanzia mdogo kati yetu mpaka mkubwa, tajiri au maskini, mpagani au mtu wa rohoni. Wote tutatoa hesabu, ndugu yangu kama ikionekana maisha yako hayakumpendeza Mungu duniani utaipoteza nafsi yako hata milele. Katika muda huu ambao tupo hai, tunapewa nafasi ya kutubu na kumrudia Mungu kila itwapo leo. Mungu hataki hata mmoja wetu apotee ndo maana tunaonywa kila siku kutopenda ulimwengu huu maana vyote vinapita. Leo tunaachiwa swali na Bwana Yesu, itakufaa nini kupata ulimwengu wote, ukiishia kupata hasara ya nafsi yako?

SALA

Mungu wangu, nasalimisha nafsi yangu mikononi mwako. Sitaki kuipoteza, nisadie niweze kushinda vishawishi na tamaa za dunia hii. Kwa Jina ka Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org