NENO LA LEO | Isaya 40:29-31, Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao BWANA watapata nguvu mpya…

Isaya 40:29-31

Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao BWANA watapata nguvu mpya; watapanda juu kwa mbawa kama tai; watapiga mbio, wala hawatachoka; watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia.

TAFAKARI

Je, unahisi kuzimia, umechoka na mambo yanayotokea katika maisha yako? Umetembea sana na sasa unahisi muda si mrefu utaanguka? Sijui ni hali gani unapitia ndugu yangu bali nachojua ni kwamba Mungu huwapa nguvu wazimiao, pia humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Wote wanaomgojea huwapa nguvu mpya kuweza kukimbia bila kuchoka na kutembea bila kuzimia. Endelea kumngojea Bwana maana yupo njiani kukubariki.

SALA

Mungu wangu, ntaendelea kukwamini wewe katika yote nayopitia nikijua ni mwaminifu na ipo siku na mimi utanitendea. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mwanzo 22:13-14 Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka…

Mwanzo 22:13-14

Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtwaa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova-yire,kama watu wasemavyo hata leo,Katika mlima wa BWANA itapatikana.

TAFAKARI

Maana ya neno Yehova-Yire ni kwamba Bwana atatoa, au Bwana atatupa. Ibrahim alipotaka kumtoa sadaka mwana wake wa pekee Isaka, Mungu alimpa mwana kondoo ili afe badala yake. Hii ikiwa inaonyesha kwa namna gani Yesu kama mwana kondoo wa Mungu atakufa kwa dhambi za wanadamu. Hili neno lina maana pia kuwa Mungu atatupatia mahitaji yetu yote tunayohitaji kwa wakati tunayohitaji. Ni moja lati ya majina ya Mungu, Yehova-Yire, ambalo watu wa Mungu wanatumia katika maombi yao kumkumbusha Mungu ili apate kutuna na mahitaji yao. Leo unaweza kumwomba Yehova-Yire apate kutana na mahitaji yako na kukupa haja za moyo wako.

SALA

Mungu wangu na Baba yangu, naomba kutana na mahitaji yangu siku ya leo. Upate kutimiza haja zote za moyo wangu sawa sawa na mapenzi yako kwangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mithali 3:33-34 Laana ya Bwana i katika nyumba ya waovu, Bali huibariki maskani ya mwenye haki. Hakika yake huwadharau wenye dharau…

Mithali 3:33-34

Laana ya Bwana i katika nyumba ya waovu, Bali huibariki maskani ya mwenye haki. Hakika yake huwadharau wenye dharau, Bali huwapa wanyenyekevu neema.

TAFAKARI

Pindi mtu anapoamua kumcha Bwana, Mungu hubariki nyumba yake na kutunza uzao wake. Pindi familia inapotembea katika haki, Bwana hubariki hiyo familia na kuifanikisha katika kila jambo inalo fanya. Mtu yeyote ambaye ataamua kuishi maisha ya uovu basi laana ya Bwana huwa juu yake mpaka atakapo tubu na kuacha uovu wake. Kama mtu atakuwa anadharau wenzake na kujiinua kwa kiburi basi Mungu atamdharau pia na kumshusha kwa aibu. Ni maombi yangu Mungu atupe kutembea katika haki, kujinyenyekesha mbele zake na kuishi maisha ya kiasi. Ni maombi yangu Mungu atupe kujishusha ili apate kutukweza kwa wakati wake na atuwezeshe kuwa waaminifu katika kutenda kazi yake.

SALA

Mungu naomba nisadie niishi maisha ya kukupendeza, nipe kiasi, uvumilivu na unyenyekevu ndani yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Zaburi 90:4 Maana miaka elfu machoni pako Ni kama siku ya jana ikiisha kupita, Na kama kesha la usiku…

Zaburi 90:4

Maana miaka elfu machoni pako Ni kama siku ya jana ikiisha kupita, Na kama kesha la usiku.

TAFAKARI

Mungu wetu hafungwi na muda. Miaka elfu kwake ni kama siku ya jana au kesha la usiku. Kuna watu kwenye Biblia walimsubiri Mungu awatendee miujiza yao kwa miaka lakini wakati ulipofika Mungu alitimiza ahadi yake. Yusufu alimsubiri Bwana kwa miaka 13, Ibrahim alisubiri mtoto kwa miaka 25 baada ya miaka Mungu kumwahidi mtoto. Musa alisubiri miaka 40 baada ya kutoka Misri ndipo Mungu alikuja kumtumia. Yesu ambaye alikuwa mwana wa Mungu na Mungu pia, alisubiri miaka 30 baada ya kuzaliwa ili apate kutimiza kusudi lake lililo mfanya aje duniani. Inawezekana upo na wewe unasubiri Mungu akufanyie jambo fulani au atimize ahadi aliyo kuahidi. Nataka nikutie moyo kuwa Mungu atafanya maana yeye hafungwi na muda cha msingi usikate tamaa na endelea kumwamini maana yeye ni mwaminifu.

SALA

Mungu wangu, naomba unipe uvumilivu wa kukusubiria wewe ili kwa wakati wako upate kutimiza ahadi yako maishani mwangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mwanzo 3:6 MWANAMKE alipoona ya kuwa ule MTI wafaa Kwa Chakula, wapendeza MACHO, nao ni MTI wa KUTAMANIKA Kwa MAARIFA, basi alitwaa katika matunda yake AKALA, akampa na MUMEWE, naye akala…

Mwanzo 3:6

MWANAMKE alipoona ya kuwa ule MTI wafaa Kwa Chakula, wapendeza MACHO, nao ni MTI wa KUTAMANIKA Kwa MAARIFA, basi alitwaa katika matunda yake AKALA, akampa na MUMEWE, naye akala.

TAFAKARI

Ukosefu wa kuyafuata MAAGIZO ya Mungu ni UASI. Uasi waaina yoyote mbele ya USO wa MUNGU ni CHUKIZO. MACHUKIZO Ni Dhambi. Mwanamke alipouona ule MTI unafaa kwa CHAKULA, Nao Wapendeza kwa macho, tena ni wenye KUTAMANIKA, alilisahau AGIZO la Muumba wake. “…siku utakapokula MATUNDA ya MTI huo, utakufa hakika .” (Mw. 2:17) Wakristo wengi, kama WAZAZI wetu, Adamu na Eva, ndani ya bustani ya EDENI, tumeyasahau MAAGIZO ya Mungu.Sisi pia, tumemuasi Mungu. Tumekuwa ni WATU tunaoongozwa nahisia za MACHO yetu, badala ya MAAGIZO ya NENO la Mungu. Matokeo yake tumeipoteza roho ya UTIIFU mbele za Uso wa Mungu. Mungu naatusaidie tusiwe watu wenye kuongozwa na TAMAA za MACHO yetu,amina.

SALA

Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe roho ya UTIIFU siku zote.Utuongoze kwa KWELI yako ili tuwe huru kweli kweli, ni katika Jina la Yesu Kristo, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org