NENO LA LEO | Yohana 12:26 Mtu akinitumikia, na anifuate; nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu…

Yohana 12:26

Mtu akinitumikia, na anifuate; nami nilipo, ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu.

TAFAKARI

Mungu amempa kila mmoja wetu vipaji mbali mbali ambavyo vinaweza kuwa baraka katika mwili wa Kristo. Mara nyingi wengi wetu tunapenda kujidharau na kuona wengine ni bora kuliko sisi. Kuna watu katika kanisa ambao wana sauti nzuri na wangeweza kuwa waimbaji wazuri ambao wangebariki wengi lakini wanaogopa kujitokeza kufanya hivyo. Tunakuwa na ujasiri mwingi katika mambo ya duniani, lakini yafikapo mambo ya Mungu huwa tunaogopa. Nina amini kuwa Mungu amekupatia kitu ndani mwako ambacho kinaweza kutubariki sisi sote. Leo nataka nikutie moyo kuwa jitokeze ili Mungu apate kukutumia. Wewe ni wa thamani mbele za Mungu, na hicho kitu alichokupa kinaweza kuwa bora kama vya wengine wote kama utaruhusu Mungu akutumie. Usijidharau wala kujiona huwezi, ndani mwako yupo Mungu atakayekuwezesha kufanya lolote kwa ajili ya utukufu wake kama utakuwa tayari kutumika.

SALA

Mungu wangu, kama unaweza tumia chochote na mtu yeyote, basi naomba unitumie mimi. Nitumie nipate kupeleka Jina lako kwa wasio kujua. Nisadie niweze shinda hofu zangu ili nipate kusimama na kukutumikia. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | MATAYO 19:13-15 Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea; wanafunzi wake wakawakemea…

MATAYO 19:13-15

Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea; wanafunzi wake wakawakemea.
Lakini Yesu akasema, Waacheni watoto wadogo waje kwangu; wala msiwazuie; kwa maana walio mfano wa hao, ufalme wa mbinguni ni wao.
Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko.

TAFAKARI

Katika kutembea kwetu na Bwana mara nyingi tunakumbuka kuomba juu ya mambo mengi na vitu vingi. Tunawaombea rafiki, ndugu na jamaa na kusimama nao kwenye shinda mbali mbali. Tunakumbuka kuombea serikali na amani za nchi zetu lakini mara nyingi tunasahau kuombea watoto wetu. Huwa tunafikiri kuwa watoto wetu watakuwa wakubwa na kuwa kama sisi. Tunasahau kuwa hata sisi tunapambana na vita toka kwa adui kila itwapo leo; na kwamba asingependa kuona watoto wetu wanamcha Mungu. Hii vita ni dhahiri, shetani anatumia mitandao ya kijamii, luninga na intaneti kwa ujumla kuharibu kizazi cha watoto. Kama wazazi inabidi tusimame na tuseme kuwa sisi na watoto wetu tutamtumikia Mungu. Tusimame na kusema kuwa watoto zetu wa kike watabaki kuwa wa kike; na wakiume hawatabadili jinsia zao za asili kwenda kwa zile zisizo za asili. Omba mtu wa Mungu, usimwachie shetani ateke kizazi chako ili kipate kumtumikia. Kataa mpango wowote wa shetani juu ya watoto wako, simama imara kwenye maombi na Mungu atasikia dua yako.

SALA

Mungu wangu nawaleta watoto wangu mikononi mwako. Mungu naomba uwalinde na mipango yote ya adui kwa Jina la Yesu. Wafunike kwa damu ya mwanao Yesu Kristo wapate kutembea katika mpango wako. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | MARKO 4:37- 39 Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto; wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu…

MARKO 4:37- 39

Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji.
Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto; wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia?
Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, Nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu.

TAFAKARI

Katika siku ya leo,tunapoanza robo ya mwisho ya mwaka huu , napenda nikuulize Swali moja ; kuna dhoruba gani katika maisha yako? Kuna upepo gani katika maisha yako usiotaka kutulia ? Mwamshe Yesu aliyemo ndani mwako na yote yatakwisha.
Yesu yupo nasi wakati wote
tukiwa na shida na tukiwa na raha. Tunachotakiwa kufanya ni Kumuita tu naye atakemea mabaya na wabaya wote!

SALA

Ndugu zangu wapendwa Ninawaombea baraka zote toka mbinguni ziwatangulie kuanzia tarehe hii ya leo na hata milele. Huu mwezi uwe wa baraka na yote mutakayofanya yabarikiwe na Bwana. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Tunaomba , Ameen!!

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Wagalatia 6:7 Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna…

Wagalatia 6:7

Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi; kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna.

TAFAKARI

Maisha tuliyo nayo leo ni mkusanyiko wa maamuzi tuliyofanya hapo nyuma. Chochote tunachopanda katika maisha yetu huwa kinakuja kuota baadaye. Hakuna jambo lolote tufanyalo sasa ambalo halitaleta matokeo hapo mbele. Kama ni jambo jema basi litaleta mambo mema na kama ni jambo baya basi uwe na hakika litaleta mambo mabaya hapo mbele. Sijui mbegu gani unazopanda ndugu yangu; lakini nipo hapa leo kukusihi upande mbegu zako ndani ya Yesu. Chochote upandacho ndani ya Kristo Yesu kitazaa matunda mema ambayo yataleta heri tele kwako na kwa wote wanakuzunguka.

SALA

Mungu wangu, nisamehe kwa mbegu zote mbaya nilizopanda ndani ya maisha yangu. Nisadie niweze kupanda mbegu nyema tangu sasa mpaka mwisho wa maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org