NENO LA LEO | MARKO MTAKATIFU.1:32-34. Hata kulipokuwa jioni, na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi, na wenye pepo. Na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni…

MARKO MTAKATIFU.1:32-34

Hata kulipokuwa jioni, na jua limekwisha kuchwa,walikuwa wakimletea wote waliokuwa hawawezi,na wenye pepo.Na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni.Akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali,akatoa pepo wengi,wala hakuwaacha pepo kunena,kwasababu walimjua.

TAFAKARI

Je WAKRISTO tunajua kuwa hakuna jambo lolote gumu ambalo Bwana wetu Yesu Kristo hawezi kulishinda?.Sisi binadamu tuna elemewa na mambo mengi sana magumu,ila tujue wazi kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anauwezo wakuyamaliza KABISA.Kinachotakiwa ni kuleta shida zetu kwake.Shida zetu haziwezi kuushinda ukuu wa Yesu Kristo.Kwenye neno tunaona MAPEPO yameshindwa kunena kwani yanamjua Bwana Yesu.Hata magonjwa tuliyonayo,tukijitoa na kurudi kwa Bwana Yesu,kwa kusali,kuacha DHAMBI,na kushika kila maagizo tuliyo agizwa hapa Duniani,hakika tutapona magonywa, na kamwe hatutakuwa na taabu za aina yoyote.

SALA

Asante Mungu wetu kwa uhai.Asante kwa neema ya kila jambo jema uliloruhusu lifanyike kwenye maisha yetu. Hakuna wakulinganishwa wala kufananishwa na wewe. Tunakupenda sana,na bila wewe hatuwezi kuyashinda magonjwa na dhiki za dunia hii. Tunakuomba utuponye magonjwa,na utujalie kukaa ndani yako kwa utakatifu ili tuondokane na dhiki za Dunia hii. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tumeomba. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | YOHANA MTAKATIFU 12:44-46 Naye Yesu akapaza sauti, akasema ,Yeye aniaminiye mimi, haniamini mimi bali yeye aliyenipeleka…

YOHANA MTAKATIFU 12:44-46

Naye Yesu akapaza sauti,akasema,Yeye aniaminiye mimi,haniamini mimi bali yeye aliyenipeleka.Naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenipeleka.Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu,ili kila mtu aniaminiye mimi asikae gizani

TAFAKARI

Tunaona sababu ya Bwana yesu kuja katika maisha yetu ni ili yeyote aliye gizani na akaamua kuja kwa Bwana Yesu basi ataingia NURUNI.Neno NURU lina uzito mkubwa sana kwenye maisha yetu watu wa Mungu.Tukumbuke tu kuwa bila nuru hatuwezi kuona,na hivyo mtu ambaye hajampokea Bwana Yesu ni kama amezuiwa na GIZA na haoni chochote.Wakristo hebu tulinganishe GIZA linalokuwepo ndani ya nyumba zetu wakati wa USIKU , na NURU inayotokea tunapowasha taa .Kimsingi kama hatutawasha taa hatutaona kitu.Hivyo basi turudini NURUNI kwa kumpokea Bwana wetu Yesu katika maisha yetu.

SALA

Bwana wetu Yesu Kristo,asante kwa kuwa nuru ya maisha yetu.Wengi wetu tumefungwa kujua kuwa tuko gizani na hatujui namna ya kuiona nuru.Tunakuomba uje katika maisha yetu na kufanyika nuru ili tuweze kuona tena.Bila wewe maisha yetu hayana maana.Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | MITHALI 8:17-18 Nawapenda wale wanipendao, Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, Naam, utajiri udumuo, na haki pia…

MITHALI 8:17-18

Nawapenda wale wanipendao,Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona.Utajiri na heshima ziko kwangu,Naam,utajiri udumuo,na haki pia.

TAFAKARI

Mungu huwapenda wale wampendao,na ili tuweze kumpata Mungu ni lazima tumtafute kwa bidii.Na pia Mungu ametuahidi kuwa tukimtafuta kwa bidii tutampata.Watu wa Mungu tukumbuke kwamba yote tunayoyatafuta hapa duniani,Mungu anaweza kutupatia kwani fedha na dahhabu ni mali zake.Tunaona hapo mstari wa 18,anasema,utajiri na heshima ziko kwake,tena vyote,utajiri na kila kitu ni vya kudumu.
Wakristo tujiulize kwanini wengi wetu ni masikini?.Kama neno la Mungu hapo juu linamajibu yote,inatupasa tumrudie Mungu,tumtafute kwa bidii kisha tutapata vyote.

SALA

Mungu asante kwa ujumbe wa Neno lako lenye kutubariki.Tunakuomba utushushie neema yako ya kulijua na kulitafakari neno lako ili tubarikiwe kwa kupitia ufahamu wa neno hili.Hakika hatutaweza kufanikiwa kama hatutakaa ndani yako nawe ukatupa sehemu ya unavyo vimiliki,kwani neno litnatutaka tukutafute kwa bidii.Ni kaitika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org