NENO LA LEO | (AMEFUFUKA KWELI!!) | MATHAYO 25:40.Na mfalme atajibu,akiwaambia,Amin nawaambia,kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu,walio wadogo mlinitendea mimi…

MATHAYO 25:40

Na mfalme atajibu,akiwaambia,Amin nawaambia,kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu,walio wadogo mlinitendea mimi.

TAFAKARI

Watu wa Mungu tunaona jinsi ambavyo matendo yetu kwa watu wengine yalivyo na maana mbele za Mungu.Tunaweza kufanya jambo kwa mtu/watu,nakudhani litaishia nafsini mwetu lakini kumbe linamwendea Mungu kama lilivyo.Hivyo basi watu wa Mungu tujitahidi kuwatendea wengine mema ili tumbariki Mungu.Tukumbuke kuwa kila mema tunayotenda yanakwenda kuwa hazina yetu Mbinguni.Tumrudieni Mungu na kutenda yanayo mpendeza.

SALA

Bwana wetu Yesu Kristo,tunakushukuru kwa kufa na kufufuka ili tukombolewe na kuwa na uzima.Hatuna chakukulipa ila tunaupokea wema wako.Wewe ni mwema sana,wala hauna wakulinganishwa naye.Tumelisikia neno la leo zuri lenye kutubariki.Tunakuomba utupe hekima ya kuliweka mioyoni mwetu na kulitenda ili sifa na utukufu vikurudie wewe.Ni katika Jina la Yesu Kristo tumeomba.Amen.
©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | IJUMAA KUU | Luka 23: 13-14 Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani, na wakubwa, na watu akawaambia, Mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu…

IJUMAA KUU

Luka 23: 13-14
Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani, na wakubwa, na watu, akawaambia, Mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu; nami, tazama, nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lo lote katika mambo hayo mliyomshitaki

TAFAKARI

Leo ni Ijumaa kuu. Tunajiunga na wakristo wote Duniani kukumbuka siku Bwana wetu Yesu Kristo alivyoteswa na kufa msalabani kwa sababu ya kutuokoa katika dhambi. Neno la leo linasisitiza kuwa Bwana Yesu hakusulubishwa msalabani kwa sababu ya makosa aliyotenda. Pilato alikuwa yuko tayari kumuachia huru lakini ili maandiko yatimie ilibidi asulubishwe msalabani ili mimi na wewe tupate nafasi katika uzima wa milele. Bwana Yesu alishafanya kazi yake, kazi iliyobakia sasa ni kwa wewe na mimi kumpokea Yeye(bwana Yesu) katika maisha yetu ili atuongoze katika safari hii ndefu ya kwenda mbinguni.

SALA

Mwenyezi Mungu baba wa rehema,tunakushukuru kuwa umetuweka salama mpaka leo hii tumeweza kuiona Ijumaa kuu hii . Tunakuomba uzidi kutulinda na kutuongoza katika ile njia ya haki ili tuweze kuuona uufalme wako. Tunaomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Ameen

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Ezekieli 33:1-2 “Neno la BWANA likanijia, kusema, Mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi…”

Ezekieli 33:1-2

“Neno la BWANA likanijia, kusema, Mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtwaa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao; ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo apiga tarumbeta na kuwaonya watu”

TAFAKARI

Mara ngapi umesikia mahubiri juu ya ujio wa Mungu? Maneno ya Mungu yako wazi na tumekuwa tukiskia mahubiri juu ya ujio wa Mungu na adhabu itakayoshushwa juu yetu hususan kwa wale wasioamini uwepo wake. Ndugu yangu usisubiri tarumbeta ilie ndiyo ujiweke sawa. Anza sasa kuwa tayari ili upanga huo ukishuka usikufikie wewe.

SALA

BWANA Yesu, nakuja mbele zako nikiomba muongozo wako ili nijikinge na ghadhabu ya upanga wako. Niwezeshe nidumu katika neno lako na zaidi niwe mstari wa mbele katika kulitangaza neno lako. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | LUKA MTAKATIFU 6:12. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu…

LUKA MTAKATIFU 6:12

Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba,akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu.

TAFAKARI

Tunaona jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoweza kukesha usiku mzima akimwomba Mungu kwani alijua yako mambo magumu mbele yake atakayo kabiliana nayo.Na tunaona kuwa alikesha usiku mzima.
Sasa ndugu zangu Wakristo ni WANGAPI ambao wamekuwa wakikesha usiku mzima kumwomba Mungu sio tu kwa magumu wanayokutana nayo hata tu kukesha kwa kumshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyo watendea.Mara nyingi watu wanapopata matatizo hawakeshi kwa kumtafuta Mungu ila maombi yao huwa ya muda mfupi na wakitazamia majibu ya haraka.Tumuombe Mungu atusaidie tuwe wakeshaji katika kumtafuta yeye.

SALA

Mungu tunakushukuru kwa Neno lako zuri.Tunamshukuru Mwanao,Bwana wetu Yesu Kristo kwa kukesha mlimani akiomba ili yatimie yale yalokuwa kusudi lako.Tunakuomba utajalie na sisi tuwe wakeshaji tukikuomba wewe ili tuweze kuyashinda majaribu.Ni Katika Jina la Mwanao Yesu Kristo tumeomba tukisema Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 1Petro 2:24 “Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki na kwa kupigwa kwake mliponywa”

1Petro 2:24

“Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki; na kwa kupigwa kwake mliponywa”.

TAFAKARI

Yatupasa kujua kwamba kuna uponyaji katika damu ya Kristo. Na uponyaji huo sio wa kimwili bali ni wa kiroho, yaani unapata kuokolewa na kusamehewa. Uponyaji wa kimwili(magonjwa) unafanyika pale ambapo tunaomba kwa ujasiri na kwa kuamini ndipo yeye kutenda sawa sawa na mapenzi yake.

SALA

BWANA Yesu, Asante kwa maana kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Tunakushukuru BWANA kwa upendo wako na zaidi mioyo yetu ikutizame wewe daima. Tunaomba hayo katika jina lako takatifu, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org