NENO LA LEO | Ezekieli 33:1-2 “Neno la BWANA likanijia, kusema, Mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi…”

Ezekieli 33:1-2

“Neno la BWANA likanijia, kusema, Mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uwaambie, hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi, watu wa nchi hiyo wakimtwaa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao; ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo apiga tarumbeta na kuwaonya watu”

TAFAKARI

Mara ngapi umesikia mahubiri juu ya ujio wa Mungu? Maneno ya Mungu yako wazi na tumekuwa tukiskia mahubiri juu ya ujio wa Mungu na adhabu itakayoshushwa juu yetu hususan kwa wale wasioamini uwepo wake. Ndugu yangu usisubiri tarumbeta ilie ndiyo ujiweke sawa. Anza sasa kuwa tayari ili upanga huo ukishuka usikufikie wewe.

SALA

BWANA Yesu, nakuja mbele zako nikiomba muongozo wako ili nijikinge na ghadhabu ya upanga wako. Niwezeshe nidumu katika neno lako na zaidi niwe mstari wa mbele katika kulitangaza neno lako. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | LUKA MTAKATIFU 6:12. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu…

LUKA MTAKATIFU 6:12

Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba,akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu.

TAFAKARI

Tunaona jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoweza kukesha usiku mzima akimwomba Mungu kwani alijua yako mambo magumu mbele yake atakayo kabiliana nayo.Na tunaona kuwa alikesha usiku mzima.
Sasa ndugu zangu Wakristo ni WANGAPI ambao wamekuwa wakikesha usiku mzima kumwomba Mungu sio tu kwa magumu wanayokutana nayo hata tu kukesha kwa kumshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyo watendea.Mara nyingi watu wanapopata matatizo hawakeshi kwa kumtafuta Mungu ila maombi yao huwa ya muda mfupi na wakitazamia majibu ya haraka.Tumuombe Mungu atusaidie tuwe wakeshaji katika kumtafuta yeye.

SALA

Mungu tunakushukuru kwa Neno lako zuri.Tunamshukuru Mwanao,Bwana wetu Yesu Kristo kwa kukesha mlimani akiomba ili yatimie yale yalokuwa kusudi lako.Tunakuomba utajalie na sisi tuwe wakeshaji tukikuomba wewe ili tuweze kuyashinda majaribu.Ni Katika Jina la Mwanao Yesu Kristo tumeomba tukisema Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 1Petro 2:24 “Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki na kwa kupigwa kwake mliponywa”

1Petro 2:24

“Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki; na kwa kupigwa kwake mliponywa”.

TAFAKARI

Yatupasa kujua kwamba kuna uponyaji katika damu ya Kristo. Na uponyaji huo sio wa kimwili bali ni wa kiroho, yaani unapata kuokolewa na kusamehewa. Uponyaji wa kimwili(magonjwa) unafanyika pale ambapo tunaomba kwa ujasiri na kwa kuamini ndipo yeye kutenda sawa sawa na mapenzi yake.

SALA

BWANA Yesu, Asante kwa maana kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Tunakushukuru BWANA kwa upendo wako na zaidi mioyo yetu ikutizame wewe daima. Tunaomba hayo katika jina lako takatifu, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | MATHAYO MTAKATIFU 11:4-6 Yesu akajibu akawaambia, Nendeni mkamweleze Yohana mnayosikia na kuyaona; vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa,viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na masikini wanahubiriwa habari njema…

MATHAYO MTAKATIFU 11:4-6

Yesu akajibu akawaambia,Nendeni mkamweleze Yohana mnayosikia na kuyaona;vipofu wanapata kuona,viwete wanakwenda,wenye ukoma wanatakaswa,viziwi wanasikia,wafu wanafufuliwa,na masikini wanahubiriwa habari njema.

TAFAKARI

Jiulize,pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo kufanya miujiza MINGI,ya kuokoa,viziwi kuona,wafu kufufuliwa na mengine yote MAKUU;Lakini bado alidhihakiwa,akateswa,akasulubiwa msalabani,na kisha akafa.Yote hayo haikuwa kwasababu alitenda dhambi ila tuu ni kwasababu ya upendo wake USIO ELEZEKA kwa ufahamu wetu binadamu.Watu wa Mungu tuchukueni hatua ya kutafakari kwa kina MATENDO Makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyo tufanyia,kisha TUCHUKUE hatua za kubadilika na kutubu ili SIKU ya mwisho wa maisha yetu tukakae na Bwana Yesu katika kiti cha Enzi tukiwa na furaha isiyo na kifani.

SALA

Mungu wetu,asante kwa siku nyingine tena hii katika maisha uliyotupa.Tunarudisha sifa na shukrani zetu kwako kwa kila ulilotujalia.Tuna kuomba utujalie ufahamu wa upendo wapekee ambao Bwana wetu Yesu Kristo alitufanyia pale msalabani.Hatuna chakumlipa zaidi ya kusema asante na pia kutenda mema siku zote za maisha yetu.Ni katika Jina la Bwana wetu Yesu Kristo,tumeomba.Amen

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org