NENO LA LEO | Mathayo 26:26-28 “Nao walipokuwa wakila Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, Twaeni, mle huu ndio mwili wangu…

Mathayo 26:26-28

Nao walipokuwa wakila Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, Twaeni, mle; huu ndio mwili wangu Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, Nyweni nyote katika hiki; kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi.

TAFAKARI

Je unajua maana ya kushiriki meza takatifu ya Bwana? Tunaposhiriki sakramenti tunasafishwa dhambi zetu na kuweka makubaliano na Mungu kwamba tutatii na kuendelea kushika amri zake na vile vile tunapata neema ya msamaha. Iwapo unashiriki meza ya Bwana na huku moyo wako umejaa chuki ama umekosana na ndugu yako au jamaa yako ,basi ushiriki wako hauhesabiki kuwa mtakatifu.

SALA

Bwana Yesu tusaidie kujua na kutambua umuhimu uliopo katika kushiriki meza yako takatifu. Tusaidie kutoshiriki meza yako kwa mazoea tu bali tufahamu ya kwamba meza yako takatifu inapaswa kusogelewa na mioyo safi. Katika jina lako takatifu tunaomba na kupokea, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Wafilipi 4: 4-6 “Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema, Furahini. Upole wenu na ujulikane na Watu wote…

Wafilipi 4: 4-6
“Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema, Furahini. Upole wenu na ujulikane na Watu wote. Bwana Yu Karibu. Msijisumbue kwa Neno lolote; bali katika kila Neno kwa Kusali na Kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu”

TAFAKARI

Kwa yeyote yule mwenye kumjua Mungu na haswa neno lake basi mara nyingi huwa na moyo wenye furaha, amani na upole. Hivyo basi haina budi kuendelea kuwa wenye furaha huku tukimongoja BWANA kwa maana maandiko matakatifu yanasema yu karibu. Badala ya kusononeka juu ya shida zetu na kuwa wenye huzuni yatupasa kudumu katika sala na maombi yasiyo na kikomo.

SALA

Mwenyezi Mungu Baba wa Rehema, tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo yenye furaha kwa maana tumeuona mkono wako kwetu. Bwana tunazidi kuomba utujalie furaha na amani mioyoni mwetu hata adui yetu akituona wenye furaha azidi kuteketea kwa chuki. Tunaomba hayo na kupokea katika jina la Yesu, Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Yohana 11:25-26 Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi; naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo…

Yohana 11:25-26
Yesu akamwambia, Mimi ndimi huo ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi; naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je! Unayasadiki hayo?

TAFAKARI:

Yesu kristo anatupa tumaini kubwa sana maishani. Katika dunia ambayo ina mambo mengi ya kusikitisha na kufanya mioyo yetu ltulemee Yesu anatuambia kuwa kila amuaminiye ajapokufa atakuwa anaishi. Sisi kazi tuliyopewa kuifanya ili tupate mshahara wa uzima wa milele ni KUMUAMINI NA KUMFUATA YESU TU! Sasa Wakristo wenzangu hata hii itatushinda??

SALA:

Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku yako hii mpya uliyotupa leo. Tunakuomba utuvute karibu na wewe zaidi ili pale siku zetu zitakapoisha hapa duniani tuwe pamoja na wewe katika uzima wa milele. Ameen!

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mithali 13:3 Yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake. Bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu…

Mithali 13:3
Yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake; Bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu.

TAFAKARI

Kauli yako inaweza kukujengea jina kubwa au kukuharibia jina kabisa. Ni vema kufikiria kwanza kabla ya kufungua mdomo na kuanza kuongea. Watu wengi wanaanguka katika huu mtego wa matumizi ya vinywa vyao.Kinywa chako kinaweza kukupatanisha na watu au kukugombanisha na watu. Badala ya kujihusisha na maneno ya majungu na uzushi,ninawaasa waumuni kutumia vinywa vyenu kumuimbia na kumsifu mwenyezi Mungu manake kwake mtapata neema ba Baraka.

SALA

Mungu baba yetu uliye mbinguni tunakushukuru kwa neema zako unazotupatia bure tu. Tunazidi kukuomba utuvute karibu na wewe ili tudumu katika maombi na kukushuhudia milele kwa nyimbo na vinanda. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Matayo 21: 21-22 Yesu akajibu, akawaambia, Amin, nawaambia Mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu…

Matayo 21: 21-22
Yesu akajibu, akawaambia, Amin, nawaambia Mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu, Ng’oka, ukatupwe baharini, litatendeka. Na yo yote mtakayoyaomba katika sala mkiamini, mtapokea.

TAFAKARI

Watu wengi wanashangaa kuwa wanafanya maombi na hawapati majibu. Neno la leo linatufundisha siri ya mafanikio katika maombi. Imani isiyotingishika na isiyo na mashaka yoyote ndiyo siri ya kufanikisha maombi yetu. Unapoomba amini kuwa umeshapata na toa shukurani. Imani yako hiyo isiyo na mashaka itafanikisha chochote ulichoomba.

SALA

Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa mambo yote makubwa unayotutendea hata bila kukuomba. Tunakuomba uzidi kutuimarisha katika imani na utuvute tuwe karibu na wewe zaidi. Amen

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org