NENO LA LEO | MATHAYO MTAKATIFU 26:1-2 Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote, aliwaambia wanafunzi wake, Mnajua yakuwa baada ya siku mbili itakuwa Pasaka, na Mwana wa Adam atasalitiwa asulubiwe…

MATHAYO MTAKATIFU 26:1-2

Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote,aliwaambia wanafunzi wake,Mnajua yakuwa baada ya siku mbili itakuwa Pasaka,na Mwana wa Adam atasalitiwa asulubiwe.

TAFAKARI

Tuanaona Bwana wetu Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake jinsi atakavyo sulubiwa ili PASAKA iweze kudhihirika.Ila anawaambia ili Pasaka idhihirike ni lazima akamatwe na kusulubiwa.Na ili asulubiwe ni lazima ASALITIWE.Tunaona kwamba Dhambi ilikuja kabla ya Ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo,na walioileta hiyo dhambi ni sisi wanadamu.Hivyo Watu wa MUNGU tujue kuwa tunapotenda dhambi ni kosa kubwa sana kwa Mungu.Kama siyo dhambi Bwana yesu asingekufa msalabani.Hivyo tuache dhambi ili tuuchuchumilie UZIMA wa Milele.

SALA

Baba uketiye katika kiti cha enzi.Asante kwa jinsi ulivyo mkuu.Asante kwa uhai ulotupa hata kufikia siku ya leo.Asante kwa vyakula,vinywaji na kila kitu.Asante kwa neno lako takatifu.Tunakuomba ufumbue uelewa wetu ili tukae ndani yako siku zote za maisha yetu na mwisho wa yote tukaurithi uzima wa Milele.Ni katika Jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | LUKA MTAKATIFU 6:20-21. Akayainua macho yake akawatazama wanafunzi wake, akasema, Heri ninyi mlio masikini, kwasababu ufalme wa Mungu ni wenu…

LUKA MTAKATIFU 6:20-21

Akayainua macho yake akawatazama wanafunzi wake,akasema,Heri ninyi mlio masikini,kwasababu ufalme wa Mungu ni wenu.Heri ninyi mlio na njaa sasa,kwasababu mtashiba,Heri ninyi mliao sasa,kwasababu mtacheka.

TAFAKARI

Tunaona jinsi Neno linavyozungumzia jinsi watu wanaopitia kwenye mambo magumu lakini wanaendelea kumtumaini Mungu na kuzidi kukaa ndani yake.Tunaona kwamba ili kuweza kupata mema ambayo Mungu ametuandalia ,wakati mwingine tunapitia kwenye mambo magumu kiasi cha kufikia hata kulia,au kwenye umasikini,au wanaopitia kwenye njaa Kwa ajili ya UFALME wa Mbinguni.Wakristo tusiogope majaribu yanapokuja,tumtumainie Mungu na kukaa ndani yake kwani mwisho wake ni mwema kulingana na MAANDIKO matakatifu ya Mungu.

SALA

Asante Mungu mwema kwa neno lako takatifu linalotubariki.Tunakuomba utupe neema na karama ya kulijua na kuliheshimu neno lako.Na pia hata tukikutana na majaribu kiasi gani tusikuache ila tuzidi kudumu ndani yako hata ukamilifu wa dahari.Ni katika jina la bwana wetu Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 1Wakorintho 5:6-8 “Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge zima? Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu…

1Wakorintho 5:6-8

“Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge zima? Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo”

TAFAKARI

Neno Chachu katika Biblia limetumika kama “mfano”. Sasa waweza kuamua kuwa chachu nzuri ama mbaya. Kwa maana hiyo tunatakiwa kuacha mambo tuliyokuwa tunafanya zamani ya uovu na udhaifu. Tunatakiwa kudumu katika chachu ya uchaji wa moyo uliozungukwa na roho wa kweli. Tujisafishe na tutakate ili kujisifu kwetu kusiharibu ukaribu wetu na yeye.

SALA

Mwenyezi Mungu tunaomba utujalie tuweze kutumika vizuri na kuwa mfano mzuri kwa jamii kwa maana ulimtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo awe mkombozi wetu. Tufunulie macho ili tukusifu kwa kila namna itupasavyo tudumu ndani yako daima. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

MATHAYO MTAKATIFU 4:1-4 Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani,ili ajaribiwe na Ibilisi.Akafunga siku arobaini mchana na usiku,mwisho akaona njaa.Mjaribu akamjia akamwambia,Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu,amuru kwamba mawe haya yawe mikate…

MATHAYO MTAKATIFU 4:1-4

Kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani,ili ajaribiwe na Ibilisi.Akafunga siku arobaini mchana na usiku,mwisho akaona njaa.Mjaribu akamjia akamwambia,Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu,amuru kwamba mawe haya yawe mikate.Naye akajibu akasema,Imeandikwa,Mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu.

TAFAKARI

Wakristo,tunajifunza nini juu ya majaribu tunayokutana nayo hapa Duniani?.Tunamuona mwana wa Mungu kwamba japokuwa alifunga siku arobaini lakini bado ibilisi alimjaribu,tena majaribu makali sana.Ila hakuanguka kwenye DHAMBI.Je sisi wakristo,ni mara ngapi tunajaribiwa kidogo tu na kuanguka DHAMBINI? Tukumbuke kwamba maadam tunaishi,majaribu yapo,ila tuwe WAOMBAJI sana ili Mungu atushindie majaribu.

SALA

Baba Mungu tunakushukuru kwa uhai.Asante kwa neno lako linalotukumbusha juu ya kuyashinda majaribu.Tunakuomba utujalie ustahimilivu tunapo jaribiwa, na pia tuwe waombaji wazuri ili tuweze kuyashinda majaribu.Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org