NENO LA LEO | Mithali 4: 20-27 Mwanangu, sikiliza maneno yangu; Tega sikio lako, uzisikie kauli zangu…

Mithali 4: 20-27
Mwanangu, sikiliza maneno yangu; Tega sikio lako, uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako; Uzihifadhi ndani ya moyo wako. Maana ni uhai kwa wale wazipatao, Na afya ya mwili wao wote.
Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo; Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, Na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Macho yako yatazame mbele, Na kope zako zitazame mbele yako sawasawa. Ulisawazishe pito la mguu wako, Na njia zako zote zithibitike; Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto; Ondoa mguu wako maovuni.

TAFAKARI

Katika maisha mafundisho na maonyo tupatayo toka kwa wazazi na waliotutangulia kiumri ni muhimu sana. Katika somo la leo tunaonywa kulinda moyo wetu kuliko vitu vyote tunavyovilinda. Hii ni kwa sababu mambo yote huanzia moyoni. Mema yote na mazuri yote yanakaa mioyoni mwetu. Basi tukampe bwana Yesu mioyo yetu ili aisafishe na kuilinda.

SALA

Mwenyezi Mungu baba wa rehema, tunaikabidhi mioyo yetu kwako uipe unyenyekevu na upendo kwa watu wote. Tunaomba haya katika jina la bwana wetu Yesu kristo. Amen
©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Warumi 5:8 Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu…

Warumi 5:8
Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu.
TAFAKARI

Waandishi wa Agano Jipya wametumia maneno matatu ya kiyuyani kuelezea aina za neno UPENDO. Neno la kwanza ni Philia, lenye maana ya upendo wa kirafiki. Neno la pili ni eros, lenye maana ya upendo uliojengwa katika misingi yenye kutamani. Aina hizi mbili za upendo zina misingi ya masharti. Masharti yenyewe ni mwenye kupenda anao uwezo au uhuru wa kuamua kutokupenda. Kwa mfano, ni hali ya kawaida kabisa kusikia mtu akisema, kuanzia leo mimi na wewe basi. SIKUPENDI tena! Upendo huu ni wa kibinadamu. Aina hizi mbili, zinatuangusha tulio wengi. Eros ni pendo la chuki.
Aina ya tatu ni ya upendo ni wa AGAPE. Agape ni upendo uliojengwa katika misingi ya upendo wa dhati. Agape ni upendo wa kweli. Agape ni upendo usio wa unafiki ndani yake. Agape ni upendo wa Kimungu. Somo la leo linatukumbusha kwamba, Mungu anatupenda kupita upeo. Upendo wa Mungu kwetu hauna kifani. “Tulipokuwa wenye dhambi,” Mungu alimtuma Yesu Kristo aje atuokoe. Huu ndio upendo wa dhati. Upendo wa Agape! Mimi na wewe, tunakumbushwa kumuomba Mungu atuondolee pendo la eros. Naam, atuondolee upendo wa philia. Mungu mwingi wa Agape, anao uwezo wa kutosha kutusaidia ili tuwe na upendo wa kweli. Upendo wenye kuleta umoja. Upendo wenye kuondoa chuki. Upendo wenye kuleta amani. Agape! Palipo na agape yote yanawezekana. Mungu na atusiadie, ili 2017 uwe ni mwaka wa Agape. Amina.
SALA

Mungu wa Agape, tunakushukuru kwa kutupenda sisi wenye dhambi. Tunakuomba utupe uwezo wa kukupenda Wewe na kuwapenda na wenzetu, Amina
©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | 2 Wakorintho 8:2-10 Pande zote twadhikika, bali hatusongwi…

2 Wakorintho 8:2-10
Pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa;
twaudhiwa, bali hatuachwi; twatupwa chini, bali hatuangamizwi;
siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu.

 

TAFAKARI

Kuwa mkristo na kusalimisha maisha yako kwa Bwana wetu Yesu Kristo haimaanishi kuwa hutapata shida zozote kwenye maisha haya. Wote tunauguliwa, tunaumizwa, kuna nyakati tunakuwa na maswali yasiyo na majibu, tunakataliwa na wakati mwengine tunashindwa kueleweka. Si njia rahisi ya kwenda mbinguni, kuna miiba mingi safarini. Kila mkristo unaye kutana nae ana vita fulani anapambana nayo. Inawezekana akawa ndo mchangamshaji mkubwa kwenye kundi lenu lakini ujue na yeye ana vita anayopigana nayo kila itwapo leo katika safari yake ya kumfuata Yesu.

Inabidi tujifunze kuwa na huruma, tujifunze kuchukuliana katika upendo na kuenenda katika kifungo cha umoja. Inawezekana kweli huyo mkristo mwenzio ana sali tofauti na wewe au kuna mambo ana amini tofauti lakini kama wote mnaliita Jina la Bwana basi hurumianeni. Huyo ndugu yako anahitaji msaada wako Kama unavyohitaji wa kwake. Wewe uliye mkristo mwenzake inatakiwa ndo uwe faraja yake. Tunaitwa mwili wa Kristo, ina maana tu mwili mmoja lakini viungo tofauti basi tujifunze kuwa na huruma kwa wenzetu kama Baba yetu wa Mbinguni alivyo na huruma kwa watu wake.(Luke 6:36, 1 Wakorintho 12:14-27)

SALA

Mungu Baba nakuja mbele zako, nisadie niwe faraja kwa wenzangu. Nisadie niweze kuchukuliana nao katika upendo na niweze kuwaombea pale ninapoona wanapunguka ili neema yako ya ajabu ipate kufunika na kuponya madhaifu yao. Kwa Jina la Yesu, Amina.
©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org