NENO LA LEO | 2 Wakorintho 8:2-10 Pande zote twadhikika, bali hatusongwi…

2 Wakorintho 8:2-10
Pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa;
twaudhiwa, bali hatuachwi; twatupwa chini, bali hatuangamizwi;
siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu.

 

TAFAKARI

Kuwa mkristo na kusalimisha maisha yako kwa Bwana wetu Yesu Kristo haimaanishi kuwa hutapata shida zozote kwenye maisha haya. Wote tunauguliwa, tunaumizwa, kuna nyakati tunakuwa na maswali yasiyo na majibu, tunakataliwa na wakati mwengine tunashindwa kueleweka. Si njia rahisi ya kwenda mbinguni, kuna miiba mingi safarini. Kila mkristo unaye kutana nae ana vita fulani anapambana nayo. Inawezekana akawa ndo mchangamshaji mkubwa kwenye kundi lenu lakini ujue na yeye ana vita anayopigana nayo kila itwapo leo katika safari yake ya kumfuata Yesu.

Inabidi tujifunze kuwa na huruma, tujifunze kuchukuliana katika upendo na kuenenda katika kifungo cha umoja. Inawezekana kweli huyo mkristo mwenzio ana sali tofauti na wewe au kuna mambo ana amini tofauti lakini kama wote mnaliita Jina la Bwana basi hurumianeni. Huyo ndugu yako anahitaji msaada wako Kama unavyohitaji wa kwake. Wewe uliye mkristo mwenzake inatakiwa ndo uwe faraja yake. Tunaitwa mwili wa Kristo, ina maana tu mwili mmoja lakini viungo tofauti basi tujifunze kuwa na huruma kwa wenzetu kama Baba yetu wa Mbinguni alivyo na huruma kwa watu wake.(Luke 6:36, 1 Wakorintho 12:14-27)

SALA

Mungu Baba nakuja mbele zako, nisadie niwe faraja kwa wenzangu. Nisadie niweze kuchukuliana nao katika upendo na niweze kuwaombea pale ninapoona wanapunguka ili neema yako ya ajabu ipate kufunika na kuponya madhaifu yao. Kwa Jina la Yesu, Amina.
©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Waroma 8:28 Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake…

Waroma 8:28
Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake.

TAFAKARI

Uposoma sehemu (a) ya hilo andiko hapo juu kwenye lugha ya kigeni linasema hivi: “And we know that all things work together for good to them that love God”.Romans 8:28a, KJV. Kuna Neno ambalo limetiliwa mkazo kwenye huo mstari ambalo ni “all things”, au kwa lugha yetu mambo yote. Ina maana baada ya mambo yote kusemwa na kufanyika watu wa Mungu huishia na mema katika maisha Yao. Kwa lugha nyingine hali yako ya sasa sio hatma yako ya mwisho, kuna mema mengi yanakuja mbele yako kwa kuwa unampenda Mungu wako.
Inawezekana mama wewe toka uolewe imekuwa vita kali kati ya wewe na mawifi na wakwe zako. Wakati wengine wanaongelea utamu wa ndoa, wewe kila ukifikiria familia ya mme wako unakosa kabisa amani. Pia inawezekana Baba wewe toka ujue ughaibuni mambo yako hayakubali. Familia yako ilikuwa na mategemeo makubwa juu yako lakini sasa hadi dharau wameanza maana wanasema unapoteza muda tu huko ughaibuni ukituma sana hela basi dola 100 inonekana una maisha ya kubangaiza. Siku ya leo sikia Neno la Bwana, “All things will work together for your good”. Mungu hajukupa huyo mume kwa bahati mbaya, ataleta amani kwenye hiyo ndoa yako na wanaokusudia mabaya wataumbuka. Mungu hajakuleta katika nchi hii wewe Baba ili uabikie, yupo mbioni kukufungulia mlango ambao hakuna mwanadamu atakaye funga.Wewe endelea tu kumwamini na baadaye utabaini kuwa hata Yale uliyodhania ni mabaya Yamekuwa chachu katika mafanikio yako!

SALA

Mungu wangu Asante maana unanipenda. Naamini utakuja kunibariki na Mimi. Nitakushika daima maana hakuna aliyekukimbilia akapata aibu. Kwa Jina la Yesu nimeomba, Amina.
©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Zaburi 32:6 Kwa hiyo kila mtu mtauwa Akuombe wakati unapopatikana…

Zaburi 32:6
Kwa hiyo kila mtu mtauwa Akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo, Hayatamfikia yeye.

TAFAKARI

Tafsiri ya Neno Mtauwa kwenye lugha ya kigeni ni godly person or tunaweza sema a faithful follower of Christ. Kwa lugha rahisi ni mtu yeyote anayemwamini Yesu Kama Bwana na mwokozi wake. Tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa malalamiko na manung’uniko. Watu wanalalamika kuhusu kila kitu kuanzia hali ya hewa, ugumu wa maisha, matatizo ya familia na siku hizi watu wanalalamika hata kufanya kazi wanaona wana haki ya kukaa nyumbani hela ziwafuate.
Dhambi moja wapo iliyomkwaza sana Mungu ambayo wana Israel walifanya jangwani ilikuwa ni dhambi ya manung’uniko, Hesabu 14:1-3. Kuna wengi wetu tunaifanya hii dhambi kila siku, tunanung’unika kwa mambo ambayo hata shetani anatushangaa. Kama unaona kuna jambo ambalo hulipendi halipo sawa jifunze kuomba badala ya kunung’unika. Kama kuna jambo linakunyima usingizi, omba! Kama ndoa yako ina matatizo, omba! Kama unauguliwa, omba! Kama umepoteza kazi, omba! Kama huna chakula, maradhi au makazi, omba! Kama unatamani mwenzi wa maisha, omba! Katika lolote lile unalotamani jifunze kuomba mtu wa Mungu maana Mungu wako atakujibu.

SALA

Mungu Baba nisamehe kwa kuwa ni mtu mwenye manung’uniko mengi sana. Nisadie niweze kushukuru kwa yote unayonijalia na nijifunze kuomba kwa ajili ya kila hitaji maishani mwangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

 
©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Isaya 41:10 Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe…

Isaya 41:10
Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe; usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako; nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu.

TAFAKARI

Kitu kimoja ambacho adui yetu shetani anakitumia kukandamiza watu wa Mungu ni hofu. Kuna wengi wamejikuta wamekwama katika kiwango cha maisha waliyo nayo sasa maana waliipa nafasi hofu iwatawale na wakaogopa kujaribu kiwango kingine cha juu cha maisha. Kabla ya adui hajakushambulia atatuma hofu kupitia habari mbaya, unaweza amka asubuhi ukapewa habari ambayo ikakufanya ukose tumaini kabisa. Tumaini linapoondoka imani yako inaanza kudhohofika na ndipo hofu inapopata nafasi ya kuingia ndani mwako.

Neno la Mungu siku ya leo linatuambia kuwa tusiogope, kwa maana Mungu wetu yupo pamoja nasi , wala tusifadhaike maana bado Mungu yupo kwenye kiti chake cha Enzi na atatutia nguvu, na, kutusaidia.Naam, atatushika kwa mkono wake wa kuume wa haki yake. Haijalishi ni habari mbaya kiasi gani umeipata , nataka nikutie moyo kuwa usiogope Mungu yupo pamoja nawe.

SALA

Mungu wangu unayeishi, naweka tumaini langu kwako. Maana mkono wako ni mkuu sana Eee Baba naamini utanishindia kila jaribu kwenye maisha haya. Kwa Jina la Yesu, Amina.

 

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org