NENO LA LEO: Zaburi 77:11-12 11 Nitayakumbuka matendo ya BWANA; Naam…

NENO LA LEO: Zaburi 77:11-12
11 Nitayakumbuka matendo ya BWANA; Naam, nitayakumbuka maajabu yako ya kale. 12 Pia nitaitafakari kazi yako yote; Nitaziwaza habari za matendo yako.

TAFAKARI: Kila ukiangalia nyuma utagundua Mungu amekufanyia mambo mengi makubwa. Wakati wengine ni muhimu kuwaza mambo ambayo Mungu amekufanyia katika maisha yako. Mara nyingi tunaangalia shida tu zinazotunguka lakini tunashindwa kukumbuka mambo mengi mazuri Mungu aliyofanya. Alivyotutoa kwenye ujinga, umaskini, na magonjwa. Siku ya leo chukua muda kutafakari matendo makuu ya Mungu na mshukuru kwa wema wake maishani mwako.

SALA: Mungu wangu, nakushukuru kwa mema yote maishani mwangu. Pokea sifa kwa yote ulinitendea katika maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Zaburi 100:4-5 Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru;…

NENO LA LEO: Zaburi 100:4-5 Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru; Nyuani mwake kwa kusifu; Mshukuruni, lihimidini jina lake; 5. Kwa kuwa BWANA ndiye mwema; Rehema zake ni za milele; Na uaminifu wake vizazi na vizazi.

TAFAKARI: Kuna mengi ambayo Mungu ametufanyia. Kuna mema mengi ambayo Mungu amefanya katika maisha yetu. Siku ya leo tunapo shukuru kwa ajili ya familia zetu, ndugu, jamaa na marafiki. Tusisahau kumshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi mwaka huu wote. Tumshukuru kwa yale maombi aliyojibu na yale ambayo hakujibu. Tumshukuru kwa nyakati za raha na pale tulipopitia shida. Maana yeye hajatuacha mpaka leo hii na hatakuja kutuacha kamwe kama hatutamuacha.

SALA: Bwana Mungu, nakushukuru kwa kila jambo katika maisha yangu. Nakusifu maana wewe ni Mungu kwa maana uaminifu wako vizazi na vizazi. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c) IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Zaburi 37:35-37 35. Nimemwona mtu asiye haki mkali sana, Akijieneza kama mwerezi wa Lebanoni….

NENO LA LEO: Zaburi 37:35-37
35. Nimemwona mtu asiye haki mkali sana, Akijieneza kama mwerezi wa Lebanoni.
36.Nikapita na kumbe! Hayuko, Nikamtafuta wala hakuonekana.
37. Umwangalie sana mtu mkamilifu, Umtazame mtu mnyofu, Maana mwisho wake mtu huyo ni amani.

TAFAKARI: Tunaishi kwenye wakati ambao watu hawaoni aibu kutenda dhambi. Kuna wengi wanaona aibu hata kwenda makanisani au kujulikana ni Wakristo lakini watu wa dunia hii hawana aibu juu ya wanavyoamini ambavyo vingi vyao ni machukuzo mbele za Mungu. Kuna vitu sasa vinaonekana kama fasheni na wengi wanavikubali lakini ukweli wa mambo ni kwamba vitakuja kupita kwa haraka. Mtu awaye yeyote ambaye amemfanya Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake hata akifa kwenye maisha haya ataishi. Katika maisha ya hapa duniani Mungu atampa mwisho wa amani, lakini kama Biblia inavyosema, “Hapana amani kwa wabaya, asema BWANA.”(Isaya 48:22)
Ukiishi kwenye maisha ya uovu basi hatakuja pata amani ya kweli katika maisha yako. Mungu atusadie tuishi maisha ya unyofu ili tuje kuwa na mwisho wenye amani.

SALA: Mungu wangu, kwa nguvu zangu siwezi kuishi maisha ya ukamilifu lakini Roho wako Mtakatifu anaweza kunisadia kufanya mapenzi yako. Naomba unisadie niweze kusalimisha maisha yangu kwake. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c) IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mithali 3:5-6 Mtumaini BWANA kwa moyo wako wote, Wala usizitegemee akili zako mwenyewe…

Mithali 3:5-6

5. Mtumaini BWANA kwa moyo wako wote, Wala usizitegemee akili zako mwenyewe; 6. Katika njia zako zote mkiri yeye, Naye atayanyosha mapito yako.

TAFAKARI

Kuna faida kubwa katika kuishi maisha ya kumtegemea Mungu. Mzaburi Daudi anasema, “Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee, Lakini sijamwona mwenye haki ameachwa Wala mzao wake akiomba chakula. Mchana kutwa hufadhili na kukopesha, Na mzao wake hubarikiwa.”(Zaburi 37:25-26).
Mfalme Sulemani alijifunza hili kwa Baba yake Daudi ndo maana akasema unampomtumania Bwana kwa moyo wako wote, usipotegemea akili zako. Katika njia unazopotia mkiri yeye, basi Mungu atanyosha mapito yako. Kwa lugha nyingine, hatakuacha, hataacha watoto wako wawe omba omba, bali atakupa kukopesha mataifa mengi na kukubariki uingiapo na utokapo, mjini na kijijini, ujanani na uzeeni na kubariki kizazi chako.

SALA

Bwana Mungu, nipe kukuamini Katika kila eneo la maisha yangu. Nisadie nifungue moyo wangu na ondoa kila hali ya kutoamini ndani mwangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK_Neno
www.iykcolumbus.org