NENO LA LEO | Yeremia 3:15 Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu…

Yeremia 3:15

Nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu.

TAFAKARI

Mungu anapotupa wachungaji wa kutulea inabidi sisi Kama waumini tujifunze kuwapenda na kuwaombea. Wanafanya kazi kubwa sana katikati yetu ambayo wakati mwengine hatuwezi kuiona. Ndo hao wanatuombea na huwa wa kwanza pale wasikiapo tuna matatizo. Kwa hiyo kila upatapo nafasi jitahidi kumwombea mchungaji wako, mtie moyo ukijua kuwa anapitia shida na matatizo kama wewe.

SALA

Mungu wangu namleta mchungaji wangu mikononi mwako. Naomba mkono wako uzidi kumwongoza ili aweze kufanya kazi yako katika kweli yote. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Hesabu 13:32-33 Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliyoipeleleza, wakasema, Ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza, ni nchi inayowala watu wanaoikaa…

Hesabu 13:32-33

Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliyoipeleleza, wakasema, Ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza, ni nchi inayowala watu wanaoikaa; na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno.

Kisha, huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili; tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi; nao ndivyo walivyotuona sisi.

TAFAKARI

BWANA Mungu alisema na Musa atume wapelelezi weende kuipeleleza nchi ya Kanaani. Akatuma watu kumi na wawili ambao walikuwa viongozi ya makabila kumi na mawili ya Israel. Kumi kati yao walileta habari mbaya za vitisho ambazo ziliwavunja moyo wana wa Israel. Ni wawili tu ndo waliamini kuwa Bwana atawapa ile nchi kama alivyoahidi. Inawezekana kulikuwa na ndoto katika maisha yako, ulitamani uje kuwa mtu fulani au uje kumiliki biashara fulani. Wakati unajipanga na hilo ukakutana na watu walikupa habari mbaya juu ya mipango yako na ukafanya moyo. Ukaona kama Mungu hawezi kukusadia na ukapata sababu nyingi kwa nini hatakiwi kuendelea na hilo jambo lako. Siku ya leo nataka nikutie moyo kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kama una ndoto ni yeye ndo aliyeweka ndani yako basi uwe na hakika ana uwezo wa kukusadia kuitimiza. Mwamini na chukua hatua kisha utaona mkono wa Bwana ukikufanikisha.

SALA

Mungu wangu, nakuamini tena kwa ajili ya mambo yangu. Naomba nisadie niweze kusonga mbele bila kuvunjwa moyo na habari mbaya toka kwa watu walioshindwa. Kwa Jina la Yesu, Amina.

©IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Mathayo 7:13-14 Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba; maana mlango ni mpana, na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo…

Mathayo 7:13-14

Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba; maana mlango ni mpana, na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba, na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache.

TAFAKARI

Kuna njia katika maisha haya ambayo inaenda uzimani, kwa lugha nyingine ni njia ambayo ukifuata utapata uzima wa milele. Tunaposoma katika kitabu cha Mithali 16:25 Neno lako Mungu linasema, “Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu; Lakini mwisho wake ni njia za mauti.” Kwa hiyo hii inatufundisha kuwa kuna njia ya mauti pia. Yesu anatuambia kuwa hizi njia mbili za uzima na mauti zina milango. Mlango wa kwanza ni mwembamba huu ni mlango wa uzima ambao hata watu wanauona ni wachache sana. Lakini mlango wa pili ni mpana, na njia yake ni pana iendayo upotevuni, na Yesu anaonya kuwa kuna wengi wanaingia kwenye huo mlango. Siku ya leo jitafakari ni mlango gani umeingia? Je, maisha yako yanafanana na kila mtu au kuna tofauti maana umeamua kuishi kwa ajili ya Yesu? Neema bado ipo, muda bado upo hujachelewa, mlango mwembamba bado hajafungwa. Fanya bidii uingine ingali bado mapema.

SALA

Mungu wangu, niongoze nipate kupita katika mlango ulio mwembamba. Nipe kushinda tamaa za dunia hii na masumbufu ya maisha haya ili nipate kurithi uzima wa milele. Kwa Jina la Yesu,

Amina

©IYK_Neno
www.iykcolumbus.org