NENO LA LEO: Luka 18:1 Akawaambia mfano, ya kwamba imewapasa. . .

NENO LA LEO: Luka 18:1 Akawaambia mfano, ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu sikuzote, wala wasikate tamaa.

TAFAKARI: Mara nyingi tunatamani maombi yajibiwe kwa nyakati zetu. Huwa tunaumia majibu ya maombi yanapochelewa. Hii imefanya wakati mwengine tusite kuomba ili kuepusha kuugua kwa moyo pale majibu yanapochelewa. Maandiko yanasema,” Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua. Bali haja ya mtu ikipatikana, ni mti wa uzima.”(Mithali 13:12). Inawezekana una ugua muda huu maana majibu yako ya maombi yamechelewa. Siku ya leo nataka nikutie moyo kuwa usikate tamaa ipo siku ipo siku Mungu atakujibu na moyo wako utafurahi.

SALA: Bwana Mungu, nisadie niendelee kusimama kwenye maombi mpaka pale ntakapopata majibu yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c) IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Mhubiri 9:11 Nikarudi, na kuona chini ya jua, ya kwamba si wenye mbio washindao katika ..

NENO LA LEO: Mhubiri 9:11 Nikarudi, na kuona chini ya jua, ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo; lakini wakati na bahati huwapata wote.

TAFAKARI: Inawezekana umekuwa unafanya jambo fulani kwa muda mrefu bila mafanikio. Au umekuwa unafanya kazi kwa bidii ili ufikie kiwango fulani cha maisha lakini mpaka sasa bado hujafika. Au umejifunza jambo fulani kwa muda mrefu ambalo halijaeleweka mpaka sasa. Siku ya leo nataka nikutie moyo kuwa kuna wakati wa kila jambo. Ipo siku milango yako itafunguka na Mungu atakukumbuka. Endelea kumwamini maana kibali chake katika maisha yako ni kikubwa na yeye atakutendea sawa sawa na utajiri wake, katika utukufu, ndani ya Kristo Yesu.

SALA: Mungu wangu, nipe hekima ya kusubiri wakati wako nikijua kuwa utanitendea kwa wakati wako. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK _Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Zaburi 77:11-12 11 Nitayakumbuka matendo ya BWANA; Naam…

NENO LA LEO: Zaburi 77:11-12
11 Nitayakumbuka matendo ya BWANA; Naam, nitayakumbuka maajabu yako ya kale. 12 Pia nitaitafakari kazi yako yote; Nitaziwaza habari za matendo yako.

TAFAKARI: Kila ukiangalia nyuma utagundua Mungu amekufanyia mambo mengi makubwa. Wakati wengine ni muhimu kuwaza mambo ambayo Mungu amekufanyia katika maisha yako. Mara nyingi tunaangalia shida tu zinazotunguka lakini tunashindwa kukumbuka mambo mengi mazuri Mungu aliyofanya. Alivyotutoa kwenye ujinga, umaskini, na magonjwa. Siku ya leo chukua muda kutafakari matendo makuu ya Mungu na mshukuru kwa wema wake maishani mwako.

SALA: Mungu wangu, nakushukuru kwa mema yote maishani mwangu. Pokea sifa kwa yote ulinitendea katika maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: Zaburi 100:4-5 Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru;…

NENO LA LEO: Zaburi 100:4-5 Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru; Nyuani mwake kwa kusifu; Mshukuruni, lihimidini jina lake; 5. Kwa kuwa BWANA ndiye mwema; Rehema zake ni za milele; Na uaminifu wake vizazi na vizazi.

TAFAKARI: Kuna mengi ambayo Mungu ametufanyia. Kuna mema mengi ambayo Mungu amefanya katika maisha yetu. Siku ya leo tunapo shukuru kwa ajili ya familia zetu, ndugu, jamaa na marafiki. Tusisahau kumshukuru Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi mwaka huu wote. Tumshukuru kwa yale maombi aliyojibu na yale ambayo hakujibu. Tumshukuru kwa nyakati za raha na pale tulipopitia shida. Maana yeye hajatuacha mpaka leo hii na hatakuja kutuacha kamwe kama hatutamuacha.

SALA: Bwana Mungu, nakushukuru kwa kila jambo katika maisha yangu. Nakusifu maana wewe ni Mungu kwa maana uaminifu wako vizazi na vizazi. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c) IYK_Neno
www.iykcolumbus.org