NENO LA LEO | ISAYA 51:7-8 Nisikilizeni, ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sharia yangu; msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao…

ISAYA 51:7-8

Nisikilizeni, ninyi mjuao haki, watu ambao mioyoni mwenu mna sharia yangu; msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Maana nondo itawala kama vazi na funza atawala kama sufu, bali haki yangu itakuwa ya milele na wokovu wangu hata vizazi vyote.

TAFAKARI

Neno linatuhakikishia kuwa tusiogope makutano kwa sababu ya dhihaka zao. Tunajua kuwa woga na kufadhaika ni kwa sababu hatujalishika neno la Mungu na kuliweka moyoni mwetu vizuri. Mungu ameahidi kuwashughulikia wale wote wanaokuwa vikwazo kwa watumishi wake. Tuweni macho watu wa Mungu na tusiogope kulieneza neno la Mungu.

SALA

Baba katika Jina la Yesu Kristo kipekee tunapokea neno lako takatifu ambalo umependa tulitafakari kwa upya siku ya leo.Tunakuomba utukirimie tuweze kulishika na kulitenda ili tuijue na kuipokea haki yako itakayo tupeleka Mbinguni.Ni katika Jina La Yesu Kristo. Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Luka mtakatifu 9:23 Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata,ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate…

Luka mtakatifu 9:23

Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata,ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate.

TAFAKARI

Ili tuweze kuishi ndani ya Mungu na kufuata maagizo yake,lazima tujikane na kubeba mizigo yetu.SWALI,je sisi wakristo tumejikana,na je tumejitwika mizigo yetu ya kila siku.Wakristo tusisahau kuwa tunaandamwa na mizigo ya dhambi za kila siku.Tujiulize kama kweli tunastahili kuendelea kujiita wakristo na kama kuna mahali tuliteleza tutubu na kurudi kwa Mungu.

SALA

Mungu asante kwa neno lako zuri sana.tunaomba utupokee tena tunapotubu na kurudi tena kwako kwa ajili ya kukutumikia.Katika jina la Yesu Kristo tumeomba,tukisema Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Luka Mtakatifu 21:1 Akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamuona MJANE mmoja akitia mle senti mbili. Akasema…

Luka Mtakatifu 21:1

Akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina.Akamuona MJANE mmoja akitia mle senti mbili. Akasema, hakika nawaambia huyu MJANE masikini ametia zaidi kuliko wote.

TAFAKARI

Hapa tunajifunza jinsi utoaji unavyotofautiana.Wakristo ni vyema kuwa watoaji hata kama tunadhani kile tunachomtolea Mungu ni kidogo sana machoni mwetu.Mungu huwa anaangalia moyoni mwa MTU pale anapotoa sadaka.Na kama MTU umebarikiwa kifedha basi ni vyema kumtolea Mungu kulingana na jinsi alivyo kubariki.

SALA

Mungu baba tunaomba utukumbushe juu ya matoleo yetu,tusitoe ziada ya vile ulivyotubariki kwavyo,bali tutoe kulingana na AGIZO lako.Tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.Amen!

©IYK-NENO
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO | Warumi 2:1 Kwa hiyo, wewe mtu uwaye yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia…

Warumi 2:1

Kwa hiyo, wewe mtu uwaye yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia, kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale.

TAFAKARI

Kuna wakati watu wa Mungu tunajisahau na kuhukumu.Yatupasa tuache kwani hakuna aliyeruhusiwa kuhukumu isipokuwa Mungu mwenyewe.hivyo tuacheni kuhukumu.

SALA

Mungu tunakuomba utusamehe pale tulikojichukulia majukumu yako,tukawahukumu wengine.Tunaomba utukumbushe juu ya hili neno lako.Katika jina la Yesu Kristo tumeomba.Amen.

©IYK-NENO
www.iykcolimbus.org