NENO LA LEO: Zaburi 109: 1-5 Ee Mungu wa sifa zangu, usinyamaze,. . .

NENO LA LEO: Zaburi 109: 1-5 Ee Mungu wa sifa zangu, usinyamaze, Kwa maana wamenifumbulia kinywa; Kinywa cha mtu asiye haki, cha hila, Wamesema nami kwa ulimi wa uongo. 
Naam, kwa maneno ya chuki wamenizunguka, Wamepigana nami bure.Badala ya upendo wangu wao hunishitaki, Ijapokuwa naliwaombea. Wamenichukuza mabaya badala ya mema, Na chuki badala ya upendo wangu. 
TAFAKARI:Wakati mwingine binadamu watakulipa mabaya japokuwa wewe unawatendea mema. Watakusengenya na kutaka kukuharibia maisha yako kabisa pamoja na kwamba uliwasaidia. Wakati mwingine inakuwa ni wivu tu na wakati mwingine inakuwa ni chuki tu zisizo na msingi wowote. Mwimba zaburi anatufundisha kuwa kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Hivyo kila mara tunapokuwa katika matatizo tumlilie Mungu. Tumuite Mungu naye atatuitika (yeremiah 33:3)
SALA: Baba Mungu tunakuita utusimamie katika safari yetu hapa duniani kwa sababu shetani haishi kutuingilia watumishi wako na kutaka kututenganisha sisi na wewe. Utulinde ili maadui zetu wajue kuwa sisi tunamtumaini Mungu aliye hai ambaye kwake hakuna linaloshindikana. AMEN!
(c)IYK_Neno

NENO LA LEO: Zaburi 37:39, Na wokovu wa wenye haki una Bwana…

NENO LA LEO: Zaburi 37:39, Na wokovu wa wenye haki una Bwana; Yeye ni ngome yao wakati wa taabu.
TAFAKARI: Inawezekana unapitia kwenye shida muda huu, mambo yako hayaeleweki na una hofu ya mambo mengi. Labda una mtu wako wa karibu ambaye anasumbuliwa na ugonjwa ambao kwa namna moja au nyingine unatishia maisha yake. Nataka nikutie moyo kuwa wakovu wa wenye haki una Bwana; Yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Nataka nikutie moyo kuwa mwendee Mungu, mkimbilie yeye siku ya leo. Mwambie unachopitia, mwombe akusadie, yeye atakutia nguvu katika kipindi chote kigumu unachopitia na atakusadia kushinda yote yanayokusumbua.
SALA: Mungu wangu, naomba unisadie niweze kushinda majaribu ninayo pitia . Kutana na shida na matatizo yangu, nipiganie ili niweze kushinda vyote sawa sawa na Neno lako linavyosema. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_Neno
www.iykcolumbus.org

NENO LA LEO: 1 SAMWELI 18 :8 – 9 Basi Sauli akaghadhibika sana, na maneno haya yakamchukiza; akasema,…

NENO LA LEO: 1 SAMWELI 18 :8 – 9  Basi Sauli akaghadhibika sana, na maneno haya yakamchukiza; akasema, Wamempa DAUD makumi elfu, na MIMI wamenipa elfu tu; kuna nini tena awezayo kupata, isipokuwa ni UFALME? Sauli akamwonea Daudi WIVU tangu siku ile.

TAFAKARI: WIVU ni dhambi, na wala siyo TABIA ya Kikristo.Yawezekana dhambi hii ya wivu ikaonekana kuwa SIYO dhambi kubwa mbele ya macho ya MWANADAMU. Katika hali halisi, dhambi ya WIVU ina MADHARA makubwa maishani mwetu. “SAULI akaghadhibika sana …akamwonea DAUD wivu tangu siku ile” Wivu una UWEZO wa kuvunja mahusiano ya marafiki, ndugu, wanandoa, hata wanajamii. Je! MKRISTO awezaje kuishinda dhambi hii ya WIVU? Katika injili ya Mathayo 5:43 – 44, Bwana Yesu anatufundisha kuwa UPENDO na MAOMBI ndiyo njia BORA za kuishinda dhambi ya WIVU. Yesu asema, “ wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi.”
Mungu peke yake ndiye mwenye HAKI ya kuwa na wivu. (Nahumu 1:2 ) “Bwana ni Mungu mwenye wivu,
naye hujilipiza kisasi….juu ya adui zake.” WIVU wa Mungu una NIA njema. Wivu wa Mungu una DHUMUNI la kuiondoa DHAMBI na kuleta UPATANISHO, (Kumbukumbu 5:9)
Mungu na atusaidie ili tuweze kujihadhari kwa kutoiruhusu dhambi ya wivu maishani mwetu.

SALA: Mungu wa Mbinguni, tunakuomba utujaze na pendo lako la AGAPE ili tuweze kuishinda dhambi ya wivu maishani mwetu, ni katika Jina la Yesu Kristo,
tunaomba, utusikie, amina.
(c)IYK_Neno

NENO LA LEO: MWANZO 27:41 Esau AKAMCHUKIA Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliombarikia.

NENO LA LEO: MWANZO 27:41 Esau AKAMCHUKIA Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliombarikia. Esau akasema moyoni mwake, Siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomwua ndugu yangu Yakobo.

TAFAKARI: HASIRA ni matokeo ya maamuzi mabaya ambayo mara nyingi mwanadamu huyafanya. Esau alishindwa kulitambua kosa lake. Kosa lake lilikuwa ni kutoitambua thamani yake ya MZALIWA wa KWANZA. Matokeo yake, Esau alighadhabika NAFSINI mwake, kiasi cha kuuruhusu MOYO wake kujawa na HASIRA pamoja na UCHUNGU. Mara nyingi maamuzi yanayofanywa na MOYO wenye HASIRA, hutunyima FURSA za kuziona BARAKA za Mungu zinazotuzunguka maishani
mwetu. Ukosefu wa utulivu nafsini mwake, ulimpelekea Esau kufikia uamuzi wa kumuua ndugu yake wa DAMU. “Esau akasema moyoni mwake, ….nitakapomwua ndugu yangu Yakobo.” Pamoja na kwamba HASIRA inawezakuwa ni matokeo ya matatizo yanayosababishwa na wanadamu
wenzetu, SISI kama WAKRISTO tuna njia mbadala za kutusaidia kukabiliana na hisia athirika. Jambo moja la msingi ni MAOMBI. Maombi ni silaha muhimu ambayo MKRISTO anaweza kuitumia kumuomba MUNGU ili atuonyeshe FURSA zenye Baraka katikati ya mazingira magumu.
Hasira yaweza kuyaharibu MAUHUSINO yetu. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa na HEKIMA ya kukabiliana na hisia zilizojeruhiwa, ambazo mwisho wake ni kuanguka katika mtego wa kutenda maamuzi mabaya, amina

SALA: Ee Bwana Yesu, tunakuomba utujaze na nguvu za Roho Mtakatifu, ili tuwe na hekima pamoja na ujasiri wa kukabiliana na hasira maishani mwetu, katika Jina la Yesu Kristo,
utusikie, amina.
(c)IYK_Neno