NENO LA LEO: 1 SAMWELI 18 :8 – 9 Basi Sauli akaghadhibika sana, na maneno haya yakamchukiza; akasema,…

NENO LA LEO: 1 SAMWELI 18 :8 – 9  Basi Sauli akaghadhibika sana, na maneno haya yakamchukiza; akasema, Wamempa DAUD makumi elfu, na MIMI wamenipa elfu tu; kuna nini tena awezayo kupata, isipokuwa ni UFALME? Sauli akamwonea Daudi WIVU tangu siku ile.

TAFAKARI: WIVU ni dhambi, na wala siyo TABIA ya Kikristo.Yawezekana dhambi hii ya wivu ikaonekana kuwa SIYO dhambi kubwa mbele ya macho ya MWANADAMU. Katika hali halisi, dhambi ya WIVU ina MADHARA makubwa maishani mwetu. “SAULI akaghadhibika sana …akamwonea DAUD wivu tangu siku ile” Wivu una UWEZO wa kuvunja mahusiano ya marafiki, ndugu, wanandoa, hata wanajamii. Je! MKRISTO awezaje kuishinda dhambi hii ya WIVU? Katika injili ya Mathayo 5:43 – 44, Bwana Yesu anatufundisha kuwa UPENDO na MAOMBI ndiyo njia BORA za kuishinda dhambi ya WIVU. Yesu asema, “ wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi.”
Mungu peke yake ndiye mwenye HAKI ya kuwa na wivu. (Nahumu 1:2 ) “Bwana ni Mungu mwenye wivu,
naye hujilipiza kisasi….juu ya adui zake.” WIVU wa Mungu una NIA njema. Wivu wa Mungu una DHUMUNI la kuiondoa DHAMBI na kuleta UPATANISHO, (Kumbukumbu 5:9)
Mungu na atusaidie ili tuweze kujihadhari kwa kutoiruhusu dhambi ya wivu maishani mwetu.

SALA: Mungu wa Mbinguni, tunakuomba utujaze na pendo lako la AGAPE ili tuweze kuishinda dhambi ya wivu maishani mwetu, ni katika Jina la Yesu Kristo,
tunaomba, utusikie, amina.
(c)IYK_Neno

NENO LA LEO: MWANZO 27:41 Esau AKAMCHUKIA Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliombarikia.

NENO LA LEO: MWANZO 27:41 Esau AKAMCHUKIA Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliombarikia. Esau akasema moyoni mwake, Siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomwua ndugu yangu Yakobo.

TAFAKARI: HASIRA ni matokeo ya maamuzi mabaya ambayo mara nyingi mwanadamu huyafanya. Esau alishindwa kulitambua kosa lake. Kosa lake lilikuwa ni kutoitambua thamani yake ya MZALIWA wa KWANZA. Matokeo yake, Esau alighadhabika NAFSINI mwake, kiasi cha kuuruhusu MOYO wake kujawa na HASIRA pamoja na UCHUNGU. Mara nyingi maamuzi yanayofanywa na MOYO wenye HASIRA, hutunyima FURSA za kuziona BARAKA za Mungu zinazotuzunguka maishani
mwetu. Ukosefu wa utulivu nafsini mwake, ulimpelekea Esau kufikia uamuzi wa kumuua ndugu yake wa DAMU. “Esau akasema moyoni mwake, ….nitakapomwua ndugu yangu Yakobo.” Pamoja na kwamba HASIRA inawezakuwa ni matokeo ya matatizo yanayosababishwa na wanadamu
wenzetu, SISI kama WAKRISTO tuna njia mbadala za kutusaidia kukabiliana na hisia athirika. Jambo moja la msingi ni MAOMBI. Maombi ni silaha muhimu ambayo MKRISTO anaweza kuitumia kumuomba MUNGU ili atuonyeshe FURSA zenye Baraka katikati ya mazingira magumu.
Hasira yaweza kuyaharibu MAUHUSINO yetu. Mungu atusaidie ili tuweze kuwa na HEKIMA ya kukabiliana na hisia zilizojeruhiwa, ambazo mwisho wake ni kuanguka katika mtego wa kutenda maamuzi mabaya, amina

SALA: Ee Bwana Yesu, tunakuomba utujaze na nguvu za Roho Mtakatifu, ili tuwe na hekima pamoja na ujasiri wa kukabiliana na hasira maishani mwetu, katika Jina la Yesu Kristo,
utusikie, amina.
(c)IYK_Neno

NENO LA LEO: Marko 10:21, Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia. . .

NENO LA LEO: Marko 10:21, Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, Umepungukiwa na neno moja. Enenda, ukauze ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni; kisha njoo unifuate. Walakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni; kwa sababu alikuwa na mali nyingi. 
TAFAKARI: Kuna kijana tajiri aliambiwa aache yote na amfute Yesu, ikawa ngumu kwake maana alikuwa na mali nyingi. Kuna nyimbo tunaimba kipindi watu wanapompokea Yesu, kuwa tumeamua kumfuta Yesu, nyuma hatutarudi. Lakini wengi yanakuwa ni maneno tu maana baada ya hapo tunarudi nyuma na kuishi yale maisha tuliyo yakataa. Kitu kimoja nataka ujiulize ndugu yangu leo, je yale mambo uliyosema unayakataa, zile tamaa ulizosema unazikimbia ulipompa Yesu maisha yako mpaka sasa unafanya hivyo? Nataka nikukumbushe kushika kiapo chako ulicho ahidi mbele za Mungu. Mungu ni mwaminifu, ukishika amri zake atakubariki na kukusadia katika mambo yote unayopitia katika maisha haya.
SALA: Mungu wangu, nisamehe kwa pale niliposhindwa kushika kiapo changu mbele zako. Nisadie niishe sawa sawa na mapenzi yako siku zote za maisha yangu. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_NENO

NENO LA LEO: Zaburi 35:1-3, Ee Bwana, utete nao wanaoteta nami, Upigane nao wanaopigana nami. . .

NENO LA LEO: Zaburi 35:1-3, Ee Bwana, utete nao wanaoteta nami, Upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, Usimame unisaidie. Uutoe na mkuki uwapinge wanaonifuatia, Uiambie nafsi yangu, Mimi ni wokovu wako. 
TAFAKARI: Mara nyingi tunapenda kuchukua mambo mikononi na kupigana vita zetu sisi wenyewe. Tunasema tumempokea Yesu na tunaishi maisha matakatifu. Lakini pindi watu wanapoanza kutusema au kutupinga katika mambo fulani. Huwa tunainuka na kuanza kurudisha mashambulizi huku tukiwalipa kama vile walivyotutendea. Haipaswi kuwa hivyo, Mzaburi alimgeukia Bwana pindi pale watu walipomsema na akaomba kuwa Bwana atete nao. Pindi watu walipoinuka kupigana nae, aliomba Bwana ndio apigane nao na amsadie kumshindia. Alijua kuwa wokovu wake watoka kwa Bwana, na alimkabidhi yote yeye na sisi imetupasa tumkabidhi yote Yesu na yeye ndo atashughulika na watesi wetu.
SALA: Mungu wangu naomba utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, Usimame unisadie katika vita zangu zote ee Bwana. Kwa Jina la Yesu, Amina.
(c)IYK_Neno